Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

 • Schwimmbadkomplex im Sport- und Erholungspark in Češči vasi / Bazenski kompleks v okviru športno rekreacijskega parka v Češči vasi
 • Schwimmbadkomplex im Sport- und Erholungspark in Češči vasi / Bazenski kompleks v okviru športno rekreacijskega parka v Češči vasi
 • 1. Preis: Dean Lah · Milan Tomac,
 • 1. Preis: Dean Lah · Milan Tomac,

Schwimmbadkomplex im Sport- und Erholungspark in Češči vasi / Bazenski kompleks v okviru športno rekreacijskega parka v Češči vasi , Novo mesto/ Slowenien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2028154
Tag der Veröffentlichung
07.01.2020
Aktualisiert am
15.04.2020
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen und Ingenieur*innen
Beteiligung
15 Arbeiten
Auslober
Koordination
ZAPS – Chamber of Architecture and Spatial Planning of Slovenia, Ljubljana
Abgabetermin
30.01.2020
Preisgerichtssitzung
10.02.2020
Abgabetermin 2. Stufe
12.03.2020
Preisgerichtssitzung 2. Stufe
02.04.2020

1. Preis

Dean Lah · Milan Tomac,
Mitarbeit: Jurij Ličen · Nuša Završnik Šilec · Polona Ruparčič
Eva Tomac · Carlos Cuenca Solana · Jakob Kajzer
Sara Ambruš · Sara Mežik
 • 1. Preis: Dean Lah · Milan Tomac,
 • 1. Preis: Dean Lah · Milan Tomac,
 • 1. Preis: Dean Lah · Milan Tomac,
 • 1. Preis: Dean Lah · Milan Tomac,
 • 1. Preis: Dean Lah · Milan Tomac,
 • 1. Preis: Dean Lah · Milan Tomac,
 • 1. Preis: Dean Lah · Milan Tomac,
 • 1. Preis: Dean Lah · Milan Tomac,
 • 1. Preis: Dean Lah · Milan Tomac,
 • 1. Preis: Dean Lah · Milan Tomac,

2. Preis

Ravnikar Potokar arhitekturni biro, Ljubljana
Robert Potokar · Tanja Košuta · Mina Gutović
Mateja Šetina · Špela Ščančar
Mitarbeit: Vilko Šuligoj · Bojan Rizman
Tomaž Bizalj · Medard Hafner · Miha Uršič
 • 2. Preis: Ravnikar Potokar arhitekturni biro, Ljubljana
 • 2. Preis: Ravnikar Potokar arhitekturni biro, Ljubljana
 • 2. Preis: Ravnikar Potokar arhitekturni biro, Ljubljana
 • 2. Preis: Ravnikar Potokar arhitekturni biro, Ljubljana
 • 2. Preis: Ravnikar Potokar arhitekturni biro, Ljubljana
 • 2. Preis: Ravnikar Potokar arhitekturni biro, Ljubljana

3. Preis

Zdenko Nemec · Ana Jerman · Kristjan Primažič · Rok Primažič,
Mitarbeit: Peter Bandelj, Alu Konig Stahl, d.o.o.
Peter Blažek, Nom Biro, d.o.o.
Luka Javornik · Stanislav Udovč
 • 3. Preis: Zdenko Nemec · Ana Jerman · Kristjan Primažič · Rok Primažič,
 • 3. Preis: Zdenko Nemec · Ana Jerman · Kristjan Primažič · Rok Primažič,
 • 3. Preis: Zdenko Nemec · Ana Jerman · Kristjan Primažič · Rok Primažič,
 • 3. Preis: Zdenko Nemec · Ana Jerman · Kristjan Primažič · Rok Primažič,
 • 3. Preis: Zdenko Nemec · Ana Jerman · Kristjan Primažič · Rok Primažič,
 • 3. Preis: Zdenko Nemec · Ana Jerman · Kristjan Primažič · Rok Primažič,

Anerkennung

Jurij Kobe · Nataša Blažko · Maja Kovačič · Tanja Paulin · Peter Plantan · Urška Podlipnik · Ina Radšel · Matjaž Pangerc,
ATELIERarhitekti, Ljubljana
Mitarbeit: Tomaž Habič
Peter Blažek, Nom Biro, d.o.o.
 • Anerkennung: Jurij Kobe · Nataša Blažko · Maja Kovačič · Tanja Paulin · Peter Plantan · Urška Podlipnik · Ina Radšel · Matjaž Pangerc,
 • Anerkennung: Jurij Kobe · Nataša Blažko · Maja Kovačič · Tanja Paulin · Peter Plantan · Urška Podlipnik · Ina Radšel · Matjaž Pangerc,
 • Anerkennung: Jurij Kobe · Nataša Blažko · Maja Kovačič · Tanja Paulin · Peter Plantan · Urška Podlipnik · Ina Radšel · Matjaž Pangerc,
 • Anerkennung: Jurij Kobe · Nataša Blažko · Maja Kovačič · Tanja Paulin · Peter Plantan · Urška Podlipnik · Ina Radšel · Matjaž Pangerc,
 • Anerkennung: Jurij Kobe · Nataša Blažko · Maja Kovačič · Tanja Paulin · Peter Plantan · Urška Podlipnik · Ina Radšel · Matjaž Pangerc,
 • Anerkennung: Jurij Kobe · Nataša Blažko · Maja Kovačič · Tanja Paulin · Peter Plantan · Urška Podlipnik · Ina Radšel · Matjaž Pangerc,

Anerkennung

Jože Jaki · Haris Brčkalja · Neža Jaki · Rafael Draksler · Urban Švegl,
Mitarbeit: Daniel Muršič, Menerga, d.o.o.
Ivan Prelog, Vitaaqua
Danilo Selan
 • Anerkennung: Jože Jaki · Haris Brčkalja · Neža Jaki · Rafael Draksler · Urban Švegl,
 • Anerkennung: Jože Jaki · Haris Brčkalja · Neža Jaki · Rafael Draksler · Urban Švegl,
 • Anerkennung: Jože Jaki · Haris Brčkalja · Neža Jaki · Rafael Draksler · Urban Švegl,
 • Anerkennung: Jože Jaki · Haris Brčkalja · Neža Jaki · Rafael Draksler · Urban Švegl,
 • Anerkennung: Jože Jaki · Haris Brčkalja · Neža Jaki · Rafael Draksler · Urban Švegl,
 • Anerkennung: Jože Jaki · Haris Brčkalja · Neža Jaki · Rafael Draksler · Urban Švegl,

Anerkennung

Dans, arhitekti, d.o.o., Ljubljana
Mihael Dešman · Eva Fišer Berlot · Vlatka Ljubanović
Katarina Pirkmajer Dešman · Maja Cvelbar · Lucija Draginić
Žiga Erjavec · Gregor Gašperšič · Matija Goljar
Mitarbeit: Bojan Mehle, Bojan Mehle, s.p.
Alan Sodnik, Valide, d.o.o.
Dean Kotnik, Darrtech, d.o.o.
 • Anerkennung: Dans, arhitekti, d.o.o., Ljubljana
 • Anerkennung: Dans, arhitekti, d.o.o., Ljubljana
 • Anerkennung: Dans, arhitekti, d.o.o., Ljubljana
 • Anerkennung: Dans, arhitekti, d.o.o., Ljubljana
 • Anerkennung: Dans, arhitekti, d.o.o., Ljubljana
 • Anerkennung: Dans, arhitekti, d.o.o., Ljubljana
Verfahrensart
Öffentlicher, projektbezogener, zweistufiger Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Öffentlicher, projektbezogener, zweistufiger Wettbewerb um die Auswahl der am besten geeigneten professionellen Lösung und die Auswahl des Designers der Projektdokumentation für den SCHWIMMBADKOMPLEX IM SPORT- UND ERHOLUNGSPARK IN ČEŠČI VASI.

Das Thema des Designwettbewerbs
Mit dem Bau des Schwimmbades möchte der Kunde die Grundbedingungen für die Entwicklung von Sportschwimmvereinen und die Organisation von Wettkämpfen schaffen, Bedingungen für die Erweiterung der Schwimmkultur und die Durchführung von Programmen im Bereich der Erholung und Rehabilitation bestimmter Nutzergruppen schaffen.

Basierend auf den Wettbewerbslösungen kann der Kunde einen Sport- und Erholungspark in Ceska vas (SRP) weiterentwickeln. In Zukunft soll der Schwimmbadkomplex in Kombination mit der Velodromanlage als olympisches Sportzentrum definiert werden, das optimale Bedingungen für das Training auf den olympischen Feldern (Radfahren, Leichtathletik und Schwimmen) oder die Vorbereitung auf Top-Level-Wettbewerbe in der absoluten Kategorie bietet.

Tekmovalna naloga
Javni, projektni, dvostopensjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za BAZENSKI KOMPLEKS V OKVIRU ŠPORTNO REKREACIJSKEGA PARKA V ČEŠČI VASI.

Predmet projektnega natečaja
Naročnik ima z izgradnjo bazenskega kompleksa namen zagotoviti osnovne pogoje za razvoj športnih plavalnih klubov in izvedbo tekmovanj, omogočiti pogoje za širjenje plavalne kulture ter realizacijo programov s področja rekreacije in rehabilitacije specifičnih skupin uporabnikov.

Na podlagi natečajnih rešitev bo naročnik lahko nadaljeval z razvijanjem športno-rekreacijskega parka v Češči vasi (ŠRP). Predvideno je, da bo bazenski kompleks v kombinaciji z objektom velodroma v prihodnosti opredeljen kot olimpijski športni center, ki bo nudil optimalne pogoje za vadbo v olimpijskih panogah (kolesarstvu, atletiki in plavanju) oz. za pripravo na tekmovanja na najvišjem nivoju v absolutni kategoriji.

Preisgericht / Jury
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): Aleš Žnidaršič, univ. dipl. inž. arh.
Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): doc. dr. Tomaž Slak, univ. dipl. inž. arh.
Član (naročnik): mag. Gregor Macedoni, župan MONM
Član (naročnik): dr. Iztok Kovačič, univ. dipl. inž. arh.
Član (ZAPS): dr. Idis Turato, dipl. ing. arh.
Namestnica članov (naročnik): Mojca Tavčar, univ .dipl. inž. geod.
Namestnica članov (ZAPS): Suzana Simič, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Poročevalka A: Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh.
Skrbnica natečaja: Natalija Zanoški, mag.inž.arh.
Pomočnica skrbnice natečaja: Viktorija Tekstor, univ. dipl. inž. arh.
27/12/2019 S249 Storitve - Natečaj - Odprti postopek
Slovenija-Novo mesto: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
2019/S 249-619373
Obvestilo o natečaju
Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Mestna občina Novo mesto
Nacionalna identifikacijska številka: 5883288000
Poštni naslov: Seidlova cesta 1
Kraj: Novo mesto
Šifra NUTS: SI
Poštna številka: 8000
Država: Slovenija
E-naslov: natecji@zaps.si
Telefon: +386 12420672
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu

I.3)Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na: www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni
Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
Uradno ime: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000
Poštni naslov: Vegova ulica 8
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: natecji@zaps.si
Telefon: +386 12420672
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000
Poštni naslov: Vegova ulica 8
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Telefon: +386 12420672
E-naslov: natecji@zaps.si
Šifra NUTS: SI
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si

I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ

I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:
Javni natečaj za bazenski kompleks v okviru športno rekreacijskega parka v Češči vasi
Referenčna številka dokumenta: 430-51/2019
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000

II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71200000
II.2.4)Opis javnega naročila:
Javni, projektni, dvostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za bazenski kompleks v okviru športno rekreacijskega parka v Češči vasi.
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.10)Merila za izbor udeležencev:

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko: da
Navedite stroko:
Skladno z natečajni pogoji, točka 4.19 Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti v okviru drugega preizkusa izpolnjevanja pogojev.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7)Imena že izbranih udeležencev:
IV.1.9)Merila za ocenjevanje projektov:
Skladno z natečajnimi pogoji

IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
Datum: 30/01/2020
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina

IV.3)Nagrade in žirija
IV.3.1)Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade: da
Število in vrednost podeljenih nagrad:
1. nagrada 8 200,00 EUR
2. nagrada 6 560,00 EUR
3. nagrada 4 920,00 EUR
Tri priznanja po 2 460,00 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.2)Podatki o izplačilih za vse udeležence:
IV.3.3)Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: da
IV.3.4)Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: da
IV.3.5)Imena izbranih članov žirije:
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): Aleš Žnidaršič, univ. dipl. inž. arh.
Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): doc.dr. Tomaž Slak, univ.dipl.inž.arh
Član (naročnik): mag. Gregor Macedoni, župan MONM
Član (naročnik): dr. Iztok Kovačič, univ.dipl.inž.arh.
Član (ZAPS): dr. Idis Turato dipl.ing.arh.
Namestnica članov (naročnik): Mojca Tavčar, univ.dipl.inž.geod.
Namestnica članov (ZAPS): Suzana Simič univ. dipl. inž. kraj. arh.
Poročevalka A: Petra Ostanek, univ.dipl.inž.arh.
Skrbnica natečaja: Natalija Zanoški, mag. inž. arh.
Pomočnica skrbnice natečaja: Viktorija Tekstor, univ.dipl.inž.arh.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
Rok za postavljanje vprašanj 1. stopnja sreda 15.1.2020
Rok za odgovore na vprašanja 1.stopnja sreda 22.1.2020
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije 1. stopnja četrtek 30.1.2020 do 16:00 ure
Objava rezultatov 1. stopnje in vabilo v 2. stopnjo predvidoma ponedeljek10.2.2020
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 2. stopnja predvidoma ponedeljek 24.2.2020
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 2. stopnja predvidoma petek 28.2.2020
Rok za postavljanje formalnih vprašanj 2. stopnja predvidoma ponedeljek 2.3.2020
Rok za odgovore na formalna vprašanja 2. stopnja predvidoma petek 6.3.2020
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije 2. stopnja predvidoma četrtek 12.3.2020 do 16:00 ure
Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma četrtek 2.4.2020
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma april / maj 2020
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.01.2020 23:59:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Mestna občina Novo mesto
Poštni naslov: Seidlova cesta 1
Kraj: Novo mesto
Poštna številka: 8000
Država: Slovenija

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
23/12/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen