Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Sociálně zdravotní komplex Červený kopec , Brno/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2024096
Tag der Veröffentlichung
04.06.2018
Aktualisiert am
05.11.2018
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekten
Beteiligung
8 Arbeiten
Auslober
Koordination
Kancelář architekta města Brna, p.o., Brno
Bewerbungsschluss
22.06.2018
Preisgerichtssitzung
03.10.2018

1. Preis

RANGHERKA 5 s.r.o., Prag
Verfasser: Ing. arch. Jindřich Starý · Ing. arch. Michal Schwarz
Mitarbeit: Ing. arch. MgA. Tomáš Legner
 • 1. Preis: RANGHERKA 5 s.r.o., Prag
 • 1. Preis: RANGHERKA 5 s.r.o., Prag
 • 1. Preis: RANGHERKA 5 s.r.o., Prag
 • 1. Preis: RANGHERKA 5 s.r.o., Prag
 • 1. Preis: RANGHERKA 5 s.r.o., Prag
 • 1. Preis: RANGHERKA 5 s.r.o., Prag
 • 1. Preis: RANGHERKA 5 s.r.o., Prag
 • 1. Preis: RANGHERKA 5 s.r.o., Prag

2. Preis

Pelčák a partner architekti, s.r.o., Brno
Verfasser: Prof. Ing. arch. Petr Pelčák
Mitarbeit: Ing. arch. David Vahala · Bc. Jakub Czapek
Bc. Petra Fialová · Ing. Radim Staviař · Ing. Eva Wagnerová
Ing. arch. Radek Brunecký
 • 2. Preis: Pelčák a partner architekti, s.r.o., Brno
 • 2. Preis: Pelčák a partner architekti, s.r.o., Brno
 • 2. Preis: Pelčák a partner architekti, s.r.o., Brno
 • 2. Preis: Pelčák a partner architekti, s.r.o., Brno
 • 2. Preis: Pelčák a partner architekti, s.r.o., Brno
 • 2. Preis: Pelčák a partner architekti, s.r.o., Brno
 • 2. Preis: Pelčák a partner architekti, s.r.o., Brno
 • 2. Preis: Pelčák a partner architekti, s.r.o., Brno

3. Preis

re:architekti studio s.r.o., Prag
Verfasser: Ing. arch. Michal Kuzemenský · Ing. arch. David Pavlišta
MgA. Ondřej Synek · Ing. arch. Jan Vlach · Ing. arch. Jiří Žid
Mitarbeit: Ing. arch. Vojtěch Ružbatský · Ing. arch. Dušan Sabol
Ing. arch. Alžběta Wildholmová · Ing. Marie Gelová
 • 3. Preis: re:architekti studio s.r.o., Prag
 • 3. Preis: re:architekti studio s.r.o., Prag
 • 3. Preis: re:architekti studio s.r.o., Prag
 • 3. Preis: re:architekti studio s.r.o., Prag
 • 3. Preis: re:architekti studio s.r.o., Prag
 • 3. Preis: re:architekti studio s.r.o., Prag
 • 3. Preis: re:architekti studio s.r.o., Prag
 • 3. Preis: re:architekti studio s.r.o., Prag
Verfahrensart
Nicht offener, einphasiger Architekturwettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Předmětem soutěže je návrh umístění sociálně zdravotního komplexu ve stávajícím areálu. Návrhbude vypracován v rozsahu studie, při dodržení podmínek zadavatele, s cílem optimálního využití stávajícíhoareálu a jeho zapojení do okolní stávající i plánované městské struktury.

V rámci Plánu zdraví města Brna 2018 - 2030 je v rámci politiky a rozvoje zdravotnických služeb aprevence jako dílčí cíl A1 - Podílet se na zajištění dostupné, kvalitní, bezpečné a efektivní síti zdravotnickýchslužeb na území města Brna. Jeho součástí je i Sociálně zdravotní komplex Červený kopec zahrnujícíslužby sociálně zdravotní - lůžkové v zařízení o předpokládané kapacitě 210 míst, zdravotnické služby vmedicínském centru, jehož součástí budou i denní pobyty. Dále zde bude objekt, ve kterém bude umístěnoNárodní dohledové centrum telemedicíny a tísňového volání, edukační a informační zdravotnické centrum.Součástí komplexu bude i společenské centrum pro rodinné příslušníky a veřejnost.

Cílem je zajistitkontinuální sociálně zdravotní péči o občany bez nutnosti jejich opakovaného přesunu do jiného typu zařízeníz důvodu měnícího se stupně soběstačnosti.

Navrhněte tedy sociálně zdravotní komplex, který nahradí bývalou léčebnu pro dlouhodoběnemocné na Červeném kopci a bude co nejlépe naplňovat požadavky zadavatele.
02/06/2018    S104    - - Dienstleistungen - Wettbewerbsbekanntmachung - Nicht offenes Verfahren 
I.II.III.IV.VI.
die Tschechische Republik-Brno: Dienstleistungen von Architekturbüros
2018/S 104-238352
Wettbewerbsbekanntmachung
Richtlinie 2014/25/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
I.1)
Name und Adressen
Statutární město Brno
44992785
Dominikánské nám. 196/1
Brno
602 00
Tschechische Republik
Kontaktstelle(n): Ing. arch. David Mikulášek
Telefon: +420 542216134
E-Mail: mikulasek.david@kambrno.cz
NUTS-Code: CZ064
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.brno.cz
Adresse des Beschafferprofils: nen.nipez.cz/
I.2)
Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)
Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: nen.nipez.cz/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Kancelář architekta města Brna, p.o.
05128820
Zelný trh 331/13
Brno
602 00
Tschechische Republik
Kontaktstelle(n): Ing. arch. David Mikulášek
Telefon: +420 542216134
E-Mail: mikulasek.david@kambrno.cz
NUTS-Code: CZ064
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: kambrno.cz/souteze/
Adresse des Beschafferprofils: nen.nipez.cz/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Kancelář architekta města Brna, p.o.
05128820
Zelný trh 331/13
Brno
602 00
Tschechische Republik
Kontaktstelle(n): Ing. arch. David Mikulášek
Telefon: +420 542216134
E-Mail: mikulasek.david@kambrno.cz
NUTS-Code: CZ064
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: kambrno.cz/souteze/
I.6)
Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: samospráva
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)
Umfang der Beschaffung
II.1.1)
Bezeichnung des Auftrags:

Architektonická užší jednofázová projektová soutěž o návrh Sociálně zdravotní komplex Červený kopec

II.1.2)
CPV-Code Hauptteil
71200000
II.2)
Beschreibung
II.2.2)
Weitere(r) CPV-Code(s)
71200000
II.2.4)
Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem soutěže je návrh umístění sociálně zdravotního komplexu ve stávajícím areálu. Návrhbude vypracován v rozsahu studie, při dodržení podmínek zadavatele, s cílem optimálního využití stávajícíhoareálu a jeho zapojení do okolní stávající i plánované městské struktury.V rámci Plánu zdraví města Brna 2018 - 2030 je v rámci politiky a rozvoje zdravotnických služeb aprevence jako dílčí cíl A1 - Podílet se na zajištění dostupné, kvalitní, bezpečné a efektivní síti zdravotnickýchslužeb na území města Brna. Jeho součástí je i Sociálně zdravotní komplex Červený kopec zahrnujícíslužby sociálně zdravotní - lůžkové v zařízení o předpokládané kapacitě 210 míst, zdravotnické služby vmedicínském centru, jehož součástí budou i denní pobyty. Dále zde bude objekt, ve kterém bude umístěnoNárodní dohledové centrum telemedicíny a tísňového volání, edukační a informační zdravotnické centrum.Součástí komplexu bude i společenské centrum pro rodinné příslušníky a veřejnost. Cílem je zajistitkontinuální sociálně zdravotní péči o občany bez nutnosti jejich opakovaného přesunu do jiného typu zařízeníz důvodu měnícího se stupně soběstačnosti.
Navrhněte tedy sociálně zdravotní komplex, který nahradí bývalou léčebnu pro dlouhodoběnemocné na Červeném kopci a bude co nejlépe naplňovat požadavky zadavatele.

II.2.13)
Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)
Teilnahmebedingungen
III.1.10)
Kriterien für die Auswahl der Teilnehmer:

Celková architektonická kvalita referenčních prací blížících se předmětu soutěže a zaručujících největší míru jeho naplnění.

III.2)
Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)
Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Teilnahme ist einem bestimmten Berufsstand vorbehalten: ja
Beruf angeben: autorizovaná osoba podle Zákona o výkonu povolání, případně autorizovaný architekt podle práva státu, jehož je občanem nebo v němž má své sídlo, požadována je autorizace ČKA A.0 nebo A.1;
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)
Beschreibung
IV.1.2)
Art des Wettbewerbs
Nichtoffen
Mindestzahl: 3
Höchstzahl: 4
IV.1.7)
Namen der bereits ausgewählten Teilnehmer:
Rangherka 5 s.r.o., IČ 059 71 985
LT Projekt a.s., IČ 292 20 785
Kuba & Pilař architekti s.r.o., IČ 277 38 027
IV.1.9)
Kriterien für die Bewertung der Projekte:

Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, mají stejnou váhu a stanovují se tedy bez pořadí významnosti následovně:
a) kvalita řešení návrhu;
b) míra naplnění požadavků soutěžního zadání;
c) vazby na okolí z hlediska veřejných prostranství, dopravní obsluhy a kvality životního prostředí.
Míru naplnění kritérií, která nelze vyjádřit kvantitativně, bude porota hodnotit na základě zkušenostía znalostí jejích jednotlivých členů.

IV.2)
Verwaltungsangaben
IV.2.2)
Schlusstermin für den Eingang der Projekte oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/06/2018
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)
Tag der Absendung der Aufforderungen zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 29/06/2018
IV.2.4)
Sprache(n), in der (denen) Projekte erstellt oder Teilnahmeanträge verfasst werden können:
Tschechisch
IV.3)
Preise und Preisgericht
IV.3.1)
Angaben zu Preisen
Es werden ein oder mehrere Preise vergeben: ja
Anzahl und Höhe der zu vergebenden Preise:

První cena se stanovuje ve výši 500 000 CZK.
Druhá cena se stanovuje ve výši 450 000 CZK.
Třetí cena se stanovuje ve výši 350 000 CZK.

IV.3.2)
Angaben zu Zahlungen an alle Teilnehmer:

Mezi ostatní neoceněné účastníky, jejichž soutěžní návrh nebude zadavatelem v průběhuposuzování vyloučen ze soutěže, může být rozdělena částka až 600 000 CZK (slovy: šestsettisíc Korunčeských) maximálně však bude jednomu návrhu přiznána částka 150 000 CZK (slovy: stopadesáttisíc Korunčeských).

IV.3.3)
Folgeaufträge
Ein Dienstleistungsauftrag infolge des Wettbewerbs wird an den/die Gewinner des Wettbewerbs vergeben: ja
IV.3.4)
Entscheidung des Preisgerichts
Die Entscheidung des Preisgerichts ist für den öffentlichen Auftraggeber/den Auftraggeber bindend: ja
IV.3.5)
Namen der ausgewählten Preisrichter:
Mgr. Petr Hladík
Milan Vojta, M.A.,MBA
MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.
Ing. arch. Aleš Burian
doc. Ing. arch. Antonín Novák
Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil
Ing. arch. MgA. Petr Uhlík
Ing. Lukáš Nehyba
doc. Ing. arch. Michal Sedláček
JUDr. Eva Rabušicová
Ing. arch. Zbyněk Musil
Ing. arch. Tomáš Dvořák
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3)
Zusätzliche Angaben:
VI.4)
Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)
Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechische Republik
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: www.compet.cz
VI.4.2)
Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)
Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)
Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechische Republik
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: www.compet.cz
VI.5)
Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/05/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen