Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

 • Gestaltung von Abfallsortierungspunkten / Design af affaldssorteringspunkter
 • Gestaltung von Abfallsortierungspunkten / Design af affaldssorteringspunkter
 • Gestaltung von Abfallsortierungspunkten / Design af affaldssorteringspunkter
 • Gestaltung von Abfallsortierungspunkten / Design af affaldssorteringspunkter
 • Gestaltung von Abfallsortierungspunkten / Design af affaldssorteringspunkter
 • Gewinner: C.F. Møller Architects, Aarhus
 • Weiterer Teilnehmer: COBE Copenhagen, Nordhavn 
 • Weiterer Teilnehmer: Gottlieb Paludan Architects, Kopenhagen
 • Weiterer Teilnehmer: Designit Denmark A/S, Kopenhagen
 • Weiterer Teilnehmer: Holscher Design ApS, Kopenhagen

Gestaltung von Abfallsortierungspunkten / Design af affaldssorteringspunkter , Kopenhagen/ Dänemark

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2027396
Tag der Veröffentlichung
05.09.2019
Aktualisiert am
19.03.2020
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen, Designer*innen etc
Auslober
Bewerbungsschluss
03.10.2019
Abgabetermin
24.01.2020
Preisgerichtssitzung
04.03.2020

Gewinner

C.F. Møller Architects, Aarhus
mit Alexandra Instituttet A/S
 • Gewinner: C.F. Møller Architects, Aarhus
 • Gewinner: C.F. Møller Architects, Aarhus
 • Gewinner: C.F. Møller Architects, Aarhus
 • Gewinner: C.F. Møller Architects, Aarhus
 • Gewinner: C.F. Møller Architects, Aarhus
 • Gewinner: C.F. Møller Architects, Aarhus

Weiterer Teilnehmer

COBE Copenhagen, Nordhavn 
mit Nordsense und /KL.7
 • Weiterer Teilnehmer: COBE Copenhagen, Nordhavn 
 • Weiterer Teilnehmer: COBE Copenhagen, Nordhavn 
 • Weiterer Teilnehmer: COBE Copenhagen, Nordhavn 
 • Weiterer Teilnehmer: COBE Copenhagen, Nordhavn 

Weiterer Teilnehmer

Designit Denmark A/S, Kopenhagen
mit Out-sider A/S
 • Weiterer Teilnehmer: Designit Denmark A/S, Kopenhagen
 • Weiterer Teilnehmer: Designit Denmark A/S, Kopenhagen
 • Weiterer Teilnehmer: Designit Denmark A/S, Kopenhagen
 • Weiterer Teilnehmer: Designit Denmark A/S, Kopenhagen

Weiterer Teilnehmer

Gottlieb Paludan Architects, Kopenhagen
mit inUse, ÅF Digital Solutions AB
 • Weiterer Teilnehmer: Gottlieb Paludan Architects, Kopenhagen
 • Weiterer Teilnehmer: Gottlieb Paludan Architects, Kopenhagen
 • Weiterer Teilnehmer: Gottlieb Paludan Architects, Kopenhagen
 • Weiterer Teilnehmer: Gottlieb Paludan Architects, Kopenhagen

Weiterer Teilnehmer

Holscher Design ApS, Kopenhagen
mit Extra/Ordinary und PP-Consult IVS
 • Weiterer Teilnehmer: Holscher Design ApS, Kopenhagen
 • Weiterer Teilnehmer: Holscher Design ApS, Kopenhagen
 • Weiterer Teilnehmer: Holscher Design ApS, Kopenhagen
 • Weiterer Teilnehmer: Holscher Design ApS, Kopenhagen
Verfahrensart
Nicht offener Projektwettbewerb mit fünf Teilnehmern

Wettbewerbsaufgabe
Die zukünftigen Abfallsortierungspunkte sollten dazu beitragen, die Sortierung der Quellen zu unterstützen und es den Kopenhagenern einfach und intuitiv machen, ihre Abfälle zu sortieren, und damit das Ziel des Rundschreibens Kopenhagen erfüllen, 70% des Hausmülls für das Recycling zu sammeln.

Beim Designwettbewerb wurden Angebote für ein einheitliches Designkonzept für die zukünftigen Abfallsortierpunkte eingeholt, das aus drei Arten von Abfalllösungen bestehen wird: einem Würfel, einem Deckel für Behälter einschließlich Deckplatte und einem Abfallschuppen. Für jede der drei Abfalllösungen wurde auch ein Entwurf für die folgenden Abfallfraktionen gesucht: Batterien, Bio, Glas, Metall, Pappe, Papier, Kunststoff, kleine Elektronik und Textilien.

Konkurrenceopgave
De fremtidige affaldssorteringspunkter skal være med til at understøtte kildesortering og gøre det let og intuitivt for københavnerne at sortere deres affald og dermed bidrage til at indfri Cirkulær Københavns målsætning om, at 70 pct. af husholdningsaffaldet indsamles til genanvendelse.

Med designkonkurrencen efterspurgtes bud på ét samlet designkoncept for de fremtidige affaldssorteringspunkter, som vil bestå af tre typer af affaldsløsninger: en kube, en top til nedgravet beholder inklusiv topplade og et affaldsskjul. For hver af de tre affaldsløsninger efterspurgtes endvidere et design af indkast for følgende affaldsfraktioner: batterier, bio, glas, metal, pap, papir, plast, småt elektronik og tekstil.

Preisgericht / Bedømmelseskomitéen
Camilla van Deurs; Stadsarkitekt i Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen (Vorsitzende / Formand)
Merete Kristoffersen; Enhedschef i Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Udvikling
Jakob Hjuler Tamsmark; Enhedschef i Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Drift
Jacob Hartvig Simonsen; Direktør i ARC.
Thomas E. Alken; Designer MA MDd, fagdommer
Pil Bredahl; Designer MA MDd, fagdommer
05/09/2019    S171    - - Tjenesteydelser - Projektkonkurrence - Begrænset udbud 
Danmark-København: Konsulentvirksomhed i forbindelse med design
2019/S 171-418384
Bekendtgørelse om projektkonkurrence
Legal Basis:
Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed/enhed
I.1) Navn og adresser
Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Udvikling, Ressourcer og Affald, enhedschef Merete Kristoffersen
64942212
Njalsgade 13
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Casper Marott
Telefon: +45 20129640
E-mail: casmar@kk.dk
NUTS-kode: DK011
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kk.dk
I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.byggeweb.dk/controller?project=35093&tender=14645&profile=4&ssl=1&cmd=company7.project.login&time=1567410480698
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Rambøll Danmark A/S
35128417
Hannemanns Allé 53
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Marie Toft-Jensen
Telefon: +45 51611915
E-mail: mtjn@ramboll.dk
NUTS-kode: DK011
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ramboll.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.byggeweb.dk/controller?project=35093&tender=14645&profile=4&ssl=1&cmd=company7.project.login&time=1567410480698
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Del II: Genstand
II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:
Design af affaldssorteringspunkter i København
II.1.2) Hoved-CPV-kode
79415200
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
I forbindelse med implementeringen af Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2024 (RAP24) ønsker Københavns Kommune at opstille ca. 750 affaldssorteringspunkter på offentlige arealer rundt om i byen. De mange sorteringspunkter skal understøtte kildesortering og gøre det let og intuitivt for københavnerne at sortere deres affald. Samtidig skal sorteringspunkterne opleves som byinventar og indgå naturligt i de københavnske byrum på linje med andet inventar. Som byinventar skal sorteringspunkterne repræsentere et nyt design med afsæt i Københavns egenart. Et københavnerdesign, som findes via en designkonkurrence.
Formålet med designkonkurrencen er at opnå skalerbare designkoncepter af høj æstetisk og funktionel kvalitet, der på overbevisende vis sikrer, at de fremtidige sorteringspunkter er funktionelle, robuste og realiserbare. Sorteringspunkterne skal, uanset lokal kontekst/bytypologi, affaldsløsning eller affaldsfraktion, fremtræde med samme genkendelige identitet og blive en naturlig del af københavneridentiteten.
Forslagsstiller skal præsentere designkoncepter for 3 typer af affaldsløsninger, inkl. design af indkastet for hver type:
(a) kube,
(b) top til nedgravet container, og
(c) skjul til affaldsbeholdere på hjul.
De 3 typer affaldsløsninger skal hver især kunne rumme alle udvalgte affaldsfraktioner.
Sorteringspunkternes endelige placering, og dermed specifikke sammensætning af affaldsløsninger samt antal affaldsfraktioner/kapacitet er endnu ikke fastlagt. Der ønskes et bud på 3 forskellige affaldsløsninger, eftersom der kan være stor forskel på, hvad der er plads til både over og i jorden i forskellige typer af byrum.
Sorteringspunkterne skal ikke være reklamebærende.
Det vindende team skal efterfølgende tilpasse og kvalificere designkoncepterne i samarbejde med en producent, der udvælges via et særskilt producentudbud.
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.10) Kriterier for udvælgelse af deltagere:
Udvælgelsen af de 5 deltagere i konkurrencen vil ske ved en samlet vurdering af ansøgernes personlige, økonomiske og finansielle samt tekniske kapacitet. De 5 ansøgere, der samlet set vurderes at være bedst egnede til at løfte og udføre den udbudte opgave, opnår prækvalifikation. Hovedvægten vil blive lagt på den tekniske kapacitet og i den forbindelse en vurdering af ansøgers faglige kompetencer, erfaring samt teamets tilgang til opgaven formuleret i motivationsbrevet. Der vil blive foretaget en positiv vægtning af realiserede projekter. Der vil tilsvarende blive lagt vægt på at sammensætningen af ansøgerteamet er målrettet opgavens indhold, frem for selve størrelsen af teamet, ligesom det er ønskværdigt med en entydig og klar rollefordeling. Der efterspørges kompetencer inden for og dokumenteret erfaring med følgende:
- Udformning og projektering af byinventar af høj designmæssig kvalitet, og som giver brugerne en designmæssig oplevelse,
- Interaktionsdesign, brugeradfærd og designpsykologi/nudging,
- Prototyping og mock-ups af byinventar som en del af projekteringen,
- Interessentinddragelse,
- Smart cities koncepter og/eller IoT-løsninger,
- Gerne erfaring med og indsigt i affaldshåndtering, men dette er ej et krav.
Hovedrådgiver skal aflevere alle nedenfor angivne punkter (1-5) i tilsvarende rækkefølge. For underrådgivere afleveres punkterne 1+5.
1) Der skal fremsendes fuldstændige firmaoplysninger: Firmanavn, adresse, CVR-nr., e-mailadresse samt telefonnummer og e-mailadresse på kontaktperson. Hertil skal oplyses selskabsform, organisations- og ejerstruktur, primære arbejdsområder samt antal medarbejere (pr. år over de seneste 2 år, gerne fordelt på relevante faggrupper). Oplysning om, hvorvidt ansøger er et konsortium;
2) Motivationsbrev (max 2 A4 sider). Ansøger skal for det samlede team vedlægge en skriftlig begrundelse for anmodningen, der redegør for de enkelte deltageres rolle i teamet, beskriver hvorfor teamet er velegnet til den udbudte opgave samt synliggør ansøgers kompetencer og erfaring ift. de kriterier, der lægges vægt på i udvælgelsen;
3) Økonomiske nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Ledelsespåtegnet erklæring med oplysninger om virksomhedens samlede omsætning, årets resultat, egenkapital og soliditetsgrad. Er ansøgerfirmaet yngre, skal ansøger vedlægge anden relevant og egnet dokumentation (fx revisorerklæring vedr. ansøgers kapitalforhold) for sin finansielle og økonomiske formåen. Såfremt ansøgning om prækvalifikation afgives af et konsortium, skal ovenstående oplysninger afgives for alle deltagere;
4) Referencer der dokumenterer erfaring med tilsvarende eller sammenlignelige opgaver, som ansøgeren udfører eller har udført inden for de seneste 10 år. Der må max afleveres 10 referencer fra hele teamet i alt (højest 2 A4-sider pr. reference). Referencer må omfatte både realiserede projekter og projekter på konceptniveau. På referencerne ønskes anført: Kunden, projektets navn og indhold, ansøgerens rolle i projektet, kontraktens værdi, varighed og tidspunkt for opgavens udførelse, kort begrundelse for referencens relevans;
5) Underskrevet Tro- og Love-erklæring der oplyser, at ansøgeren ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 135, § 136 og § 137 stk.1, nr. 1-4 og nr. 6. Ansøgere, der befinder sig i en af de i Udbudslovens nævnte situationer, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt.
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Del IV: Procedure
IV.1) Beskrivelse
IV.1.2) Type konkurrence
Lukket
Antal deltagere, der vil blive taget i betragtning: 5
IV.1.7) Navne på allerede udvalgte deltagere:
IV.1.9) Kriterier for vurdering af projekter:
Forslagene vil overordnet blive vurderet ud fra, om de bidrager til at realisere designkonkurrencens vision og målsætninger.
Der vil blive lagt vægt på, at forslagsstilleren kan præsentere et designmæssigt overbevisende, funktionelt, skalerbart og realiserbart designkoncept for hver af de 3 affaldsløsninger, og som opfylder konkurrenceprogrammets ønsker og krav.
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af projekter og ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/10/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Dato for afsendelse til udvalgte ansøgere af opfordringer til at deltage
Dato: 11/11/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.3) Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.3.1) Oplysninger om præmie(r)
Der vil blive uddelt en eller flere præmier: nej
IV.3.2) Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere:
Hvert af de teams, som afleverer et konditionsmæssigt konkurrenceforslag (inkl. vinderforslaget), vil blive honoreret med et fast vederlag på 200 000 DKK ekskl. moms. Beløbet kommer til udbetaling umiddelbart efter konkurrenceresultatets offentliggørelse ved fremsendelse af faktura.
IV.3.3) Opfølgende kontrakter
Enhver tjenesteydelseskontrakt, der tildeles som følge af konkurrencen, vil gå til vinderen eller vinderne af konkurrencen: ja
IV.3.4) Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed/enhed: ja
IV.3.5) Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen:
Vil fremgå af konkurrenceprogrammet
Del VI: Supplerende oplysninger
VI.3) Yderligere oplysninger:
1) Konkurrenceperioden forventes at gå i gang mandag den 11.11.2019 med aflevering af forslag 24.1.2020;
2) Projektets gennemførelse er betinget af politisk godkendelse;
3) Kontraktsprog er dansk. Anmodning om prækvalifikation må dog, foruden på dansk, afleveres på engelsk, svensk og norsk;
4) Ordregiver forbeholder sig ret til at udpege mere end én vinder af projektkonkurrencen, såfremt det med udgangspunkt i oplyste bedømmelseskriterier ikke er muligt at udpege én vinder, jf. bestemmelserne i konkurrenceprogrammet;
5) Flere ansøgere kan i fællesskab gå sammen i konsortium eller anden sammenslutning med henblik på at afgive tilbud. Såfremt kontrakten tildeles et konsortium eller lignende sammenslutning, skal medlemmerne skriftligt erklære at påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget, der kan træffe bindende afgørelser vedr. kontrakten på alle medlemmers/deltageres vegne. I kontraktperioden skal konsortier eller lignende sammenslutninger optræde som én rådgiver;
6) Der ønskes ikke anmodninger om prækvalifikation fra producenter, da der i forlængelse af nærværende designkonkurrence vil blive gennemført et producentudbud;
7) Den kontrakt, der indgås i forlængelse af nærværende designkonkurrence, vil være baseret på Københavns Kommunes standard kontraktvilkår, herunder kommunens Arbejdsklausul og CSR-bilag. Kontrakten vil indgå som bilag til konkurrenceprogrammet.
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dkInternetadresse: erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
I henhold til Lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne mv. (med senere ændringer) gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:
Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.
I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1.
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsensvej 35
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/09/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen