Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Erlebnisbrücke Muste / Doživljajski most Muste , Ljubljana/ Slowenien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2027074
Tag der Veröffentlichung
16.07.2019
Aktualisiert am
04.12.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen
Auslober
Koordination
ZAPS – Chamber of Architecture and Spatial Planning of Slovenia, Ljubljana
Abgabetermin
19.09.2019
Preisgerichtssitzung
30.10.2019
Ausstellung
04.-11.12.2019

1. Preis

Jurij Kobe · Peter Plantan · Maja Kovačič · Urša Podlipnik · Tanja Paulin · Nataša Blažko · Ina Radšel · Marjan Pipenbaher · Tomaž Weingerl · Tatjana Gotovčević,
ATELIERarhitekti, Ljubljana
Mitarbeit: Marija Ljuština
 • 1. Preis: Jurij Kobe · Peter Plantan · Maja Kovačič · Urša Podlipnik · Tanja Paulin · Nataša Blažko · Ina Radšel · Marjan Pipenbaher · Tomaž Weingerl · Tatjana Gotovčević,
 • 1. Preis: Jurij Kobe · Peter Plantan · Maja Kovačič · Urša Podlipnik · Tanja Paulin · Nataša Blažko · Ina Radšel · Marjan Pipenbaher · Tomaž Weingerl · Tatjana Gotovčević,
 • 1. Preis: Jurij Kobe · Peter Plantan · Maja Kovačič · Urša Podlipnik · Tanja Paulin · Nataša Blažko · Ina Radšel · Marjan Pipenbaher · Tomaž Weingerl · Tatjana Gotovčević,
 • 1. Preis: Jurij Kobe · Peter Plantan · Maja Kovačič · Urša Podlipnik · Tanja Paulin · Nataša Blažko · Ina Radšel · Marjan Pipenbaher · Tomaž Weingerl · Tatjana Gotovčević,
 • 1. Preis: Jurij Kobe · Peter Plantan · Maja Kovačič · Urša Podlipnik · Tanja Paulin · Nataša Blažko · Ina Radšel · Marjan Pipenbaher · Tomaž Weingerl · Tatjana Gotovčević,
 • 1. Preis: Jurij Kobe · Peter Plantan · Maja Kovačič · Urša Podlipnik · Tanja Paulin · Nataša Blažko · Ina Radšel · Marjan Pipenbaher · Tomaž Weingerl · Tatjana Gotovčević,
 • 1. Preis: Jurij Kobe · Peter Plantan · Maja Kovačič · Urša Podlipnik · Tanja Paulin · Nataša Blažko · Ina Radšel · Marjan Pipenbaher · Tomaž Weingerl · Tatjana Gotovčević,
 • 1. Preis: Jurij Kobe · Peter Plantan · Maja Kovačič · Urša Podlipnik · Tanja Paulin · Nataša Blažko · Ina Radšel · Marjan Pipenbaher · Tomaž Weingerl · Tatjana Gotovčević,

2. Preis

Vito Boševski · Zoran Boševski · Nijaz Mujkanović,
Mitarbeit: Gordana Hrelja Kovačević · Mladen Srbić,
Fakultät für Bauingenieurwesen, Zagreb
Goran Denk · Vanja Borović, FDA d.o.o., Zagreb
 • 2. Preis: Vito Boševski · Zoran Boševski · Nijaz Mujkanović,
 • 2. Preis: Vito Boševski · Zoran Boševski · Nijaz Mujkanović,
 • 2. Preis: Vito Boševski · Zoran Boševski · Nijaz Mujkanović,
 • 2. Preis: Vito Boševski · Zoran Boševski · Nijaz Mujkanović,
 • 2. Preis: Vito Boševski · Zoran Boševski · Nijaz Mujkanović,
 • 2. Preis: Vito Boševski · Zoran Boševski · Nijaz Mujkanović,

Anerkennung

Robert Potokar · Dušan Rožič · Klara Netrefova · Javier Carrera · Anja Patekar,
 • Anerkennung: Robert Potokar · Dušan Rožič · Klara Netrefova · Javier Carrera · Anja Patekar,
 • Anerkennung: Robert Potokar · Dušan Rožič · Klara Netrefova · Javier Carrera · Anja Patekar,
 • Anerkennung: Robert Potokar · Dušan Rožič · Klara Netrefova · Javier Carrera · Anja Patekar,
 • Anerkennung: Robert Potokar · Dušan Rožič · Klara Netrefova · Javier Carrera · Anja Patekar,
 • Anerkennung: Robert Potokar · Dušan Rožič · Klara Netrefova · Javier Carrera · Anja Patekar,
 • Anerkennung: Robert Potokar · Dušan Rožič · Klara Netrefova · Javier Carrera · Anja Patekar,

Finalist

Dr. Peter Kante · Val Burgar Kuželički · Mihaela Kastelic,
 • Finalist: Dr. Peter Kante · Val Burgar Kuželički · Mihaela Kastelic,
 • Finalist: Dr. Peter Kante · Val Burgar Kuželički · Mihaela Kastelic,
 • Finalist: Dr. Peter Kante · Val Burgar Kuželički · Mihaela Kastelic,
 • Finalist: Dr. Peter Kante · Val Burgar Kuželički · Mihaela Kastelic,
 • Finalist: Dr. Peter Kante · Val Burgar Kuželički · Mihaela Kastelic,
 • Finalist: Dr. Peter Kante · Val Burgar Kuželički · Mihaela Kastelic,

Finalist

Iztok Turk · Primož Boršič,
Mitarbeit: Matej Oman · Vit Ljubetič, PROMICO d.o.o.
Teja Lenarčič · Saša Grujić · Nejc Juritsch · Jeta Bejtullahu
 • Finalist: Iztok Turk · Primož Boršič,
 • Finalist: Iztok Turk · Primož Boršič,
 • Finalist: Iztok Turk · Primož Boršič,
 • Finalist: Iztok Turk · Primož Boršič,
 • Finalist: Iztok Turk · Primož Boršič,
 • Finalist: Iztok Turk · Primož Boršič,
 • Finalist: Iztok Turk · Primož Boršič,
 • Finalist: Iztok Turk · Primož Boršič,

Finalist

Peter Gabrijelčič · Tomaž Habič · Boštjan Gabrijelčič · Ivan Zuliani · Pia Kante · Katja Mali · Aleš Gabrijelčič,
 • Finalist: Peter Gabrijelčič · Tomaž Habič · Boštjan Gabrijelčič · Ivan Zuliani · Pia Kante · Katja Mali · Aleš Gabrijelčič,
 • Finalist: Peter Gabrijelčič · Tomaž Habič · Boštjan Gabrijelčič · Ivan Zuliani · Pia Kante · Katja Mali · Aleš Gabrijelčič,
 • Finalist: Peter Gabrijelčič · Tomaž Habič · Boštjan Gabrijelčič · Ivan Zuliani · Pia Kante · Katja Mali · Aleš Gabrijelčič,
 • Finalist: Peter Gabrijelčič · Tomaž Habič · Boštjan Gabrijelčič · Ivan Zuliani · Pia Kante · Katja Mali · Aleš Gabrijelčič,
 • Finalist: Peter Gabrijelčič · Tomaž Habič · Boštjan Gabrijelčič · Ivan Zuliani · Pia Kante · Katja Mali · Aleš Gabrijelčič,
 • Finalist: Peter Gabrijelčič · Tomaž Habič · Boštjan Gabrijelčič · Ivan Zuliani · Pia Kante · Katja Mali · Aleš Gabrijelčič,
Verfahrensart
Offener Projektwettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Ziel des Wettbewerbs ist es, die am besten geeignete Lösung für die Verbindungsbrücke zu finden - die Erlebnisbrücke MUSTE zwischen Fužine und Štepanjsko naselje mit den damit verbundenen Marktvereinbarungen an beiden Ufern des Flusses Ljubljanica. Ziel des Wettbewerbs ist es auch, den Freiraum der beiden Flussufer von Ljubljanica mit verschiedenen Programmen und Atmosphären zu einem erfahrungsmäßigen und funktionalen Ganzen zu verbinden und so die Wohnqualität der bestehenden, oft mit negativen Assoziationen verbundenen, nahegelegenen Siedlungen zu erhöhen.

Konkurenčna naloga
Namen natečaja je pridobiti strokovno najprimernejšo rešitev za povezovalno brv – Doživljajski most MUSTE, med Fužinami in Štepanjskim naseljem, s pripadajočimi ureditvami trgov na obeh bregovih Ljubljanice. Cilj natečaja je povezati odprt prostor dveh nabrežij Ljubljanice v doživljajsko in funkcionalno celoto z raznolikimi programi in ambienti ter s tem zvišati bivanjsko kakovost obstoječim bližnjim naseljem, ki jih trenutno pogosto povezujemo z negativnimi konotacijami.

Preisgericht / Jury
Predsednik ocenjevalne komisije (naročnik): prof. Janez Koželj, MOL, podžupan Mestne občine Ljubljana
Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (ZAPS): Andrej Mercina, univ.dipl.inž.arh.
Član (naročnik): doc. Rok Žnidaršič, univ. dipl. inž. arh.
Članica (naročnik): mag. Helena Regina, MOL, Oddelek za varstvo okolja
Član (IZS): dr. Branko Bandelj, univ. dipl. inž.grad.
Namestnica članov (naročnik): Nataša Jazbinšek Seršen, MOL, vodja Oddelka za varstvo okolja
Namestnica članov (ZAPS): Suzana Simič, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Poročevalka A: Lenka Kavčič, univ. dipl. inž. arh.
Poročevalec konstrukcija (IZS): Aljoša Klobučar, univ. dipl. inž.grad.
Poročevalka KA: Nasta Rak, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Skrbnica natečaja: Sandra Banfi, univ. dipl. inž. arh.
Skrbnica natečaja: Helena Vidic Bizjak, univ. dipl. prav.

Ausstellung
Die Eröffnung der Ausstellung findet am Mittwoch, den 4. Dezember 2019,
um 12.00 Uhr im Rechten Atrium des Rathauses von Ljubljana statt.
Die Ausstellung ist täglich bis zum 11.12.2019 von 8 bis 22 Uhr zu besichtigen.

Razstava
Otvoritev razstave bo v sredo 4.12.2019 ob 12.00 uri v Desnem
atriju ljubljanskih Mestnih hiš. Razstava bo na ogled vsakega dne
do 11.12.2019 ali 8.00 do 22 ure.
16/07/2019 S135 - - Storitve - Natečaj - Odprti postopek
Slovenija-Ljubljana: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
2019/S 135-333511
Obvestilo o natečaju
Legal Basis: Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Mestna občina Ljubljana
5874025000
Mestni trg 1
Ljubljana
1000
Slovenija
Telefon: +386 12420672
E-naslov: natecaji@zaps.si
Šifra NUTS: SI041
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu

I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni
Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
1913433000
Vegova ulica 8
Ljubljana
1000
Slovenija
Telefon: +386 12420672
E-naslov: natecaji@zaps.si
Šifra NUTS: SI041
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
1913433000
Vegova ulica 8
Ljubljana
1000
Slovenija
Telefon: +386 12420672
E-naslov: natecaji@zaps.si
Šifra NUTS: SI
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si

I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ

I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:
Javni natečaj za odprti, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: doživljajski most Muste
Referenčna številka dokumenta: 430-61/2019-8
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000

II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71200000
II.2.4)Opis javnega naročila:
Odprti, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: doživljajski most Muste.
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.10)Merila za izbor udeležencev:

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko: da
Navedite stroko:
Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17 Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7)Imena že izbranih udeležencev:
IV.1.9)Merila za ocenjevanje projektov:
Skladno z natečajnimi pogoji

IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
Datum: 19/09/2019
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina

IV.3)Nagrade in žirija
IV.3.1)Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade: da
Število in vrednost podeljenih nagrad:
Razpisani nagradni sklad (nagrade in priznanja) je:
1. nagrada 6 000,00 EUR
2. nagrada 4 800,00 EUR
3. nagrada 3 600,00 EUR
Tri priznanja po 1 800,00 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 19 800,00 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.2)Podatki o izplačilih za vse udeležence:
Podatki o odškodninah:
10 odškodnin po 600 EUR
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 6 000,00 EUR
V primeru, da bo podeljenih več kot 10 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.3)Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: da
IV.3.4)Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: da
IV.3.5)Imena izbranih članov žirije:
Predsednik ocenjevalne komisije (naročnik): prof. Janez Koželj, MOL, podžupan Mestne občine Ljubljana
Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (ZAPS): Andrej Mercina, univ.dipl.inž.arh.
Član (naročnik): doc. Rok Žnidaršič, univ. dipl. inž. arh.
Članica (naročnik): mag. Helena Regina, MOL, Oddelek za varstvo okolja
Član (IZS): dr. Branko Bandelj, univ. dipl. inž.grad.
Namestnica članov (naročnik): Nataša Jazbinšek Seršen, MOL, vodja Oddelka za varstvo okolja
Namestnica članov (ZAPS): Suzana Simič, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Poročevalka A: Lenka Kavčič, univ. dipl. inž. arh.
Poročevalec konstrukcija (IZS): Aljoša Klobučar, univ. dipl. inž.grad.
Poročevalka KA: Nasta Rak, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Skrbnica natečaja: Sandra Banfi, univ. dipl. inž. arh.
Skrbnica natečaja: Helena Vidic Bizjak, univ. dipl. prav.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
Organizirani ogled lokacije in posvet ni predviden
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj: 16.8.2019
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja: 23.8.2019
Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov): 6.9.2019
Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov): 11.9.2019
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije četrtek 19. 9. 2019 do 16:00 ure
Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 7.11.2019
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma december 2019
Naročnik bo po pravnomočnosti obvestila o izidu z zaključnim poročilom predvidoma izvedel javno naročilo izbire izdelovalca projektne dokumentacije po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu s točko b) četrtega odstavka 46. člena ZJN-3.
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 6.9.2019 23:59:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
Ljubljana
1000
Slovenija

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
11/07/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen