Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Dostopni vodni center , Brežice/ Slowenien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2029913
Tag der Veröffentlichung
28.09.2020
Aktualisiert am
24.02.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
4 Arbeiten
Auslober
Koordination
ZAPS – Chamber of Architecture and Spatial Planning of Slovenia, Ljubljana
Abgabetermin
03.12.2020
Preisgerichtssitzung
03.02.2021

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

Gewinner

Landstudio 015, krajinska arhitektura, d.o.o.
Elementarna, projektiranje in svetovanje, d.o.o
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Öffentlicher Projektwettbewerb um die Auswahl der am besten geeigneten Lösung und die Auswahl des Herstellers der Projektdokumentation für das Dostopni vodni center Brežice.

Tekmovalna naloga
Javni, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za Dostopni vodni center Brežice.
28/09/2020 S188
Slovenija-Brežice: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
2020/S 188-454568
Obvestilo o natečaju
Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Občina Brežice
Nacionalna identifikacijska številka: 5880173000
Poštni naslov: Cesta prvih borcev 18
Kraj: Brežice
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 8250
Država: Slovenija
E-naslov: natecaji@zaps.si
Telefon: +386 12420672
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu

I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni
Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
Uradno ime: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000
Poštni naslov: Vegova ulica 8
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: natecaji@zaps.si
Telefon: +386 12420672
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000
Poštni naslov: Vegova ulica 8
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Telefon: +386 12420672
E-naslov: natecaji@zaps.si
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si

I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ

I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:
Javni natečaj za Dostopni vodni center Brežice
Referenčna številka dokumenta: JN 28-2020
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71200000 Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve
II.2.4)Opis javnega naročila:
Javni, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za Dostopni vodni center Brežice.
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.10)Merila za izbor udeležencev:

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko: da
Navedite stroko:
Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17.Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti v okviru drugega preizkusa izpolnjevanja pogojev

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7)Imena že izbranih udeležencev:
IV.1.9)Merila za ocenjevanje projektov:
Skladno z natečajnimi pogoji, točka 7 merila za ocenjevanje

IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
Datum: 03/12/2020
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina

IV.3)Nagrade in žirija
IV.3.1)Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade: da
Število in vrednost podeljenih nagrad:
Razpisani nagradni sklad (nagrade in priznanja) je:
1. nagrada 6 500,00 EUR
2. nagrada 5 200,00 EUR
3. nagrada 3 900,00 EUR
Tri priznanja po 1 950,00 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 21 450,00 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.2)Podatki o izplačilih za vse udeležence:
10 odškodnin po 600,00 EUR
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 6 000,00 EUR
V primeru, da bo podeljenih več kot 10 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.3)Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: da
IV.3.4)Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: da
IV.3.5)Imena izbranih članov žirije:
Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): mag. Urška Klenovšek, univ.dipl. soc.
Člani (naročnik): Saša Piano, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Član (naročnik): Mitja Baškovič, nar. mat. teh.
Namestnik članov (naročnik): Suzana Ogorevc, univ.dipl.inž. pr.
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): Matej Kučina, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Član (ZAPS): Miha Kajzelj, univ. dipl. inž. arh.
Namestnica članov (ZAPS): Urška Kranjc, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Poročevalka A: Judita Thaler, univ. dipl. inž. arh.
Poročevalka KA: Nastja Rak, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Skrbnica natečaja: Sandra Banfi Škrbec, univ. dipl. inž. arh.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
Organizirani ogled lokacije in posvet 9.10.2020 ob 10:00
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 27.10.2020
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 3.11.2020
Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 25.11.2020
Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 27.11.2020
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije četrtek 3.12.2020 do 16:00 ure
Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 11.1.2020
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma 02. 2021
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.11.2020 23:59:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Občina Brežice
Poštni naslov: Cesta prvih borcev 18
Kraj: Brežice
Poštna številka: 8250
Država: Slovenija

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
23/09/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen