Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Avtobusno postajo Ljubljana (gradnja nove Avtobusne postaje Ljubljana s poslovnimi prostori in parkirno hišo) , Ljubljana/ Slowenien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2031887
Tag der Veröffentlichung
09.06.2021
Aktualisiert am
27.12.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
9 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
16.09.2021
Preisgerichtssitzung
10.12.2021

1. Preis

bevk perović arhitekti
STANDARD d.o.o.

2. Preis

ATEKT

2. Preis

BAX studio architecture, s. l. p.
otherstructures
Dromos, d. o. o.

Anerkennung

BIRO
ARGU STUDIO d.o.o.

Anerkennung

SADAR + VUGA
Kolektiv Tektonika
Elea iC d.o.o.
Nom biro
Fojkarfire

Anerkennung

Medprostor, arhitekturni atelje d.o.o.
Svit Oliver Katanec
Boštjan Račič s.p.
Hiša Niša
EMINEO d.o.o.
Fojkarfire
P.STUDIO POPISI d.o.o.
E-net okolje
aparat type&design
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Predmet natečaja je izdelava rešitve za izgradnjo novega objekta avtobusne postaje Ljubljana, parkirne hiše in poslovnih prostorov skupine Slovenske železnice ob Vilharjevi cesti v Ljubljani, ki zajema naslednje sklope:
- Nova glavna avtobusna postaja Ljubljana,
- Parkirna hiša,
- Poslovni prostori za potrebe skupine Slovenske železnice,
- Poleg objektov nove avtobusne postaje morajo natečajniki zasnovati tudi anketno/idejno prometno rešitev priključevanja notranjega prometa na Vilharjevo cesto.
09/06/2021    S110
Slovenija-Ljubljana: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
2021/S 110-289959
Obvestilo o nate?aju
Pravna podlaga:Direktiva 2014/24/EU
Oddelek I: Javni naro?nik/naro?nik
I.1) Ime in naslovi
Uradno ime: Slovenske železnice, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5142733000
Poštni naslov: Kolodvorska ulica 11
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: natecaji@zaps.si
Telefon: +386 12420672
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si
I.3) Sporo?anje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezpla?no za neomejen in celovit neposredni dostop na: www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni
Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
Uradno ime: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000
Poštni naslov: Vegova ulica 8
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: natecaji@zaps.si
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000
Poštni naslov: Vegova ulica 8
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: natecaji@zaps.si
Šifra NUTS: SI Slovenija
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si
I.4) Vrsta javnega naro?nika
Oseba javnega prava
I.5) Glavna podro?ja dejavnosti
Druga dejavnost: železniška dejavnost
Oddelek II: Predmet
II.1) Obseg naro?ila
II.1.1) Naslov:
Javni nate?aj za Avtobusno postajo Ljubljana (gradnja nove Avtobusne postaje Ljubljana s poslovnimi prostori in parkirno hišo)
Referen?na številka dokumenta: 58/2021/08
II.1.2) Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.2) Opis
II.2.2) Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71200000 Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve
II.2.4) Opis javnega naro?ila:
Javni, projektni, enostopenjski nate?aj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za projekt:
Avtobusna postaja Ljubljana
(gradnja nove Avtobusne postaje Ljubljana s poslovnimi prostori in parkirno hišo)
II.2.13) Informacije o sredstvih EU
Naro?ilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
Oddelek III: Pravne, ekonomske, finan?ne in tehni?ne informacije
III.2) Pogoji, ki se nanašajo na javno naro?ilo
III.2.1) Informacije o dolo?eni stroki
Udeležba je omejena na dolo?eno stroko: da
Navedite stroko:
Skladno z nate?ajni pogoji.

Oddelek IV: Postopek
IV.1) Opis
IV.1.2) Vrsta nate?aja
Odprti postopek
IV.1.7) Imena že izbranih udeležencev:
IV.1.9) Merila za ocenjevanje projektov:
Skladno z nate?ajni pogoji.
IV.2) Upravne informacije
IV.2.2) Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
Datum: 16/09/2021
Lokalni ?as: 16:00
IV.2.3) Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4) Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenš?ina
IV.3) Nagrade in žirija
IV.3.1) Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade: da
Število in vrednost podeljenih nagrad:
1. nagrada 26 000,00 EUR
2. nagrada 20 800,00 EUR
3. nagrada 15 600,00 EUR
Tri priznanja po 7 800,00 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 85 800,00 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.2) Podatki o izpla?ilih za vse udeležence:
14 odškodnin po 1 500,00 EUR
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 21 000.00 EUR
V primeru, da bo podeljenih ve? kot 14 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.3) Naro?ila po nate?aju
Naro?ilo storitev na podlagi nate?aja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem nate?aja: da
IV.3.4) Odlo?itev žirije
Odlo?itev žirije je za naro?nika zavezujo?a: da
IV.3.5) Imena izbranih ?lanov žirije:
Predsednik ocenjevalne komisije (naro?nik): prof. Janez Koželj, univ. dipl. inž. arh., podžupan MOL
?lan (naro?nik): Dušan Mes, generalni direktor
?lan (naro?nik): Valentin Sla?ek, mag. inž. arh.
?lan (naro?nik): Ivan Gosari?, univ. dipl. prav.
Namestnica ?lanov (naro?nik): Vida Bolha, dipl. ekon.
Namestnik ?lanov (naro?nik): mag. Adnan Genjac, univ. dipl. ekon.
Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (ZAPS): izr. prof. dr. Matej Blenkuš, univ. dipl. inž. arh.
?lan (ZAPS): March Matthias Bresseleers
?lanica (ZAPS): Vlatka Ljubanovi?, univ. dipl. inž. arh.
Namestnica ?lanov (ZAPS): Martina Ferfila, univ. dipl. inž. arh.
Poro?evalka A: Lenka Kav?i?, univ. dipl. inž. arh.
Poro?evalec A: dr. Jernej Markelj, mag. inž. arh.
Poro?evalec A: Denis Rovan, mag. inž. arh.
Izvedenec za urbanizem (MOL): Barbara Jovan, univ. dipl. inž. arh.
Izvedenec za promet: mag. Andrej Cvar, univ. dipl. inž. grad.
Izvedenka za požar: Biba Muhi? Gomezelj, univ. dipl. inž. arh.
Izvedenec za investicijo: Primož Kunsti?, univ. dipl. inž. grad.
Skrbnica: Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž. arh.
Oddelek VI: Dopolnilne informacije
VI.3) Dodatne informacije:
Organizirani ogled lokacije in posvet ni predviden.
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 6.8.2021.
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 13.8.2021.
Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo nate?ajnih elaboratov) 6.9.2021.
Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo nate?ajnih elaboratov) 9.9.2021.
Oddaja nate?ajno ponudbene dokumentacije ?etrtek 16.9.2021 do 16:00 ure.
Odlo?itev o izidu nate?aja z zaklju?nim poro?ilom predvidoma 20.10.2021.
Razstava nate?ajnih elaboratov predvidoma december 2021.
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 6.9.2021 23:59:00.
VI.4) Postopki za revizijo
VI.4.1) Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naro?il
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4) Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Slovenske železnice, d.o.o.
Poštni naslov: Kolodvorska ulica 11
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5) Datum pošiljanja tega obvestila:
04/06/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen