Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Wiederaufbau und Restaurierung für den Komplex des Heimat- und Kunstmuseum / Novadpētniecības un mākslas muzeja kompleksa pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas , Daugavpils/ Lettland

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2025083
Tag der Veröffentlichung
09.10.2018
Aktualisiert am
07.02.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekten
Auslober
Abgabetermin
14.12.2018
Preisgerichtssitzung
07.01.2019

Gewinner

SIA „MARK arhitekti“, Rīga

Gewinner

Pilnsabiedrība „PS zgt“, Rīga
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Ausarbeitung des Meta-Designs des Wiederaufbau-, Renovierungs- und Restaurierungsprojekts für den Komplex des Heimat- und Kunstmuseum in Daugavpils.
---
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja kompleksa pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas projekta meta izstrāde.
09/10/2018 S194 - - Pakalpojumi - Projektu konkurss - Atklāta procedūra
Latvija-Daugavpils: Arhitektūras un saistītie pakalpojumi
2018/S 194-439831
Paziņojums par metu konkursu
Legal Basis: Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Daugavpils pilsētas dome
90000077325
Kr. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5400
Daugavpils
LV-5400
Latvija
Kontaktpersona: Ilga Leikuma
Tālrunis: +371 65404329
E-pasts: ilga.leikuma@daugavpils.lv
Fakss: +371 65421941
NUTS kods: LV005
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: www.daugavpils.lv
Pircēja profila adrese: www.daugavpils.lv/lv/35

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
Konkursu organizē centralizēto iepirkumu struktūra

I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : www.daugavpils.lv
Papildu informāciju var saņemt citā adresē:
Daugavpils pilsētas dome
90000077325
Imantas iela 9–1B
Daugavpils
LV-5400
Latvija
Kontaktpersona: Centralizēto iepirkumu nodaļa
Tālrunis: +371 65404329
E-pasts: ilga.leikuma@daugavpils.lv
Fakss: +371 65421941
NUTS kods: LV005
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: www.daugavpils.lv
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz šādu adresi:
Daugavpils pilsētas dome
90000077325
Imantas iela 9–1B
Imantas iela 9–1B
LV-5400
Latvija
Kontaktpersona: Centralizēto iepirkumu nodaļa
Tālrunis: +371 65404329
E-pasts: ilga.leikuma@daugavpils.lv
Fakss: +371 65421941
NUTS kods: LV005
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: www.daugavpils.lv

I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja iestāde

I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja kompleksa pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas projekta meta izstrāde
Atsauces numurs: DPD 2018/94
II.1.2)Galvenās CPV kods
71200000

II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71200000
II.2.4)Iepirkuma apraksts:
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja kompleksa pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas projekta meta izstrāde.
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.10)Dalībnieku atlases kritēriji:

III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
Piedalīties var tikai konkrētās profesijas pārstāvji: jā
Norādīt profesiju:
Saskaņā ar metu konkursa nolikuma noteikumiem.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.2)Konkursa veids
Atklāts
IV.1.7)Jau atlasīto dalībnieku vārdi/nosaukumi:
IV.1.9)Projektu vērtēšanas kritēriji:
Būvniecības ieceres atbilstība projektēšanas uzdevumam (tehniskajai specifikācijai), muzeja apbūves kompleksa funkcionālais pamatojums un tā pilsētbūvnieciskā kvalitāte.
Būvniecības ieceres arhitektoniski telpiskā kvalitāte, izvēlēto risinājumu mērķtiecīgums un izmantotie inovatīvie risinājumi.
Būvniecības iecerē ietvertie vides pieejamības risinājumi un ēku piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Būvniecības ieceres konstruktīvo un tehnisko risinājumu racionalitāte.

IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Termiņš, līdz kuram jāsaņem projekti vai dalības pieteikumi
Datums: 14/12/2018
Vietējais laiks: 10:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītājiem kandidātiem nosūtīts dalības uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu:
Latviešu valoda

IV.3)Godalgas un žūrija
IV.3.1)Informācija par godalgām
Tiks piešķirta(-as) godalga(-as): jā
Piešķiramo godalgu skaits un vērtība:
3, 11 000 EUR
IV.3.2)Informācija par maksājumiem visiem dalībniekiem:
IV.3.3)Turpmākie līgumi
Pakalpojumu līguma slēgšanas tiesības pēc konkursa tiks piešķirtas konkursa uzvarētājam vai vienam no uzvarētājiem: jā
IV.3.4)Žūrijas lēmums
Žūrijas lēmums līgumslēdzējai iestādei/līgumslēdzējam ir saistošs: jā
IV.3.5)Izvēlēto žūrijas locekļu vārdi:
Ainārs Streiķis
Ruta Ģiptere
Tatjana Dubina
Inga Ancāne
Inguna Kokina

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
Saskaņā ar metu konkursa nolikuma prasībām.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
Latvija
Tālrunis: +371 67326719
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: www.iub.gov.lv
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Latvija
Tālrunis: +371 67326719
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: www.iub.gov.lv

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
04/10/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen