Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Dozidava Biotehniške Fakultete (UL) , Ljubljana/ Slowenien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032914
Tag der Veröffentlichung
17.11.2021
Aktualisiert am
16.03.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen und Ingenieur*innen
Beteiligung
11 Arbeiten
Auslober
Koordination
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Ljubljana
Abgabetermin
03.02.2022 16:00
Preisgerichtssitzung
28.02.2022

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

1. Preis

Studio razvoj d.o.o., Novo mesto
Marko Primažič, mag. inž. arh.
Igor Primažić, univ. dipl. inž. arh.

Mitarbeiter, Berater, Experten:
Stanislav Udovč, univ. dipl. inž. grad., konzultant za konstrukcijo
Jernej Radakovič, mag. inž. grad., konzultant za promet
Andrej Sešlar, univ. dipl. inž. str., konzultant za strojne inštalacije
Mitja Lisec, univ. dipl. inž. el., konzultant za elektroinštalacije
Rajko Kranjc, dipl. var. inž., konzultant za požarno varnost

2. Preis

Elementarna d.o.o., Ljubljana
Ambrož Bartol, mag. inž. arh.
Dominik Košak, mag. inž. arh.
Miha Munda, mag. inž. arh.
Rok Staudacher, mag. inž. arh.
Matevž Zalar, univ. dipl. inž. arh.

Mitarbeiter, Berater, Experten:
Mojca Mlinar, mag. inž. arh.
Bojan Mehle, univ. dipl. inž. str. - konzultant za strojne instalacije
Marko Pavlinjek, univ. dipl. inž. grad. - konzultant za gradbene konstrukcije
Aleš Hudernik, univ. dipl. gosp. inž. - konzultant za požarno varnost

3. Preis

SDR, arhitekturno projektiranje, Jure Sadar s.p., Ljubljana
Jure Sadar, mag. inž. arh.
Danilo Silan, štud. arh.

STRIP LAB d.o.o., Semič
asist. Vid de Gleria, univ. dipl. inž. arh.
asist. Jure Henigsman, mag. inž. arh.
Petra Zoubek, štud. arh.
Saša Štuhec, mag. inž. arh.
Žan Ketiš, štud. arh.
Manca Starman, mag. inž. arh.

Krajinska arhitektura
Urška K. Škerl, MA Arch. Urb.

Mitarbeiter, Berater, Experten:
Edvard Mandič, univ. dipl. inž. arh., sodelavec za področje laboratorijske tehnologije, BiroArcus d.o.o.
dr. Franc Sinur, univ. dipl. inž. grad., sodelavec s področja gradbenih konstrukcij, IBE d.d.
Robert Bobovnik, dipl. inž. el., sodelavec s področja elektrotehnike, IBE d.d.
mag. Andrej Korak, univ. dipl. gosp. inž., sodelavec s področja elektrotehnike, IBE d.d.
Sašo Ocvirk, univ. dipl. inž. str., sodelavec s področja strojništva, IBE d.d.
Matjaž Kuzma, univ. dipl. inž. str., sodelavec s področja požarne varnosti, IBE d.d.
Gregor Dojer, univ. dipl. inž. arh., sodelavec s področja tehnološke stroke, IXA d.o.o.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Öffentlicher, einstufiger Wettbewerb zur Auswahl der technisch am besten geeigneten Lösung für die:
Erweiterung der Fakultät für Biotechnik (UL)

Javni, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za:
Dozidava Biotehniške Fakultete (UL)
27/12/2021    S251

Slovenija-Ljubljana: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

2021/S 251-668262

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Storitve

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2021/S 223-587790)

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

Nacionalna identifikacijska številka: 1626914000

Poštni naslov: Jamnikarjeva ulica 101

Kraj: Ljubljana

Šifra NUTS: SI Slovenija

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija

E-naslov: natecaji@zaps.si

Telefon: +386 12420672

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.zaps.si

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

 

Javni natečaj za DOZIDAVA BIOTEHNIŠKE FAKULTETE (UL)

Referenčna številka dokumenta: 402-27/2021
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

 

Javni natečaj za DOZIDAVA BIOTEHNIŠKE FAKULTETE (UL)

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
22/12/2021
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2021/S 223-587790

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: IV.2.2
Besedilo:
Datum: 20/01/2022
Lokalni čas: 16:00
Se glasi:
Datum: 03/02/2022
Lokalni čas: 16:00
Številka oddelka: VI.3
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj
Besedilo:
Datum: 11/01/2022
Lokalni čas: 23:59
Se glasi:
Datum: 24/01/2022
Lokalni čas: 23:59
VII.2)Druge dodatne informacije:

 

Rok za oddajo natečajno ponudbene dokumentacije se podaljša in sicer:

natečajno ponudbena dokumentacija mora prispeti najpozneje do četrtka, 3. 2. 2022, do 16.00 ure.

Podaljšajo se tudi preostali roki in sicer:

Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 29. 12. 2021

Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 5. 1. 2022

Rok za postavljanje formalnih vprašanj 24. 1. 2022

Rok za odgovore na formalna vprašanja 26. 1. 2022

17/11/2021    S223

Slovenija-Ljubljana: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

2021/S 223-587790

Obvestilo o natečaju

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

Nacionalna identifikacijska številka: 1626914000

Poštni naslov: Jamnikarjeva ulica 101

Kraj: Ljubljana

Šifra NUTS: SI Slovenija

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija

E-naslov: natecaji@zaps.si

Telefon: +386 12420672

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.zaps.si
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://zaps.si/aktualno/natecaji/v-teku/
Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
Uradno ime: ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE

Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000

Poštni naslov: Vegova ulica 8

Kraj: Ljubljana

Šifra NUTS: SI Slovenija

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija

E-naslov: natecaji@zaps.si

Telefon: +386 12420672

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.zaps.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE

Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000

Poštni naslov: Vegova ulica 8

Kraj: Ljubljana

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija

Telefon: +386 12420672

E-naslov: natecaji@zaps.si

Šifra NUTS: SI Slovenija

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.zaps.si
I.4)Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5)Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

 

Javni natečaj za DOZIDAVA BIOTEHNIŠKE FAKULTETE (UL)

Referenčna številka dokumenta: 402-27/2021
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71200000 Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve
II.2.4)Opis javnega naročila:

 

JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA:

DOZIDAVA BIOTEHNIŠKE FAKULTETE (UL)

II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko: da
Navedite stroko:

 

Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17. Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti - preizkus izpolnjevanja pogojev

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7)Imena že izbranih udeležencev:
IV.1.9)Merila za ocenjevanje projektov:

 

Skladno z natečajni pogoji, točka 7, POGOJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE

IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
Datum: 20/01/2022
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.3)Nagrade in žirija
IV.3.1)Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade: da
Število in vrednost podeljenih nagrad:

 

1. nagrada 11.200 EUR

2. nagrada 8.960 EUR

3. nagrada 6.720 EUR

tri priznanja po 3.360 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 36.960 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2)Podatki o izplačilih za vse udeležence:

 

8 odškodnin po 1.000 EUR

Skupni znesek odškodninskega sklada je: 8.000 EUR

V primeru, da bo podeljenih več kot 8 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.3)Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: da
IV.3.4)Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: da
IV.3.5)Imena izbranih članov žirije:
Namestnica predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): prof. dr. NATAŠA POKLAR ULRIH, dekanja
Član (naročnik): BORIS BRIŠKI, univ. dipl. inž. arh.
Članica (naročnik): mag. POLONA FILIPIČ, univ. dipl. inž. arh.
Namestnica članov (naročnik): DARJA MATJAŠEC, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): MITJA ZORC, univ. dipl. inž. arh.
Član (ZAPS): dr. JERNEJ MARKELJ, mag. inž. arh.
Namestnica članov (ZAPS): TANJA PAULIN, mag. inž. arh.
Poročevalec A: ANDREJ MLAKAR, univ. dipl. inž. arh.
Izvedenka za tehnologijo: MARJA KONEČNIK, univ. dipl. inž. arh.
Izvedenec za investicijo: ROBERT PANGRŠIČ
Skrbnica natečaja: VERONIKA ŠČETININ, univ. dipl. inž. arh.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:

 

Organizirani ogled lokacije in posvet: Ni predviden

Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 15. 12. 2021

Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 22. 12. 2021

Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 11. 1. 2022

Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 13. 1. 2022

Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije četrtek 20. 1. 2022 do 16:00 ure

Odločitev o izidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 18. 2. 2022

Razstava natečajnih elaboratov predvidoma marec 2020

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.01.2022 23:59:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL

Poštni naslov: Slovenska cesta 54

Kraj: Ljubljana

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

Poštni naslov: Jamnikarjeva ulica 101

Kraj: Ljubljana

Poštna številka: 1000

Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
12/11/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen