Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

CENTRU DE INOVARE ŞI PARCARI SUBTERANE , Târgu Mureș/ Rumänien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2035045
Tag der Veröffentlichung
17.10.2022
Aktualisiert am
16.06.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
6 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
16.01.2023
Preisgerichtssitzung
20.01.2023

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

Gewinner

STUDIO 82

Gewinner

MULTINVEST PROIECTARE S.R.L.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Concurs de solutii in urma caruia se va incheia un contract de servicii de elaborare PUZ (daca este cazul) +SF+PT+DDE+DTAC+DTOE+Asistenta tehnica pentru remodelare arhitecturala, urbanistica si peisagistica a zone aflata in spatele teatrului National Targu Mures in vederea construirii unui centru de inovare si parcari subterane, prin negociere fara publicarea unui anunt de participare, in conformitate cu prev. art.3 alin. 1 lit. j) din Legea 98/2016 , art. 105, art. 104 alin.7 din Legea 98/2016 .
Solicitarile de clarificari si raspunsurile se vor adresa/raspunde conform Regulament atasat.
26/10/2022    S207

România-Târgu Mureș: Servicii de proiectare arhitecturală

2022/S 207-592173

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2022/S 200-569918)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Număr naţional de înregistrare: 4322823

Adresă: Strada: Piata Victoriei nr. 3, nr. 3

Localitate: Targu Mures

Cod NUTS: RO125 Mureş

Cod poștal: 540026

Țară: România

Persoană de contact: Mihaela Muresan

E-mail: licitatie@tirgumures.ro

Telefon: +40 265268330

Fax: +40 0365801856

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.tirgumures.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

 

Concurs de solutii privind obiectivul de investitii CENTRU DE INOVARE ŞI PARCARI SUBTERANE

Număr de referinţă: 4322823_2022_PAAPD1369532
II.1.2)Cod CPV principal
71220000 Servicii de proiectare arhitecturală
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

 

Concurs de solutii in urma caruia se va incheia un contract de servicii de elaborare PUZ (daca este cazul) +SF+PT+DDE+DTAC+DTOE+Asistenta tehnica pentru remodelare arhitecturala, urbanistica si peisagistica a zone aflata in spatele teatrului National Targu Mures in vederea construirii unui centru de inovare si parcari subterane, prin negociere fara publicarea unui anunt de participare, in conformitate cu prev. art.3 alin. 1 lit. j) din Legea 98/2016 , art. 105, art. 104 alin.7 din Legea 98/2016 .

Solicitarile de clarificari si raspunsurile se vor adresa/raspunde conform Regulament atasat.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
21/10/2022
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 200-569918

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: VI.3
Locul textului ce urmează să fie modificat: VI 3) Informatii suplimentare
În loc de:

 

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”. Vizitarea amplasamentului: autoritatea contractanta organizeaza in data anuntata potrivit Regulamentul in calendarul concursului o vizita la amplasament. Costurile si organizarea spre amplasament cad in seama participantior. Garantia de de buna executie se constituie cf art. 39 si urmat. din HG 395/2016, in cuantum de 5% din valoarea contractului, fara TVA. Veti specifica in mod obligatoriu in oferta care sunt informatiile pe care le considerati confidentiale din cadrul oferte si veti motiva optiunea Dvs. În cazul unei egalități de voturi, Președintele Juriului are votul decisiv. Documentele pot fi vizualizate in SICAP cat si pe site ul mun. Tg Mures www.tirgumures.ro Documentele suport care nu au putut fi incarcate datorita dimensiunii mari a fisierelor se pot vizualiza accesand urmatorul link : https://www.tirgumures.ro/CIPS/index.php?dir=0_6%20Documente%20suport/ 5.1. Plan de încadrare în zonă 5.2. Ortofoto cu aria de studiu și zona învecinată (.dwg Stereo ‘70) 5.3. Acces la aplicația Infra3DCity. Utilizarea acesteia se va realiza doar în scopul prezentului concurs. Accesul la aplicația Infra3DCity. Participanții la concurs vor trimite la adresa de e-mail office@neotech.city o solicitare de acces în care vor specifica faptul că participă la concursul de soluții Centru de Inovare şi Parcaj Subteran în vecinătatea Teatrului Național și vor comunica adresa de e-mail prin intermediul căreia vor primi accesul pe platformă. În urma generării accesului pe platformă, participanții vor putea accesa platforma pe linkul https://streetsmart.cyclomedia.com/

A se citi:

 

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”. Vizitarea amplasamentului: autoritatea contractanta organizeaza in data anuntata potrivit Regulamentul in calendarul concursului o vizita la amplasament. Costurile si organizarea spre amplasament cad in seama participantior. Garantia de de buna executie se constituie cf art. 39 si urmat. din HG 395/2016, in cuantum de 5% din valoarea contractului, fara TVA. Veti specifica in mod obligatoriu in oferta care sunt informatiile pe care le considerati confidentiale din cadrul oferte si veti motiva optiunea Dvs. Departajarea ofertelor cu punctaj egal se va face conform art. 139 alin 3 din HG 395/2016. Documentele pot fi vizualizate in SICAP cat si pe site ul mun. Tg Mures www.tirgumures.ro Documentele suport care nu au putut fi incarcate datorita dimensiunii mari a fisierelor se pot vizualiza accesand urmatorul link : https://www.tirgumures.ro/CIPS/index.php?dir=0_6%20Documente%20suport/ 5.1. Plan de încadrare în zonă 5.2. Ortofoto cu aria de studiu și zona învecinată (.dwg Stereo ‘70) 5.3. Acces la aplicația Infra3DCity. Utilizarea acesteia se va realiza doar în scopul prezentului concurs. Accesul la aplicația Infra3DCity. Participanții la concurs vor trimite la adresa de e-mail office@neotech.city o solicitare de acces în care vor specifica faptul că participă la concursul de soluții Centru de Inovare şi Parcaj Subteran în vecinătatea Teatrului Național și vor comunica adresa de e-mail prin intermediul căreia vor primi accesul pe platformă. În urma generării accesului pe platformă, participanții vor putea accesa platforma pe linkul https://streetsmart.cyclomedia.com/

Numărul secţiunii: IV.1.9
În loc de:

 

cf pct. II.2.5 de mai sus Câștigătorul concursului căruia i se va încredința lucrarea va fi invitat de Autoritatea Contractantă la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare conform prevederilor art. 104 alin. (7) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în vederea încheierii contractului de servicii de proiectare. Negocierea va avea ca subiect prețul și durata de execuție se vor avea in vedere prev. pct. 4.2.8 din Regulament

A se citi:

 

cf pct. II.2.5 de mai sus Câștigătorul concursului căruia i se va încredința lucrarea va fi invitat de Autoritatea Contractantă la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare conform prevederilor art. 104 alin. (7) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în vederea încheierii contractului de servicii de proiectare. Negocierea va avea ca subiect prețul, se vor avea in vedere prev. pct. 4.2.8 din Regulament

VII.2)Alte informații suplimentare:

 

-

17/10/2022    S200

România-Târgu Mureș: Servicii de proiectare arhitecturală

2022/S 200-569918

Anunț de concurs de proiecte

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Număr naţional de înregistrare: 4322823

Adresă: Strada: Piata Victoriei nr. 3, nr. 3

Localitate: Targu Mures

Cod NUTS: RO125 Mureş

Cod poștal: 540026

Țară: România

Persoană de contact: Mihaela Muresan

E-mail: licitatie@tirgumures.ro

Telefon: +40 265268330

Fax: +40 0365801856

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.tirgumures.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/dc-notice/v2/view/100003720
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la o altă adresă:
Denumire oficială: Municipiul Targu Mures

Număr naţional de înregistrare: 4322823

Adresă: Piata Victoriei nr. 3

Localitate: Targu Mures

Cod NUTS: RO125 Mureş

Cod poștal: 540026

Țară: România

Persoană de contact: Delia Gozman

E-mail: gozman.delia@tirgumures.ro

Telefon: +40 265268330-164

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.tirgumures.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la următoarea adresă:
Denumire oficială: Municipiul Targu Mures

Număr naţional de înregistrare: 43222823

Adresă: Piata Victoriei nr. 3 cam 13 Registratura

Localitate: Targu Mures

Țară: România

Persoană de contact: Delia Gozman

Telefon: +40 265268330-164

E-mail: gozman.delia@tirgumures.ro

Cod NUTS: RO125 Mureş

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.tirgumures.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

 

Concurs de solutii privind obiectivul de investitii CENTRU DE INOVARE ŞI PARCARI SUBTERANE

Număr de referinţă: 4322823_2022_PAAPD1369532
II.1.2)Cod CPV principal
71220000 Servicii de proiectare arhitecturală
II.2)Descriere
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

 

Concurs de solutii in urma caruia se va incheia un contract de servicii de elaborare PUZ (daca este cazul) +SF+PT+DDE+DTAC+DTOE+Asistenta tehnica pentru remodelare arhitecturala, urbanistica si peisagistica a zone aflata in spatele teatrului National Targu Mures in vederea construirii unui centru de inovare si parcari subterane, prin negociere fara publicarea unui anunt de participare, in conformitate cu prev. art.3 alin. 1 lit. j) din Legea 98/2016 , art. 105, art. 104 alin.7 din Legea 98/2016 .

Solicitarile de clarificari si raspunsurile se vor adresa/raspunde conform Regulament atasat.

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
Participarea este rezervată unei anumite profesii: da
A se indica profesia:

 

Arhitect cu drept de semnătură, membru al Ordinului Arhitecților din România, conform prevederilor Legii 184/2001, membru OAR/organizatie international echivalenta; se va avea in vedere punctul 2 din Regulament

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.2)Tip de concurs
Deschis
IV.1.7)Numele participanților deja selectați:
IV.1.9)Criterii de evaluare a proiectelor:

 

cf pct. II.2.5 de mai sus

Câștigătorul concursului căruia i se va încredința lucrarea va fi invitat de Autoritatea Contractantă la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare conform prevederilor art. 104 alin. (7) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în vederea încheierii contractului de servicii de proiectare. Negocierea va avea ca subiect prețul și durata de execuție se vor avea in vedere prev. pct. 4.2.8 din Regulament

IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea proiectelor sau a cererilor de participare
Data: 16/01/2023
Ora locală: 13:00
IV.2.3)Data expedierii invitațiilor de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare:
Română
IV.3)Recompense și juriu
IV.3.1)Informații privind premiul (premiile)
Se vor acorda unul sau mai multe premii: da
Numărul şi valoarea premiului (premiilor) care urmează să fie acordat(e):

 

Valoarea totală acordată premiilor este de 148.383,00 LEI (30.000 EURO)

Premiile acordate sunt:

Premiul I 74.191,50 LEI (15.000 EURO) - Val. de proiectare de 2.077.361,34 lei fara TVA include si val premiului I

Premiul II 49.461,00 LEI (10.000 EURO)

Premiul III 24.730,50 LEI (5.000 EURO)

IV.3.2)Detalii privind plățile către toți participanții:

 

platile pentru premii se vor face conform Regulament atasat.

IV.3.3)Contracte subsecvente
Eventualul contract de servicii rezultat în urma concursului va fi atribuit câștigătorului sau câștigătorilor concursului: da
IV.3.4)Decizia juriului
Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea/entitatea contractantă: da
IV.3.5)Numele membrilor juriului selectați:
Conf. Dr. Arh. Şerban Ţigănaş
Dr. Arh. Emil Ivănescu
Arh. Urb. Eugen Pănescu
Dr. Arh. Urb. Guttmann Szabolcs István
Dr. Arh. Ványolós Endre
Arh. Iszlai Tamás
Arh. Miheţ Florina Daniela
Dr. Ing. Nicolae Cionţ
Arh. Keresztes Géza,

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

 

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Vizitarea amplasamentului: autoritatea contractanta organizeaza in data anuntata potrivit Regulamentul in calendarul concursului o vizita la amplasament. Costurile si organizarea spre amplasament cad in seama participantior.

Garantia de de buna executie se constituie cf art. 39 si urmat. din HG 395/2016, in cuantum de 5% din valoarea contractului, fara TVA.

Veti specifica in mod obligatoriu in oferta care sunt informatiile pe care le considerati confidentiale din cadrul oferte si veti motiva optiunea Dvs.

În cazul unei egalități de voturi, Președintele Juriului are votul decisiv.

Documentele pot fi vizualizate in SICAP cat si pe site ul mun. Tg Mures www.tirgumures.ro Documentele suport care nu au putut fi incarcate datorita dimensiunii mari a fisierelor se pot vizualiza accesand urmatorul link :

https://www.tirgumures.ro/CIPS/index.php?dir=0_6%20Documente%20suport/

5.1. Plan de încadrare în zonă

5.2. Ortofoto cu aria de studiu și zona învecinată (.dwg Stereo ‘70)

5.3. Acces la aplicația Infra3DCity. Utilizarea acesteia se va realiza doar în scopul prezentului concurs. Accesul la aplicația Infra3DCity.

Participanții la concurs vor trimite la adresa de e-mail office@neotech.city o solicitare de acces în care vor specifica faptul că participă la concursul de soluții Centru de Inovare şi Parcaj Subteran în vecinătatea Teatrului Național și vor comunica adresa de e-mail prin intermediul căreia vor primi accesul pe platformă. În urma generării accesului pe platformă, participanții vor putea accesa platforma pe linkul https://streetsmart.cyclomedia.com/

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

Localitate: Bucuresti

Cod poștal: 030084

Țară: România

E-mail: office@cnsc.ro

Telefon: +40 213104641

Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

 

In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului ce se doreste a fi contestat

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12/10/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen