Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Centrului Cultural Multifuncțional în municipiul Oradea, Județul Bihor , Oradea/ Rumänien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032764
Tag der Veröffentlichung
22.10.2021
Aktualisiert am
23.01.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
5 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
29.11.2021
Preisgerichtssitzung
17.12.2021

1. Preis

Stefano Pozzi & Partners SRL

2. Preis

Atelier Mass

3. Preis

Mladin Workshop for Architecture SRL
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Ziel des Wettbewerbs ist es, die besten Vorschläge für den Bau eines Kulturzentrums in der Gemeinde Oradea auszuwählen, um die Interessen der Einwohner des Landkreises zu fördern und die Lebensqualität und damit auch das bauliche Erbe zu verbessern.

Sarcina de concurs
Concursul are ca scop selectarea celor mai bune propuneri pentru edificarea unui Centru Cultural în Municipiul Oradea, în vederea promovării intereselor locuitorilor județului pentru creșterea calității vieții și implicit a patrimoniului construit.
br />22/10/2021 S206

I.
II.
IV.
VI.

România-Oradea: Servicii de proiectare arhitecturală

2021/S 206-539234

Anunț de concurs de proiecte
Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: JUDETUL BIHOR

Număr naţional de înregistrare: 4244997

Adresă: Strada: Traian, nr. 5

Localitate: Oradea

Cod NUTS: RO111 Bihor

Cod poștal: 410033

Țară: România

Persoană de contact: MIHAELA ROSAN, ANA LAURA COCIUBA

E-mail: achizitii@cjbihor.ro

Telefon: +40 0259441317

Fax: +40 0259441317

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.cjbihor.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: e-licitatie.ro/pub/notices/dc-notice/v2/view/100003220
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect
II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Concurs de soluții pentru edificarea Centrului Cultural Multifuncțional în municipiul Oradea, Județul Bihor
Număr de referinţă: 4244997/2021/25
II.1.2)Cod CPV principal
71220000 Servicii de proiectare arhitecturală
II.2)Descriere
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Concursul de solutii este organizat în baza art. 105 lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 104 alin. (7) din aceeași lege. Concursul se organizează cu respectarea prevederilor art. 106 – 110 din Legea nr. 98/2016 coroborat cu art. 98 – 100 din H.G. nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Recomandărilor Internaționale pentru Concursuri de arhitectură și urbanism adoptate în Conferința Generală UNESCO din 1956, revizuită în data de 27 noiembrie 1978 publicat în 2018. Concursul are ca scop selectarea celor mai bune propuneri pentru edificarea unui Centru Cultural în Municipiul Oradea, în vederea promovării intereselor locuitorilor județului pentru creșterea calității vieții și implicit a patrimoniului construit. termenul limită pentru solicitarea clarificărilor este cu 30 de zile inainte de termenul limita pentru depunerea proiectelor conform calendarului estimativ al procedurii. Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări cu 11 zile înainte de termenul de predare și înregistrare proiecte.
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

Secțiunea IV: Procedură
IV.1)Descriere
IV.1.2)Tip de concurs
Deschis
IV.1.7)Numele participanților deja selectați:
IV.1.9)Criterii de evaluare a proiectelor:

Creativitatea, orginalitatea și calitatea arhitecturală/urbanistică/artistică/funcțională/peisagistică a propunerilor – 55 % din evaluarea finală (maxim 55 puncte)

Juriul v-a realiza evaluarea pe o scară de la 1 la 15, respective 20, pentru fiecare categorie în parte, astfel:

- Creativitate (A1 – maxim 20 puncte)

- Orginalitate (A2 – maxim 15 puncte)

- Calitatea arhitecturală/urbanistică/artistică/funcțională/peisagistică (A3 – maxim 20 puncte)

Se calculează prin însumarea punctelor acordate de juriu pentru următoarele aspect:

A1 – crearea unei simbioze între caracterul și istoria locului și nevoile contemporane, raportat la destinația de Centru Cultural (maxim 20 puncte);

A2 – prezentarea unei soluții originale prin intervențiile propuse și soluțiile identificate (maxim 15 puncte);

A3 – caracterul spațiului public rezultat în urma intervenției propuse și atmosfera general a intervenției, punctând funcționalitatea construcției raportat la destinația acesteia (maxim 20 puncte).

A. Viabilitatea, raționalitatea și sustenabilitatea proiectului – 30% din evaluarea finală (maxim 30 puncte)

Juriul v-a realiza evaluarea pe o scară de la 1 la 10, pentru fiecare categorie în parte, astfel:

- Viabilitate (B1 – maxim 10 puncte)

- Raționalitatea (B2 – maxim 10 puncte)

- Sustenabilitatea soluției propuse (B3 – maxim 10 puncte)

Se calculează prin însumarea punctelor acordate de juriu pentru următoarele aspect:

B1 – gradul de viabiltate a soluției propuse pr... detalii pe www.e-licitatie.ro
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea proiectelor sau a cererilor de participare
Data: 29/11/2021
Ora locală: 23:30
IV.2.3)Data expedierii invitațiilor de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare:
Română, Engleză
IV.3)Recompense și juriu
IV.3.1)Informații privind premiul (premiile)
Se vor acorda unul sau mai multe premii: da
Numărul şi valoarea premiului (premiilor) care urmează să fie acordat(e):

Premiile acordate sunt: Premiul I : valoarea contractului de proiectare (S.F., DTAC, DTOE, Pth, DDE și Asistență tehnică), în limita a maxim 3% din valoarea devizului estimativ general al proiectului câștigător Premiul II: 40.000 lei .Premiul III : 25.000 lei
IV.3.2)Detalii privind plățile către toți participanții:

AC se angajează să achite premiile în termen de 30 zile calendaristice de la depunerea documentelor în acest sens de către câștigători la registratura C.J. Bihor (cerere și factură). Acest termen se poate prelungi numai din motive obiective și independente de voința și controlul AC.
IV.3.3)Contracte subsecvente
Eventualul contract de servicii rezultat în urma concursului va fi atribuit câștigătorului sau câștigătorilor concursului: nu
IV.3.4)Decizia juriului
Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea/entitatea contractantă: da
IV.3.5)Numele membrilor juriului selectați:
Arhitect – dl. Adrian SPIRESCU – ROMÂNIA
Arhitect – dl. prof.dr. Vlad GAIVORONSCHI – ROMÂNIA
Arhitect – dl. Radu FORTIȘ - ROMÂNIA
Arhitect – d-na Ioana FILIP – ROMÂNIA
Vicepreședinte Consiliul Județean Bihor – dl. Călin Grațian GAL – ROMÂNIA

Secțiunea VI: Informații complementare
VI.3)Informații suplimentare:

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

Localitate: Bucuresti

Cod poștal: 030084

Țară: România

E-mail: office@cnsc.ro

Telefon: +40 213104641

Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 din legea 101/2016.
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
19/10/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen