Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Asuntoreformi 2018 , Jyväskylä/ Finnland

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2023929
Tag der Veröffentlichung
16.05.2018
Aktualisiert am
24.09.2018
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Beteiligung
75 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
28.05.2018
Preisgerichtssitzung
16.08.2018

1. Preis - Jyväskylä

Collaboratorio Oy, Helsinki

1. Preis - Tampere

Studio Architecture Helsinki Oy

1. Preis - Vantaa

L Arkkitehdit Oy, Helsinki
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Kilpailun tarkoituksena on löytää konkreettinen ratkaisu kolmeen eri kaupunkiin, Jyväskylään, Tampereelleja Vantaalle, sijoittuviin asuntosuunnittelun kohteisiin. Tavoitteena on lisäksi synnyttää kansalaisten ja toimijoiden vuorovaikutteista keskustelua asumisen ja asuinrakentamisen uudistamisesta.
16/05/2018    S92    - - Palvelut - Ilmoitus suunnittelukilpailusta - Avoin menettely 
Suomi-Jyväskylä: Arkkitehtikilpailun järjestäminen
2018/S 092-209456
Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen
/-yksikkö
I.1) Nimi ja osoitteet
Jyväskylän kaupunki
0174666-4
Jyväskylä
Suomi
Sähköpostiosoite: asuntoreformi2018@alvaraalto.fi
NUTS-koodi: FI193
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: www.jyvaskyla.fi
I.1) Nimi ja osoitteet
Tampereen kaupunki
0211675-2
Tampere
Suomi
Sähköpostiosoite: asuntoreformi2018@alvaraalto.fi
NUTS-koodi: FI197
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: www.tampere.fi
I.1) Nimi ja osoitteet
Vantaan kaupunki
0124610-9
Vantaa
Suomi
Sähköpostiosoite: asuntoreformi2018@alvaraalto.fi
NUTS-koodi: FI1B1
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: www.vantaa.fi
I.2) Tiedot yhteishankinnasta
Kilpailuun sisältyy yhteishankintaa
I.3) Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: www.asuntoreformi2018.fi
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: www.asuntoreformi2018.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus
II.1.1) Nimi: Asuntoreformi 2018 -kilpailu
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi
71230000
II.2) Kuvaus
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta: Asuntoreformi 2018 -kilpailu on avoin arkkitehtuurikilpailu, jossa tunnistetaan ajankohtaisia asumisen haasteita sekä etsitään niihin innovatiivisia ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja. Kilpailussa käsiteltäviä teemoja ovat mm. kestävän kaupunkikehityksen edistäminen, kohtuuhintaisuus, asukaslähtöiset toteuttamismallit, kestävän asumisen ja asuntorakentamisen erilaiset ulottuvuudet ja uudet asumisen palveluratkaisut. Kilpailun tarkoituksena on löytää konkreettinen ratkaisu kolmeen (3) eri kaupunkiin, Jyväskylään, Tampereelleja Vantaalle, sijoittuviin asuntosuunnittelun kohteisiin. Tavoitteena on lisäksi synnyttää kansalaisten ja toimijoiden vuorovaikutteista keskustelua asumisen ja asuinrakentamisen uudistamisesta. Lisätietoja: www.asuntoreformi2018.fi
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset
tiedot
III.1) Osallistumisvaatimukset
III.1.10) Osallistujien valintaperusteet:
III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1) Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus
IV.1.2) Kilpailun tyyppi
Avoin menettely
IV.1.7) Jo valittujen osallistujien nimet:
IV.1.9) Hankkeiden arviointiperusteet: Hankinnan arvosteluperusteet kilpailun kilpailuohjelman mukaisesti. Kilpailuohjelma on saatavilla osoitteessa www.asuntoreformi2018.fi
IV.2) Hallinnolliset tiedot
IV.2.2) Hankkeiden tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 28/05/2018
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3) Päivä, jona osallistumiskutsut lähetetään
valituille ehdokkaille

IV.2.4) Kielet, joilla hankkeet tai osallistumispyynnöt
voidaan laatia
:
Suomi
IV.3) Palkinnot ja valintalautakunta
IV.3.1) Tietoa palkinnosta (palkinnoista)
Palkinto/palkintoja jaetaan: kyllä
Jaettavan palkinnon (jaettavien palkintojen) lukumäärä ja arvo: Palkintoina jaetaan yhteensä 150 000 EUR. Kullakin kohdealueella jaetaan yhdensuuruinen ensimmäinen palkinto arvoltaan 40 000 EUR. Lisäksi kullakin kohdealueella jaetaan yksi (1) lunastus arvoltaan 10 000 EUR. Palkintolautakunta voi halutessaan yksimielisellä päätöksellä jakaa palkinnot myös toisin SAFAn kilpailusääntöjen mukaisesti. Palkintolautakunta voi halutessaan jakaa myös kunniamainintoja. Palkinnot maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton kautta, joka perii kilpailusääntöjensä mukaisesti 7 % palkinnoista. Palkinnoille on myönnetty verovapaus. Lunastettavan ehdotuksen/ehdotusten yksittäisiä aiheita ja ajatuksia on myös mahdollista hyödyntää jatkosuunnittelussa tekijänoikeuslain mukaisesti. Kilpailun järjestävillä kaupungeilla on mahdollisuus tilata jatkosuunnittelua kilpailun voittajaehdotusten pohjalta niiden tekijöiltä.
IV.3.2) Kaikille osallistujille suoritettavia maksuja koskevat tiedot:
IV.3.3) Jatkosopimukset
Kilpailua seuraava palvelusopimus tehdään kilpailun voittajan tai yhden voittajista kanssa: kyllä
IV.3.4) Valintalautakunnan päätös
Valintalautakunnan päätös sitoo hankintaviranomaista/-yksikköä: ei
IV.3.5) Valintalautakunnan jäsenten nimet:

VI kohta: Täydentävät tiedot


VI.3) Lisätiedot
:

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt


VI.4.1) Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fiInternetosoite: www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.2) Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely
VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fiInternetosoite: www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:

14/05/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen