Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Dům s byty pro seniory , Krásno/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032247
Tag der Veröffentlichung
27.07.2021
Aktualisiert am
31.12.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
17 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
03.09.2021
Preisgerichtssitzung
17.09.2021

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

Gewinner

znamení čtyř - architekti s.r.o.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Předmětem Soutěže je zpracování architektonického návrhu novostavby komunitního domu s byty pro seniory na území města Krásno v Karlovarském kraji. Řešené území se nachází na pozemku parcelní číslo st. 600 v katastrálním území Krásno nad Teplou. Jde o stavbu a zpevněnou plochu stávajícího objektu prodejny potravin, který patří obci a bude odstraněn. Do širšího řešeného území, jsou zahrnuty pozemky číslo 202/1, 202/2 (v soukromém vlastnictví), pozemek číslo 3070/3 a dále část prostoru náměstí, pozemek číslo 3057/3 ve vymezeném rozsahu od uliční čáry ke korytu potoka „Dlouhá stoka“.
02/08/2021    S147

Česko-Krásno: Architektonické a související služby

2021/S 147-392275

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 143-381159)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Město Krásno

Národní identifikační číslo: 00573167

Poštovní adresa: Radniční č.p.1, 357 47 Krásno

Obec: Město Krásno

Kód NUTS: CZ041 Karlovarský kraj

PSČ: 357 47

Země: Česko

Kontaktní osoba: Miroslav Vodák

E-mail: mirek.vodak@nolimat.com

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.mesto-krasno.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00573167

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

DŮM S BYTY PRO SENIORY

II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000 Architektonické a související služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

 

Předmětem Soutěže je zpracování architektonického návrhu novostavby komunitního domu s byty pro seniory na území města Krásno v Karlovarském kraji. Řešené území se nachází na pozemku parcelní číslo st. 600 v katastrálním území Krásno nad Teplou. Jde o stavbu a zpevněnou plochu stávajícího objektu prodejny potravin, který patří obci a bude odstraněn. Do širšího řešeného území, jsou zahrnuty pozemky číslo 202/1, 202/2 (v soukromém vlastnictví), pozemek číslo 3070/3 a dále část prostoru náměstí, pozemek číslo 3057/3 ve vymezeném rozsahu od uliční čáry ke korytu potoka „Dlouhá stoka“.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
28/07/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 143-381159

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 03/09/2021
Místní čas: 12:00
Má být:
Datum: 10/09/2021
Místní čas: 12:00
VII.2)Další dodatečné informace:
27/07/2021    S143

Česko-Krásno: Architektonické a související služby

2021/S 143-381159

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Město Krásno

Národní identifikační číslo: 00573167

Poštovní adresa: Radniční č.p. 1, 357 47 Krásno

Obec: Město Krásno

Kód NUTS: CZ041 Karlovarský kraj

PSČ: 357 47

Země: Česko

Kontaktní osoba: Miroslav Vodák

E-mail: mirek.vodak@nolimat.com

Tel.: +420 732418591

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.mesto-krasno.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00573167
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00573167
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00573167
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

Dům s byty pro seniory

II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000 Architektonické a související služby
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
71320000 Technické projektování
71221000 Architektonické služby pro budovy
71242000 Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
II.2.4)Popis zakázky:

 

Předmětem Soutěže je zpracování architektonického návrhu novostavby komunitního domu s byty pro seniory na území města Krásno v Karlovarském kraji. Řešené území se nachází na pozemku parcelní číslo st. 600 v katastrálním území Krásno nad Teplou. Jde o stavbu a zpevněnou plochu stávajícího objektu prodejny potravin, který patří obci a bude odstraněn. Do širšího řešeného území, jsou zahrnuty pozemky číslo 202/1, 202/2 (v soukromém vlastnictví), pozemek číslo 3070/3 a dále část prostoru náměstí, pozemek číslo 3057/3 ve vymezeném rozsahu od uliční čáry ke korytu potoka „Dlouhá stoka“.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:

 

Jsou autorizovanými osobami podle Zákona o výkonu povolání, případně jsou autorizovanými architekty.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy hodnoceny, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

a) kvalita architektonického, technického, provozního a krajinářského řešení s ohledem na trvalou udržitelnost;

b) ekonomická přiměřenost navrženého řešení.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 03/09/2021
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

Celková částka na ceny v Soutěži se stanovuje ve výši 300 000 CZK (slovy: tři sta tisíc korun českých).

První cena se stanovuje ve výši 150 000 CZK.

Druhá cena se stanovuje ve výši 90 000 CZK.

Třetí cena se stanovuje ve výši 50 000 CZK.

Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení se stanovuje částka na odměny ve výši celkově 10 000 CZK. Konečné rozhodnutí o vyplacení odměn a jejím případném rozdělení je na rozhodnutí poroty.

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

 

Zadavatel nevyplatí žádné náhrady výloh spojených s účastí v Soutěži.

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Josef Havel, starosta města (řádný člen, závislá část poroty, místopředseda poroty)
Ing. Martin Pribol, místostarosta města (náhradník, závislá část poroty)
Petr Zahrádka, místostarosta města (náhradník, závislá část poroty)
Erich Kříž, zastupitel, předseda výboru pro rozvoj města (náhradník, závislá část poroty)
Petr Ott, zastupitel, předseda výboru pro rozvoj města (náhradník, závislá část poroty)
Ing. arch. David Hlouch, architekt, č. autorizace ČKA 04117 (řádný člen, nezávislá část poroty, předseda poroty)
Ing. arch. Martin Čeněk Ph.D. architekt, č. autorizace ČKA 03717 (řádný člen, nezávislá část poroty)
Ing. arch. Luboš Klabík, architekt, č. autorizace ČKA 05052 (náhradník, nezávislá část poroty)

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

 

Z administrativních důvodů bude soutěž na profilu zadavatele vyhlášena jako otevřené řízení, věcně se ale jedná o soutěž o návrh!

Soutěž o návrh se vyhlašuje jako architektonická, otevřená, jednofázová, anonymní a projektová. Předpokládané investiční náklady na stavební realizaci jsou 30 000 000 CZK bez DPH. Předpokládaná hodnota Následné zakázky činí 2 100 000 CZK bez DPH. Zadavatel má v úmyslu na základě výsledku Soutěže zadat v JŘBU Následnou zakázku, jejímž předmětem bude zpracování následujících fází služeb (FS) při vypracování projektové dokumentace v souladu se standardy služeb architekta: FS1, FS2, FS3, FS4, FS5, FS6, FS7 a inženýring.

Bližší vymezení předmětu Následné zakázky vyplývá z návrhu Smlouvy na plnění Následné zakázky, která jako nezávazný vzor pro účely Zadávacího řízení tvoří přílohu P08 soutěžních podmínek. Podmínkou účasti v soutěži o návrh je splnění podmínek účasti (viz odst. 4.1.1 soutěžních podmínek).

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
22/07/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen