Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

My City Târgu Mureș/Marosvásárhely/Neumarkt , Târgu Mureș/ Rumänien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2024369
Tag der Veröffentlichung
04.07.2018
Aktualisiert am
26.10.2018
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekten
Beteiligung
8 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
17.09.2018
Preisgerichtssitzung
27.09.2018

Gewinner

Noarh Project S.R.L., Târgu Mureș

Gewinner

S.C. AB Plan S.R.L., Târgu Mureș

Gewinner

Manopera Solution S.R.L., Târgu Mureș

Gewinner

Bia Vicențiu V. Șopterean, Târgu Mureș
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Concurs de soluții — Zona Centrală a Municipiului Târgu Mureș — Piața Victoriei — Piața Trandafirilor — Piața Petöfi — Piața Bernady — Bulevardul Cetății „My City Târgu Mureș/Marosvásárhely/Neumarkt.
04/07/2018 S126 - - Servicii - Concurs de soluţii - licitaţie deschisă
România-Târgu Mureș: Servicii de organizare a concursurilor de proiectare arhitecturală
2018/S 126-288193
Anunț de concurs de proiecte
Legal Basis: Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă
I.1)Denumire şi adrese
Primăria Municipiului Târgu Mureș
Romania
Piața Victoriei nr. 3
Târgu Mureș
540026
România
Persoană de contact: arh. Daniela Florina Mihet
Telefon: +40 265268330
E-mail: urbanism@tirgumures.ro
Fax: +40 365801857
Cod NUTS: RO125

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.tirgumures.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la următoarea adresă:
Municipiul Târgu Mureș
Romania
Piața Victoriei nr. 3, camera 13
Târgu Mureș
România
E-mail: dana.mihet@tirgumures.ro
Cod NUTS: RO125

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.tirgumures.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect
II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Concurs de soluții — Zona Centrală a Municipiului Târgu Mureș – Piața Victoriei – Piața Trandafirilor — Piața Petöfi – Piața Bernady – Bulevardul Cetății „My City Târgu Mureş/Marosvásárhely/Neumarkt”

Număr de referinţă: 37294/21.06.2018
II.1.2)Cod CPV principal
71230000
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Concurs de soluții — Zona Centrală a Municipiului Târgu Mureș – Piața Victoriei – Piața Trandafirilor — Piața Petöfi – Piața Bernady – Bulevardul Cetății „My City Târgu Mureş/Marosvásárhely/Neumarkt”.

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice
III.1)Condiții de participare
III.1.10)Criterii de selecție a participanților:
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
Participarea este rezervată unei anumite profesii: da
A se indica profesia: Architect cu drept de semnatura conform prevederilor Legii 184/2001, membru OAR/organizatie international echivalenta;

Secțiunea IV: Procedură
IV.1)Descriere
IV.1.2)Tip de concurs
Deschis
IV.1.7)Numele participanților deja selectați:
IV.1.9)Criterii de evaluare a proiectelor:

In conformitate cu prevederile sectiunii II.2.5 Criterii de evaluare a proiectelor din prezenta Fisa de date

IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea proiectelor sau a cererilor de participare
Data: 17/09/2018
Ora locală: 14:00
IV.2.3)Data expedierii invitațiilor de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare:
Română
IV.3)Recompense și juriu
IV.3.1)Informații privind premiul (premiile)
Se vor acorda unul sau mai multe premii: da
Numărul şi valoarea premiului (premiilor) care urmează să fie acordat(e):

Valoarea contractului de proiectare 2 167 232 RON fara TVA.

— Premiul I: 20 000 EUR inclusiv TVA,

— Premiul II: 10 000 EUR inclusiv TVA,

— Premiul III: 5 000 EUR inclusiv TVA.

În afara premiilor se pot acorda și maximum 3 mențiuni pentru soluțiile parțiale având o calitate deosebită în domeniile considerate prioritare, în valoare de 1 000 EUR.

IV.3.2)Detalii privind plățile către toți participanții:

Conform Regulamentului concursului.

IV.3.3)Contracte subsecvente
Eventualul contract de servicii rezultat în urma concursului va fi atribuit câștigătorului sau câștigătorilor concursului: da
IV.3.4)Decizia juriului
Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea/entitatea contractantă: da
IV.3.5)Numele membrilor juriului selectați:
Arh. Ileana Tureanu, preşedintele Uniunii Arhitecţilor din România
Conf. univ. dr. arh. Liviu Ianăşi, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu
Arh. Attila Kim, Comisarul României pentru Bienala de Arhitectură de la Veneția
Arh. Gheorghe Pătraşcu, consilier al Ministrului Culturii și Identității Naționale
Arh. Radu Mihăilescu, membru al Ordinului Arhitecţilor din România
Conf. dr. arh. Cerasella CRĂCIUN, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu
Lector dr. arh. Vera Marin, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu, preşedinte ATU
Arh. Angela Kovacs, preşedinte OAR Filiala Mureş
Ioana Ciocan, Vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici din România
Arh. Miheţ Florina Daniela, arhitect şef al Municipiului Tîrgu Mureș
C.arh. Furo Judita, preşedintele Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea l
Dr. Magyary Előd, consilier local al Municipiului Tîrgu Mureş
Ec. Mozes Levente Sándor, consilier local al Municipiului Tîrgu Mureş
Moldovan Călin, consilier local al Municipiului Tîrgu Mureş
Stud. arh.Tatár Lehel, consilier local al Municipiului Tîrgu Mureş

Secțiunea VI: Informații complementare
VI.3)Informații suplimentare:

Fiecare participant va atașa pe ambalajul planșelor/tubului un plic transparent care va conține un document original, prin care se atestă constituirea garantiei de participare in valoare de 500 RON.

Veti specifica in mod obligatoriu in oferta care sunt informatiile pe care le considerati confidentiale din cadrul ofertei. Formularul DUAE se poate completa online accesând ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter, bifând opțiunea „Sunt un operator economic” și încărcând fișierul espd-request.xml cu opțiunea „Importați DEAU”. Documentul completat online trebuie salvat în format PDF, printat, semnat și inclus în plicul secretizat. Câștigătorul concursului căruia i se va încredința lucrarea va fi invitat de Promotor la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, conform prevederilor art. 104 alin. (7) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în vederea încheierii contractului de servicii de proiectare. Negocierea va avea ca subiect prețul și durata de execuție. Precizăm că negocierea nu poate avea ca subiect soluția de arhitectură.

Documentele pot fi vizualizate in SICAP, cat si pe site ul municipiului Targu Mures www.tirgumures.ro

Documentele suport care nu au putut fi incarcate din cauza dimensiunii mari a fisierelor se pot vizualiza accesand urmatorul link:

www.tirgumures.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=6792%

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
România
Telefon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29/06/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen