Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Dom za starije osobe Dubrava , Dubrava/ Kroatien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2036159
Tag der Veröffentlichung
28.04.2023
Aktualisiert am
03.08.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
40 Arbeiten
Auslober
Koordination
DAZ d.o.o., Zagreb
Abgabetermin
03.07.2023 16:00
Preisgerichtssitzung
26.07.2023

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

Gewinner

aries d.o.o.

Gewinner

Damin plan d.o.o.

Gewinner

ANA LISONEK

Gewinner

TOMISLAV TABAIN

Gewinner

TONI LONČAR
Verfahrensart
Offener Projektwettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
PROJEKTWETTBEWERB für die Erstellung eines konzeptuellen architektonisch-städtebaulichen Entwurfs für ein Seniorenheim in Dubrav.
PROJEKTNI NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja DOM ZA STARIJE OSOBE DUBRAVA.
28/04/2023    S84

Hrvatska-Zagreb: Organizacija natječaja za projekt u arhitekturi

2023/S 084-253707

Obavijest o projektnom natječaju

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Zagreb

Nacionalni registracijski broj: 61817894937

Poštanska adresa: Avenija Dubrovnik 15

Mjesto: Zagreb

NUTS kod: HR05 Grad Zagreb

Poštanski broj: 10020

Država: Hrvatska

E-pošta: natjecaji@d-a-z.hr

Telefon: +385 14816151

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.daz.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+F12-0018053
Dodatne informacije dostupne su na drugoj adresi:
Službeni naziv: DAZ d.o.o.

Poštanska adresa: Trg bana J.Jelačića 3/I

Mjesto: Zagreb

NUTS kod: HR05 Grad Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: natjecaji@d-a-z.hr

Telefon: +385 14816151

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.daz.hr
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

PROJEKTNI NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja DOM ZA STARIJE OSOBE DUBRAVA

Referentni broj: 1297-2023-EVV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71230000 Organizacija natječaja za projekt u arhitekturi
II.2)Opis
II.2.4)Opis nabave:

 

Sukladno točki 1.4. Projektnog natječaja

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natječaja
Otvoreni
IV.1.7)Imena već odabranih sudionika:
IV.1.9)Kriteriji za ocjenjivanje projekata:

 

Točka VII Projektnog natječaja

IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu projekata ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 03/07/2023
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Datum slanja poziva na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.3)Nagrade i ocjenjivački sud
IV.3.1)Podaci o nagradi(ama)
Bit će dodijeljena(-e) nagrada(-e): da
IV.3.2)Podaci o isplatama svim sudionicima:
IV.3.3)Dodatni ugovori nakon provedenog natječaja
Svi ugovori o uslugama nakon provedenog natječaja sklopit će se s dobitnikom ili jednim od dobitnika natječaja: da
IV.3.4)Odluka ocjenjivačkog suda
Odluka ocjenjivačkog suda obvezujuća je za javnog naručitelja/naručitelja.: da
IV.3.5)Imena odabranih članova ocjenjivačkog suda:

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 14559930

Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
25/04/2023

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen