Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Dostavba a úprava náměstí Míru , Brno/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2030532
Tag der Veröffentlichung
18.12.2020
Aktualisiert am
22.06.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen und Ingenieur*innen
Beteiligung
8 Arbeiten
Auslober
Koordination
Kancelář architekta města Brna, p.o., Brno
Abgabetermin
09.04.2021
Preisgerichtssitzung
22.04.2021
2. Preisgerichtssitzung
23.04.2021

1. Preis

Luboš Františák, Brno
Luboš Františák · Marek Holán · Peter Štefančík
Mitarbeit: Viktor Schwab · Matěj Ondruch · Lukáš Černý
Filip Pelka · Lucie Roubalová · Magdalena Škrášková
Romana Tymová
 • 1. Preis: Luboš Františák, Brno
 • 1. Preis: Luboš Františák, Brno
 • 1. Preis: Luboš Františák, Brno
 • 1. Preis: Luboš Františák, Brno
 • 1. Preis: Luboš Františák, Brno
 • 1. Preis: Luboš Františák, Brno
 • 1. Preis: Luboš Františák, Brno
 • 1. Preis: Luboš Františák, Brno
 • 1. Preis: Luboš Františák, Brno
 • 1. Preis: Luboš Františák, Brno

2. Preis

ohboi s.r.o., Brno
JIKA-CZ s.r.o., Hradec Králové
Jiří Slánský · Libor Toman · Pavel Doležal · Petr Musílek
Jan Kubát · Martin Jireš · Linda Kalinská
 • 2. Preis: ohboi s.r.o., Brno
 • 2. Preis: ohboi s.r.o., Brno
 • 2. Preis: ohboi s.r.o., Brno
 • 2. Preis: ohboi s.r.o., Brno
 • 2. Preis: ohboi s.r.o., Brno
 • 2. Preis: ohboi s.r.o., Brno
 • 2. Preis: ohboi s.r.o., Brno
 • 2. Preis: ohboi s.r.o., Brno
 • 2. Preis: ohboi s.r.o., Brno
 • 2. Preis: ohboi s.r.o., Brno

3. Preis

ATELIER RAW s.r.o., Brno
Dr. Tomáš Rusín · Dr. Ivan Wahla · Martin Klaška · Eva Wagnerová
Kateřina Mičová Polesná · Petr Soldán · Rostislav Košťál
Mitarbeit: Kateřina Pacolová · Karel Rychlý · Pavel Stavjaník
 • 3. Preis: ATELIER RAW s.r.o., Brno
 • 3. Preis: ATELIER RAW s.r.o., Brno
 • 3. Preis: ATELIER RAW s.r.o., Brno
 • 3. Preis: ATELIER RAW s.r.o., Brno
 • 3. Preis: ATELIER RAW s.r.o., Brno
 • 3. Preis: ATELIER RAW s.r.o., Brno
 • 3. Preis: ATELIER RAW s.r.o., Brno
 • 3. Preis: ATELIER RAW s.r.o., Brno
 • 3. Preis: ATELIER RAW s.r.o., Brno
 • 3. Preis: ATELIER RAW s.r.o., Brno

Anerkennung

Zlámal architekti s.r.o., Brno
 • Anerkennung: Zlámal architekti s.r.o., Brno
 • Anerkennung: Zlámal architekti s.r.o., Brno
 • Anerkennung: Zlámal architekti s.r.o., Brno
 • Anerkennung: Zlámal architekti s.r.o., Brno
 • Anerkennung: Zlámal architekti s.r.o., Brno
 • Anerkennung: Zlámal architekti s.r.o., Brno
 • Anerkennung: Zlámal architekti s.r.o., Brno
 • Anerkennung: Zlámal architekti s.r.o., Brno
 • Anerkennung: Zlámal architekti s.r.o., Brno
 • Anerkennung: Zlámal architekti s.r.o., Brno
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Gestaltung des öffentlichen Raums und der städtebaulichen Entwicklung und eine solche funktionale Nutzung, die den Charakter des angegebenen Ortes aufwertet und entwickelt, wobei die Nutzung des Potenzials des öffentlichen Raums im Vordergrund steht.

Die Form des öffentlichen Raums des Friedensplatzes ist seit langem unbefriedigend und erfordert einen konzeptionellen und umfassenden Ansatz für die Planung seiner Entwicklung. Insbesondere die Gestaltung der Straßenbahnschleife in Kombination mit der Ausrichtung der Straßen und deren Kreuzungen ist unangemessen. Die zukünftige Gestaltung des Platzes soll einen würdigen und sicheren öffentlichen Raum bieten, der als Sozial- und Lebensraum für die Bewohner des Stadtteils nutzbar ist. Das Areal ist für die Unterbringung von Funktionen mit lokaler und stadtweiter Bedeutung geeignet, es ist das natürliche Zentrum des Viertels und der Ausgangspunkt für den Besuch von Institutionen und gesellschaftlichen Veranstaltungen auf dem Gelände sowie an Kraví hora.

Die Aufgabe besteht darin, die in der Umgebung vorhandene Form des Platzes und der Bebauung so zu gestalten, dass sie mit der historischen Umgebung im Einklang steht und die öffentlichen Einrichtungen und Anlagen für soziale Aktivitäten gestärkt werden, die dem Funktionieren des Viertels und der Stadt in Zukunft zugute kommen.

Soutěžní úkol
Předmětem soutěže je návrh veřejného prostoru a městské zástavby a takového funkčního využití, které zhodnocuje a rozvíjí charakter zadaného místa s důrazem na využití potenciálu veřejného prostranství.

Podoba veřejného prostoru náměstí Míru je dlouhodobě nevyhovující a vyžaduje koncepční a komplexní přístup k plánování jeho rozvoje. Zejména nevhodné je řešení tramvajové smyčky v kombinaci s vedením pozemních komunikací a jejich křížení. Budoucí podoba náměstí by měla nabídnout důstojné a bezpečné veřejné prostranství využitelné jako společenské a pobytové místo pro obyvatele čtvrti. Lokalita je vhodná pro umístění funkcí místního i celoměstského významu, jde o přirozené centrum čtvrti i výchozí bod pro návštěvu institucí a společenských akcí v místě i na Kraví hoře.

Úkolem je artikulovat podobu náměstí i zástavby tak, aby byla v souladu se svým historicky založeným okolím a posílit veřejnou vybavenost a zázemí pro společenské aktivity, což bude přínosem pro fungování čtvrti i města v budoucnosti.

Jury / Porota
doc. Ing. arch. Pavla Melková, předsedkyně poroty
Prof. Ing. arch. Petr Pelčák
Ing. arch. MgA. Martin Rusina
Ing. arch. Pavel Pekár
Ing. Zdeněk Sendler
Ing. arch. Zbyněk Ryška
Bc. Tomáš Koláčný, místopředseda poroty
JUDr. Jiří Oliva
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.
Ing. David Grund
Ing. arch. Vojtěch Mencl

Weitere Informationen zu den Gewinnern finden Sie unter /
Další informace o vítězích naleznete na adrese:
kambrno.cz/souteze/dostavba-a-uprava-namesti-miru
18/12/2020 S247
Česko-Brno: Architektonické a související služby
2020/S 247-614266
Oznámení o soutěži o návrh
Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Statutární město Brno
Národní identifikační číslo: 44992785
Poštovní adresa: Dominikánské náměstí 196/1
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 602 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: doc. Ing. arch. Michal Sedláček
E-mail: sedlacek.michal@kambrno.cz
Tel.: +420 770176560
Internetové adresy:
Hlavní adresa: kambrno.cz/souteze
Adresa profilu zadavatele: ezak.brno.cz/

I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: ezak.brno.cz/
Další informace lze získat na jiné adrese:
Úřední název: Kancelář architekta města Brna
Národní identifikační číslo: 05128820
Poštovní adresa: Zelný trh 331/13
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 602 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. arch. Tomáš Pavlíček
E-mail: pavlicek.tomas@kambrno.cz
Tel.: +420 777485468
Internetové adresy:
Hlavní adresa: kambrno.cz/souteze
Adresa profilu zadavatele: ezak.brno.cz/
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: ezak.brno.cz/
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu

I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán

I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:
Dostavba a úprava náměstí Míru
II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000 Architektonické a související služby

II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
71220000 Architektonická řešení
71240000 Architektonické, technické a plánovací služby
71242000 Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
II.2.4)Popis zakázky:
Předmětem Soutěže je návrh veřejného prostoru a městské zástavby a takového funkčního využití, které zhodnocuje a rozvíjí charakter zadaného místa s důrazem na využití potenciálu veřejného prostranství.
Podoba veřejného prostoru náměstí Míru je dlouhodobě nevyhovující a vyžaduje koncepční a komplexní přístup k plánování jeho rozvoje. Zejména nevhodné je řešení tramvajové smyčky v kombinaci s vedením pozemních komunikací a jejich křížení. Budoucí podoba náměstí by měla nabídnout důstojné a bezpečné veřejné prostranství využitelné jako společenské a pobytové místo pro obyvatele čtvrti. Lokalita je vhodná pro umístění funkcí místního i celoměstského významu, jde o přirozené centrum čtvrti i výchozí bod pro návštěvu institucí a společenských akcí v místě i na Kraví hoře.
Úkolem je artikulovat podobu náměstí i zástavby tak, aby byla v souladu se svým historicky založeným okolím a posílit veřejnou vybavenost a zázemí pro společenské aktivity, což bude přínosem pro fungování čtvrti i města v budoucnosti.
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:
Pro hodnocení návrhů v Soutěži budou soutěžní návrhy vyhodnoceny na základě kritéria komplexní
Kvality soutěžního návrhu spočívajícího v:
a) funkčnosti a realizovatelnosti,
b) urbanistické a architektonické kvalitě návrhu,
c) vazbě na okolní urbánní a krajinné struktury,
d) kvalitě dopravního řešení,
e) míře naplnění požadavků soutěžního zadání,
f) hospodárnosti realizace a provozu.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 09/04/2021
Místní čas: 15:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština

IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:
První cena se stanovuje ve výši 1 150 000 CZK (jeden milion sto padesát tisíc korun českých). Druhá cena se stanovuje ve výši 900 000 CZK (devět set tisíc korun českých). Třetí cena se stanovuje ve výši 650 000 CZK (šest set padesát tisíc korun českých).
Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 450 000 CZK (slovy: čtyři sta padesát tisíc korun českých).
IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:
Zadavatel nevyplatí žádné náhrady výloh spojených s účastí v Soutěži.
IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Bc. Tomáš Koláčný
JUDr. Jiří Oliva
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.
Ing. David Grund
Ing. arch. Vojtěch Mencl
doc. Ing. arch. Pavla Melková
Prof. Ing. arch. Petr Pelčák
Ing. arch. MgA. Martin Rusina
Ing. arch. Pavel Pekár
Ing. Zdeněk Sendler
Ing. arch. Zbyněk Ryška
JUDr. Michal Chládek, MBA (náhradník)
Mgr. Petr Hladík (náhradník)
MgA. Jakub Kořínek (náhradník)
doc. Ing. arch. Michal Sedláček (náhradník)
Ing. Martin Všetečka, Ph.D. (náhradník)
Ing. arch. Ivan Gogolák (náhradník)
Ing. arch. Václav Navrátil (náhradník)
Ing. Miroslava Svorová (náhradník)

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
Tato Soutěž o návrh se podle předmětu řešení vyhlašuje jako urbanisticko-architektonická. Podle okruhu účastníků se Soutěž o návrh vyhlašuje jako otevřená. Podle počtu vyhlášených fází se Soutěž o návrh vyhlašuje jako jednofázová. Podle záměru řešení se Soutěž o návrh vyhlašuje jako projektová. Soutěžní návrhy budou posuzovány anonymně.
Soutěž o návrh se vyhlašuje a bude probíhat v českém jazyce.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
14/12/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen