Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Construire parcare si restructurare Piata Agroalimentara Cibin , Sibiu/ Rumänien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2035877
Tag der Veröffentlichung
10.03.2023
Aktualisiert am
14.07.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
25 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
02.06.2023 16:00
Preisgerichtssitzung
16.06.2023

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

1. Preis

VLADOSTUDIO SRL

2. Preis

SYYA PLUS SRL

3. Preis

SFERA ARHITECTURA SRL
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Ziel dieses Wettbewerbs ist es, für die Vergabe des Planungsauftrags die beste Lösung für die städtebauliche Erneuerung des Bereichs des Cibin-Platzes auszuwählen, der sich am nordwestlichen Rand des historischen Zentrums am Ufer des Flusses Cibin befindet. Die Planungsgrundlage zielt auf die Verwirklichung von zwei Investitionszielen des Auftraggebers ab, nämlich: Investitionsziel 1: Stadterneuerung des Gebiets des Cibin-Marktes - Bau des Gebäudes des Lebensmittelmarktes und des Parkplatzes des Cibin-Marktes. Städtebauliche Entwicklung des öffentlichen Raums; Investitionsziel 2: Städtebauliche Entwicklung des öffentlichen Raums - Bereich, der den Markt von Cibin mit dem historischen Zentrum verbindet.

Der Prozess der städtebaulichen Erneuerung des Cibin-Marktes wirkt auf drei Ebenen: Einerseits soll die Fläche, die derzeit dem Cibin-Markt zugewiesen ist, neu gestaltet werden, indem die Hauptfunktion eines Lebensmittelmarktes durch eine Reihe von ergänzenden Funktionen ergänzt wird. Andererseits stellt er den historischen Wert dieses Gebiets und die Art und Weise in Frage, wie die vorgeschlagenen Einfügungen ihn aufwerten können. Nicht zuletzt soll die Beziehung dieses Gebiets zum historischen Zentrum und zum Fluss Cibin optimiert werden, indem die Qualität der öffentlichen Räume verbessert wird. Das Wettbewerbsgebiet befindet sich am nordwestlichen Rand des historischen Zentrums von Sibiu, in der Nähe des Flusses Cibin. Es umfasst das Gelände des Cibin-Platzes mit den ihn begrenzenden Straßen sowie die Straßen, die diesen Platz mit dem historischen Kern verbinden (Turmstraße, Oliari-Straße) und die Querverbindung zwischen ihnen (Mos Ion Roată-Straße). Durch den gewählten Standort bietet das Projekt die Möglichkeit, die Art der Nutzung und die Wahrnehmung eines derzeit unstrukturierten Ortes mit einer dynamischen Entwicklung aus historischer Sicht neu zu definieren.

Scopul acestui concurs este de a selecționa, în vederea atribuirii contractului de proiectare, cea mai bună soluție pentru regenerarea urbană a zonei Pieței Cibin, situată la limita nord-vestică a Centrului Istoric, pe malul râului Cibin. Premisele temei de proiectare urmăresc implementarea a două obiective de investiție asumate de către Autoritatea Contractantă, respectiv: Obiectiv de investiții 1: Regenerarea urbană a zonei Pieței Cibin – construire clădire piață agroalimentară și parcare Piața Cibin. Amenajare urbană spații publice; Obiectiv de investiții 2: Amenajare urbană spații publice – zona de legătură a Pieței Cibin cu Centrul istoric.

Procesul de regenerare urbană a Pieței Cibin acționează pe trei paliere: pe de o parte vizează regândirea zonei alocate actualmente pieței Cibin, completând funcțiunea principală de piață agroalimentară cu un set de funcțiuni complementare. Pe de altă parte, aduce în discuție valoarea istorică a acestei zonei și maniera în care inserțiile propuse reușesc să o pună în valoare. Nu în ultimul rând, urmărește optimizarea relației acestui areal cu centrul istoric și râul Cibin prin creșterea calității spațiilor publice. Zona de concurs este amplasată la limita nord-vestică a centrului istoric al municipiului Sibiu, în proximitatea râului Cibin. Ea este constituită din amplasamentul Pieței Cibin, împreună cu străzile perimetrale care o bordează, precum și din străzile care asigură legătura dintre acest amplasament și nucleul istoric (str. Turnului, str. Măsarilor) și din legătura transversală dintre acestea (str. Moș Ion Roată). Prin amplasamentul selectat, proiectul aduce cu sine oportunitatea de a redefini maniera de utilizare și percepție a unui sit actualmente destructurat dar cu o evoluție dinamică din perspectivă istorică.

Jury
Mirjam Niemeyer-Makynen
Iris Friderike Elisabeth Gleichmann
Michael Engel
Ildiko Mitru
Horia Moldovan
Ion-Cristian Sandru
Gheorghe Patrascu
10/03/2023    S50

România-Sibiu: Servicii de proiectare arhitecturală

2023/S 050-145912

Anunț de concurs de proiecte

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Sibiu

Număr naţional de înregistrare: 4270740

Adresă: Strada: Brukenthal Samuel, nr. 2

Localitate: Sibiu

Cod NUTS: RO126 Sibiu

Cod poștal: 550178

Țară: România

Persoană de contact: CODRUTA SIRBU

E-mail: codruta.sirbu@sibiu.ro

Telefon: +40 269208880

Fax: +40 269208813

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.sibiu.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/dc-notice/v2/view/100003900
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: oar.archi/; www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

 

„Construire parcare si restructurare Piata Agroalimentara Cibin-Municipiul Sibiu (Concurs de solutii+PUZCP+SF+PT+DE +studii de amenajare a teritoriului)”

Număr de referinţă: 4270740_2023_PAAPD1399944
II.1.2)Cod CPV principal
71220000 Servicii de proiectare arhitecturală
II.2)Descriere
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

 

Scopul acestui concurs este de a selecționa, în vederea atribuirii contractului de proiectare, cea mai bună soluție pentru regenerarea urbană a zonei Pieței Cibin, situată la limita nord-vestică a Centrului Istoric, pe malul râului Cibin. Premisele temei de proiectare urmăresc implementarea a două obiective de investiție asumate de către Autoritatea Contractantă, respectiv: Obiectiv de investiții 1: Regenerarea urbană a zonei Pieței Cibin – construire clădire piață agroalimentară și parcare Piața Cibin. Amenajare urbană spații publice; Obiectiv de investiții 2: Amenajare urbană spații publice – zona de legătură a Pieței Cibin cu Centrul istoric.

Procesul de regenerare urbană a Pieței Cibin acționează pe trei paliere: pe de o parte vizează regândirea zonei alocate actualmente pieței Cibin, completând funcțiunea principală de piață agroalimentară cu un set de funcțiuni complementare. Pe de altă parte, aduce în discuție valoarea istorică a acestei zonei și maniera în care inserțiile propuse reușesc să o pună în valoare. Nu în ultimul rând, urmărește optimizarea relației acestui areal cu centrul istoric și râul Cibin prin creșterea calității spațiilor publice. Zona de concurs este amplasată la limita nord-vestică a centrului istoric al municipiului Sibiu, în proximitatea râului Cibin. Ea este constituită din amplasamentul Pieței Cibin, împreună cu străzile perimetrale care o bordează, precum și din străzile care asigură legătura dintre acest amplasament și nucleul istoric (str. Turnului, str. Măsarilor) și din legătura transversală dintre acestea (str. Moș Ion Roată). Prin amplasamentul selectat, proiectul aduce cu sine oportunitatea de a redefini maniera de utilizare și percepție a unui sit actualmente destructurat dar cu o evoluție dinamică din perspectivă istorică.

Concurs de solutii in urma caruia se va incheia un contract de servicii prin negociere fara publicarea unui anunt de participare, in conformitate cu prev. art.3 alin. 1 lit. j) din Legea 98/2016 , art. 105, lit. a), art. 104 alin.7 din Legea 98/2016 pentru CONSTRUIRE PARCARE SI RESTRUCTURARE PIATA AGROALIMENTARA CIBIN – MUNICIPIUL SIBIU;

Solicitarile de clarificari si raspunsurile se vor adresa/raspunde conform Regulament (se va avea in vedere punctul 3.4, din Regulament).

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
Participarea este rezervată unei anumite profesii: da
A se indica profesia:

 

Da Actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: Arhitect cu drept de semnătură, conform prevederilor Legii 184/2001 - privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, membru OAR / organizație internațional echivalentă. Se va avea in vedere puctul 2.1.2 din Regulament.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.2)Tip de concurs
Deschis
IV.1.7)Numele participanților deja selectați:
IV.1.9)Criterii de evaluare a proiectelor:

 

In conformitate cu prevederile sectiunii II.2.5 Criterii de evaluare din prezenta Fisa de date

Totodata, precizam ca in cadrul negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru atribuirea contractului se vor avea in vedere prevederile pct. 4.2.8 din Regulament.

IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea proiectelor sau a cererilor de participare
Data: 02/06/2023
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data expedierii invitațiilor de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare:
Română
IV.3)Recompense și juriu
IV.3.1)Informații privind premiul (premiile)
Se vor acorda unul sau mai multe premii: da
Numărul şi valoarea premiului (premiilor) care urmează să fie acordat(e):

 

Premiul I – valoarea contractului de proiectare care se va semna in urma negocierii si nu mai mult de

3.734.608,00 lei (fără TVA),

Premiul II – 113.770,00 lei (premiul nu este purtator de TVA) și

Premiul III – 56.885,00 lei (premiul nu este purtator de TVA).

IV.3.2)Detalii privind plățile către toți participanții:

 

Platile pentru premiile 2 si 3 se vor face conf. pct. 3.18 din Regulament.

IV.3.3)Contracte subsecvente
Eventualul contract de servicii rezultat în urma concursului va fi atribuit câștigătorului sau câștigătorilor concursului: da
IV.3.4)Decizia juriului
Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea/entitatea contractantă: da
IV.3.5)Numele membrilor juriului selectați:
Niemeyer-Makynen Mirjam
Gleichmann Iris Friderike Elisabeth
Engel Michael
Mitru Ildiko
Moldovan Horia
Sandru Ion-Cristian
Patrascu Gheorghe
Rottman Astrid-Luisa - supleant
Urdea Ioana - supleant

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

 

1. Vizitarea amplasamentului: autoritatea contractanta organizeaza in data anuntata in calendarul concursului o vizita la amplasament. Costurile si organizarea spre amplasament cad in seama participantilor. Se va avea in vedere punctul 3.5 din Regulament

2. Departajarea ofertelor cu punctajul egal se va face conform art. 139, alin 3, din HG 395/2016.

3. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului concursului, Temei de proiectare, Regulamentului concursului sau altor documente complementare, prin trimitere la standarde, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

4. Mijloacele oficiale de corespondență cu ofertanții sunt precizate în Regulament (subpunctele 1.6.1. și 3.2., 3.5., 3.8).

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

Localitate: Bucuresti

Cod poștal: 030084

Țară: România

E-mail: office@cnsc.ro

Telefon: +40 213104641

Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

 

 

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
07/03/2023

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen