Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Biai Református Általános Iskola tervpályázata , Budapest/ Ungarn

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2033952
Tag der Veröffentlichung
12.04.2022
Aktualisiert am
28.02.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
26 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
10.06.2022 12:00
Preisgerichtssitzung
24.01.2023

1. Preis

DNS-Építészműterem Kft.

2. Preis

Gereben Marián Építészek Kft.

3. Preis

TRISKELL Épülettervező Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

3. Preis

Építészkohó Tervező és Szolgáltató Kft.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Die Realisierung einer neuen 16-klassigen Grundschule (mit zugehöriger Sporthalle B) in Biatorbágy für die Klassen 1-8, mit einem Entwurf gemäß den Bedürfnissen, Anforderungen und Funktionen des Entwurfsprogramms, der den verschiedenen professionellen Standards entspricht.

Tatsächliche Kapazität der Einrichtung: 480 Schüler (16x30)

Geschätzte Nettoquadratmeter pro Raumgruppe:
Allgemeinbildende Einheit ca. 1 500 m2
Spezialisierte Unterrichtseinheit ca. 630 m2
Verwaltungs- und Sozialbereich ca. 340 m2
Sport- und Erholungsbereich ca. 1 150 m2
Gemeinschaftsraum ca. 515 m2
Gaststättenbereich ca. 270 m2
Gruppen von Arbeitsplätzen ca. 160 m2
Betriebliche Einheit ca. 190 m2
Öffentliche Verkehrsmittel ca. 400 m2
Service-Wohnungen ca. 100 m2
Geschätzte Gesamtnettofläche ca. 5250 m2

Egy új 16 osztályos általános iskola (hozzá tartozó B méretű tornateremmel) épület megvalósítása Biatorbágyon 1-8 évfolyammal a tervezési program által megfogalmazott igények, követelmények, funkciók szerinti kialakítással, amely teljesíti a különböző szakmai előírásokat.

Intézménybe felvehető tényleges létszám: 480 fő (16x30 fő)

A helyiségcsoportok szerinti becsült nettó négyzetméter adatok:
Általános oktatási egység kb. 1 500 m2
Szaktantermi oktatási egység kb. 630 m2
Igazgatási és szociális egység kb. 340 m2
Sport és szabadidő egység kb. 1 150 m2
Közösségi egység kb. 515 m2
Étterem egység kb. 270 m2
Illemhelycsoportok kb. 160 m2
Üzemeltetési egység kb. 190 m2
Közlekedők kb. 400 m2
Szolgálati lakások kb. 100 m2
Összes becsült nettó terület kb. 5250 m2
12/04/2022    S72

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2022/S 072-193214

Tervpályázati kiírás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Dunamelléki Református Egyházkerület

Nemzeti azonosító szám: 19001786143

Postai cím: Ráday Utca 28

Város: Budapest

NUTS-kód: HU110 Budapest

Postai irányítószám: 1092

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Szokolai László

E-mail: szl@t-email.hu

Telefon: +36 309359617

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.raday28.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000462532022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000462532022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: egyházi jogi személy
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

 

Biai Református Általános Iskola tervpályázata

Hivatkozási szám: EKR000462532022
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

 

Egy új 16 osztályos általános iskola (hozzá tartozó B méretű tornateremmel) épület megvalósítása Biatorbágyon 1-8 évfolyammal a tervezési program által megfogalmazott igények, követelmények, funkciók szerinti kialakítással, amely teljesíti a különböző szakmai előírásokat.

Intézménybe felvehető tényleges létszám: 480 fő (16x30 fő)

A helyiségcsoportok szerinti becsült nettó négyzetméter adatok:

Általános oktatási egység kb. 1 500 m2

Szaktantermi oktatási egység kb. 630 m2

Igazgatási és szociális egység kb. 340 m2

Sport és szabadidő egység kb. 1 150 m2

Közösségi egység kb. 515 m2

Étterem egység kb. 270 m2

Illemhelycsoportok kb. 160 m2

Üzemeltetési egység kb. 190 m2

Közlekedők kb. 400 m2

Szolgálati lakások kb. 100 m2

Összes becsült nettó terület kb. 5250 m2

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen
nevezze meg az adott szakmát:

 

A tervpályázaton azon gazdasági szereplők vehetnek részt, akik a feladat ellátásához és megtervezéséhez a pályaművek beérkezési határidejének - a Tervpályázati kiírásban megjelölt - időpontjában rendelkeznek legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki:

a) az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletben megjelölt „É” szakterületi építészeti tervezési területre vonatkozó jogosultsággal rendelkezik, vagy

b) korábban „É/1” vezető tervezői szakmai címet szerzett, vagy

c) az Európai Unió bármelyik országában élő külföldi állampolgár, és a pályaművek beérkezési határidejének a Tervpályázati kiírásban megjelölt időpontjában az adott, lakóhelye szerinti országban a magyar „É” kategóriás építész tervezői jogosultsággal egyenértékű építész tervezői jogosultsággal rendelkezik.

A tervpályázaton részt vevő gazdasági szereplők a fenti a) - c) feltételeknek úgy is megfelelhetnek, ha az a) vagy a b) vagy a c) jogosultsággal rendelkező tervezőt vonnak be a teljesítésbe.

Az a) vagy b) feltételnek való megfelelés esetében a tervezőnek aktív státuszú tagként kell szerepelnie a Magyar Építész Kamara honlapján lévő építész tervezői névjegyzéken:

https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek

Amennyiben a pályázóval vagy az általa megnevezett szerzőkkel kapcsolatban a zárójelentés elfogadása után, a pályázó személyének megismerését követően (azaz a titkosság feloldása után) merül fel, hogy az előírt szakmai követelményeknek nem felelnek meg, az érintett pályaművet a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 30.§ (3) bekezdés előírása szerint a tervpályázatból utólag ki kell zárni.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.2)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.7)A már kiválasztott résztvevők neve:
IV.1.9)A pályaművek értékelésének szempontjai:

 

1. A tervezési koncepció illeszkedése a tervezési program elveihez

a) a református szellemiséghez való kapcsolódás

b) a térszervezési elvekhez való kapcsolódás

c) az oktatási tevékenységhez való építészeti kapcsolódás

2. Az ingatlan megközelítési módjának értékelése

3. Az épület építészeti összhatása

a) az oktatási funkció tömegalakítása

b) a tervezett homlokzati megjelenés értékelése

4. Térszervezés

a) A fő funkciócsoportok közötti kapcsolat értékelése

b) Kápolna, aula elhelyezése

5. Fenntarthatóság és gazdaságosság értékelése

A Bírálóbizottság a pályaművek sorrendjének megállapítása során a fenti szempontokat összességében érvényesíti, a számozás nem fejez ki értéksorrendet.

Részletezve a Tervpályázati dokumentáció 3. fejezetében.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 10/06/2022
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek:
Magyar
IV.3)Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1)Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke:

 

A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 30 000 000 Ft áll rendelkezésre. A díj legnagyobb összege: bruttó 5 000 000 Ft. A megvétel legkisebb összege: bruttó 500 000 Ft.

IV.3.2)Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:

 

Az összes pályázóra vonatkozóan nem kerül sor költségtérítés fizetésére, további részletes szabályok a Tervpályázati dokumentációban.

IV.3.3)A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.3.4)A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára: igen
IV.3.5)A bírálóbizottság tagjainak neve:
Füleky Zsolt okleveles építészmérnök, „É” jogosultságú építész tervező, építészeti, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkár, az építésügyért felelős miniszter által kijelölve - elnök
Salamin Ferenc okleveles építészmérnök, „É/1” jogosultságú építész tervező, vezető tervező, Ybl díjas, Kós Károly díjas, a Magyar Építész Kamara által delegált tag
Rumi Imre okleveles építészmérnök, „É/1” jogosultságú építész tervező, vezető tervező, főépítész, a helyi önkormányzat által delegált tag
Czégány Sándor okleveles építészmérnök, „É/1” jogosultságú építész tervező, vezető tervező
Szécsi Zoltán DLA, okleveles építészmérnök, „É/1” jogosultságú építész tervező, vezető tervező, Pro Architectura díjas építész
Ónodi Szabó Lajos okleveles építészmérnök, „É/1” jogosultságú építész tervező, vezető tervező, szakmai munkájáért kapott kitüntetései: Budapestért emlékérem, Magyar Érdemrend lovagkeresztje
Páricsy Zoltán okleveles építészmérnök, környezettudatos építési szakmérnök, „É” jogosultságú építész tervező, Pro Architectura Újbuda díjas, a Média Építészeti Díja kitüntetettje
Veres Sándor a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnoka
Molnár Sándor lelkipásztor, Biai Református Egyházközség
Bíró Gyula gondnok, Biai Református Egyházközség
Szakértő (szavazati jog nélkül): Fürjesné dr. Péntek Katalin, jogász
Szakértő (szavazati jog nélkül): Horgos Vilmos, oktatási szakmai felelős, Biai Református Általános Iskola igazgatója
Szakértő (szavazati jog nélkül): Seres László, építőmérnök, beruházási szakértő
Szakértő (szavazati jog nélkül): Szokolai László, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

 

1.) A tervpályázati eljárás szempontjából irányadó jogszabályok: Kbt., 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet (Tpr.), 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet. (EKR rendelet)

2.) A tervpályázati kiíráshoz tartozó dokumentáció az EKR-ből térítésmentesen letölthető, amelyhez az EKR-ben történő regisztráció szükséges.

3.) A benyújtásra kerülő pályaművek titkosságának biztosítása érdekében a bírálóbizottság csak a zárójelentés elfogadását követően ismerheti meg és hozhatja nyilvánosságra a pályázók adatait, összhangban a Tpr. 8.§ előírásaival.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy tervpályázati eljárások esetében az EKR biztosítja a pályázók adatainak titkosságát oly módon, hogy a benyújtott pályaművekhez egy sorszámot rendel. A tervpályázati eljárásban kizárólag a titkosítás feloldását - azaz a zárójelentés elfogadását - követően válik láthatóvá az ajánlatkérő számára, hogy az egyes sorszámokhoz mely pályázó által benyújtott pályamű tartozik. Az EKR által biztosított titkosítás kizárólag az EKR-ben benyújtó pályázó adataira vonatkozik. Amennyiben a tervpályázati eljárásban dokumentum felcsatolása történik, a dokumentumokban rögzített adatok titkosságának megőrzését az EKR nem biztosítja, arról a pályázónak kell gondoskodnia. A pályázó által felcsatolt dokumentumok egyike sem tartalmazhat olyan információt, amely sértené a Tpr. által előírt titkosságot. A Tpr. 24.§ (8) bekezdés c) pontja előírja a bírálóbizottság számára, hogy a pályázatból ki kell zárni a titkosságot sértő pályaműveket.

4.) A tervpályázati eljárás során minden kommunikáció az ajánlatkérő és a pályázók között anonim módon történik, a titkosság és esélyegyenlőség elvének szem előtt tartásával. Az írásbeli kapcsolattartásra irányadó a Kbt. 41.§-a.

5.) A pályaműveket az EKR rendelet előírásainak megfelelően elektronikus formában az EKR-en keresztül kell benyújtani. A IV.2.2) pontban meghatározott határidő után benyújtott pályaműveket a bírálóbizottság a Tpr. 24.§ (8) bek. a) pontja alapján az eljárásból bontás nélkül kizárja.

6.) Az EKR rendszeridő irányadó a tervpályázati eljárás során .

7.) A tervpályázaton pályázónként csak egy pályaművel lehet részt venni.

8.) A tervpályázati eljárással összefüggő időpontok, összhangban a Tpr. 21.§ előírásaival:

- Ajánlatkérő helyszíni szemlét nem tart, mivel a beruházás helyszíne bármikor szabadon bejárható, megtekinthető

- Kérdések feltevésének határideje: 2022.04.26.

- Kérdésekre adott válaszok határideje: 2022.05.01.

- Pályaművek beérkezésének határideje: a IV.2.2) pontban meghatározott

- A tervpályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2022.07.06. (tervezett (nem kötelező) időpont)

- Tervpályázat nyilvános bemutatása: 2022.07.29. (tervezett (nem kötelező) időpont)

9.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Tpr. 18.§ (4)-(5) bekezdései szerinti összeférhetetlenségi okokra és a tervpályázati eljárásból való sajátos kizárási okok Tpr. 24.§ (8)-(9) bekezdésben meghatározott eseteire. További részletes szabályok a Tervpályázati dokumentációban.

10.) Ajánlatkérő által megbízott FAKSZ: Szokolai László, lsz.: 00680

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: Magyarország

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

 

Jogorvoslati kérelem a Kbt. 148. §. § (3)-(8) bekezdéseiben foglaltak alapján megállapított határidőn belül, legkésőbb azonban a jogsértés megtörténtétől számított 90 napig nyújtható be a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: Magyarország

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/04/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen