Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 21. korpusa pārbūve , Riga/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2029475
Tag der Veröffentlichung
20.07.2020
Aktualisiert am
10.10.2020
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Beteiligung
5 Arbeiten
Abgabetermin
09.09.2020
Preisgerichtssitzung
06.10.2020

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

Preis

MARK arhitekti, Riga

Preis

Sestais stils, Riga

Preis

DUAL arhitekti, Riga

Preis

Arhitektu birojs Jaunromāns un Ābele, Riga

Preis

Arhitekta G. Vīksnas birojs, Liepāja
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Konkursa priekšmets ir apbūves iecere, kas attēlo kompleksu BKUS 21. korpusa pārbūves un tam pieguļošās teritorijas perspektīvo attīstību (turpmāk tekstā – Konkursa objekts). Apbūves iecerei ir jāietver BKUS 21. korpusa pārbūves arhitektoniskie un funkcionālie risinājumi un tam pieguļošās teritorijas labiekārtojumu. Priekšlikumā pieļaujama minimālā apjomā arī BKUS 20. korpusa pārbūve ēku funkcionālajai sasaistei. Metu paredzēts izmantot kā pamatu turpmākā būvprojekta izstrādei.

Gegenstand der Ausschreibung ist der Bauplan, der den Wiederaufbau des 21. Gebäudes des Komplexes BKUS und die perspektivische Entwicklung des angrenzenden Gebiets (im Folgenden - Gegenstand der Ausschreibung) darstellt. Der Bauplan muss die architektonischen und funktionalen Lösungen für den Wiederaufbau des 21. Gebäudes von BKUS und die Verbesserung des angrenzenden Gebiets enthalten. Der Vorschlag ermöglicht auch den Wiederaufbau des 20. BKUS-Gebäudes für die funktionale Verbindung von Gebäuden in minimalem Umfang. Die Skizze soll als Grundlage für die Entwicklung eines zukünftigen Bauprojekts dienen.
20/07/2020 S138 Pakalpojumi - Projektu konkurss - Atklāta procedūra
Latvija-Rīga: Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi
2020/S 138-340245
Paziņojums par metu konkursu
Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”
Valsts reģistrācijas numurs: 40003457128
Pasta adrese: Vienības gatve 45
Pilsēta: Rīga
NUTS kods: LV00 Latvija
Pasta indekss: LV-1004
Valsts: Latvija
Kontaktpersona: Margarita Svjatoduha
E-pasts: margarita.svjatoduha@bkus.lv
Tālrunis: +371 29405755
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: www.bkus.lv/lv
Pircēja profila adrese: www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/420

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu

I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : www.bkus.lv/lv/content/publiskie-iepirkumi
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz šādu adresi:
Pilns nosaukums: Latvijas Arhitektu Savienība
Valsts reģistrācijas numurs: 40008005792
Pasta adrese: Torņa iela 11
Pilsēta: Rīga
Pasta indekss: LV-1050
Valsts: Latvija
Kontaktpersona: Latvijas Arhitektu Savienība
Tālrunis: +371 29480702
E-pasts: bkus@metukonkurss.lv
NUTS kods: LV00 Latvija
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: www.latarh.lv/

I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Cits veids: Valsts Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

I.5)Galvenā darbības joma
Veselība

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 21. korpusa pārbūve
Atsauces numurs: BKUS 2020/54
II.1.2)Galvenās CPV kods
71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi
II.2.4)Iepirkuma apraksts:
1.8. Konkursa priekšmets ir apbūves iecere, kas attēlo kompleksu BKUS 21. korpusa pārbūves un tam pieguļošās teritorijas perspektīvo attīstību (turpmāk tekstā – Konkursa objekts). Apbūves iecerei ir jāietver BKUS 21. korpusa pārbūves arhitektoniskie un funkcionālie risinājumi un tam pieguļošās teritorijas labiekārtojumu. Priekšlikumā pieļaujama minimālā apjomā arī BKUS 20. korpusa pārbūve ēku funkcionālajai sasaistei. Metu paredzēts izmantot kā pamatu turpmākā būvprojekta izstrādei.
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:
“VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras attīstība”.

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.10)Dalībnieku atlases kritēriji:

III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
Piedalīties var tikai konkrētās profesijas pārstāvji: jā
Norādīt profesiju:
Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pretendentam būs jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. Konkursa dalībnieka rīcībā konkursa piedāvājuma sagatavošanas brīdī ir piesaistīts vismaz viens arhitekts, kuram ir arhitekta patstāvīgās prakses tiesības apliecinošs dokuments, kuru izsniegusi kompetenta iestāde Latvijas Republikā vai citā valstī, ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.2)Konkursa veids
Atklāts
IV.1.7)Jau atlasīto dalībnieku vārdi/nosaukumi:
IV.1.9)Projektu vērtēšanas kritēriji:
1. Arhitektoniskā risinājuma funkcionālā organizācija ārstnieciskās iestādes ārstniecisko (tajā skaitā epidemioloģisko) mērķu un funkciju nodrošināšanai atbilstoši mūsdienīgām ārstniecības iestāžu funkcionēšanas tendencēm un ārstniecības mērķu sasniegšanai nepieciešamo autotransporta plūsmu organizācija objekta teritorijā, to pilnībā nošķirot no pārējās transporta plūsmas epidemioloģisko prasību nodrošināšanai.
2. Arhitektoniskā risinājuma kvalitāte un izteiksmība, idejas oriģinalitāte, funkcionālais un telpiskais risinājums, vides pieejamība.
3. Plānojuma atbilstība Projektēšanas programmā definētajai telpu programmai.
4. Konkursa objekta teritorijas funkcionalitāte, plūsmu organizācija, labiekārtojuma un apzaļumojuma koncepcija, autostāvvietu risinājums.
5. 21. korpusa pārbūves būvapjoma iekļaušanās BKUS teritorijas apbūves un ainaviskajā kontekstā.

IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Termiņš, līdz kuram jāsaņem projekti vai dalības pieteikumi
Datums: 09/09/2020
Vietējais laiks: 11:30
IV.2.3)Datums, kad atlasītājiem kandidātiem nosūtīts dalības uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu:
Latviešu valoda

IV.3)Godalgas un žūrija
IV.3.1)Informācija par godalgām
Tiks piešķirta(-as) godalga(-as): jā
Piešķiramo godalgu skaits un vērtība:
3, 10 000 EUR
IV.3.2)Informācija par maksājumiem visiem dalībniekiem:
IV.3.3)Turpmākie līgumi
Pakalpojumu līguma slēgšanas tiesības pēc konkursa tiks piešķirtas konkursa uzvarētājam vai vienam no uzvarētājiem: jā
IV.3.4)Žūrijas lēmums
Žūrijas lēmums līgumslēdzējai iestādei/līgumslēdzējam ir saistošs: jā
IV.3.5)Izvēlēto žūrijas locekļu vārdi:
Valts Ābols
Alla Silova
Jānis Vanags
Viesturs Brūzis
Karīna Jansone
Daiga Dzedone
Daiga Veinberga

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: www.iub.gov.lv
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Pasta indekss: LV-1010
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: www.iub.gov.lv

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
15/07/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen