Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Amenajarea complexă a plajelor din stațiunea Mamaia, județul Constanța – Mamaia Seaside , Konstanza/ Rumänien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2036467
Tag der Veröffentlichung
26.06.2023
Aktualisiert am
30.10.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
14 Arbeiten
Auslober
Koordination
Ordinul Arhitecților din România (OAR), Bukarest
Abgabetermin
11.09.2023 16:00
Preisgerichtssitzung
14.09.2023

1. Preis

Studio 82 SRL

2. Preis

PELINU PROJECTS SRL
Beros Abdul +

3. Preis

STARH

1. Anerkennung

S.C. Practica Arquitectura y Urbanismo S.L.P.

2. Anerkennung

Norma Arhitectură și Urbanism

3. Anerkennung

OUTBOX STUDIO
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Wettbewerb mit anschließendem Abschluss eines Vertrags über Planungsleistungen im Verhandlungsverfahren ohne Veröffentlichung einer Bekanntmachung gemäß Art. 3 Abs. 1 lit. j) des Gesetzes 98/2016, Art. 105 lit. b), Art. 104 Abs. 7 des Gesetzes 98/2016 für den "Komplexe Entwicklung der Strände, Kreis Constanta - Mamaia Seaside". 1 lit. j) des Gesetzes 98/2016, Art. 105 lit. b), Art. 104 Abs. 7 des Gesetzes 98/2016 für "Komplexe Entwicklung der Strände im Badeort Mamaia, Kreis Constanta - Mamaia Seaside".

Das Hauptziel des Ansatzes ist es, einen integrierten Plan für die nachhaltige Entwicklung der Strände zu gewährleisten, in Übereinstimmung mit den zeitgenössischen Prinzipien der Planung und Verwaltung von städtischen Küstengebieten. Der Auftraggeber ist auf der Suche nach einer qualitativ hochwertigen Entwicklung, die als Modell für zukünftige Ansätze an der rumänischen Schwarzmeerküste dienen soll. Die Begründung für diesen Wettbewerb ergibt sich aus der Notwendigkeit, die Strände im Badeort Mamaia zu sanieren, da sie durch die Aufschüttung und Verbreiterung entstanden sind.

Ziel des Wettbewerbs ist es, die beste Lösung für die Planung und Entwicklung des Strandgebiets im Einklang mit der für die Schwarzmeerküste spezifischen Natur und Landschaft auszuwählen, eine Lösung, die in der Lage ist, die Elemente des bebauten Raums, seine spezifischen Aktivitäten und die notwendigen Einrichtungen zu integrieren, die für alle Nutzerkategorien zugänglich sind, und nicht zuletzt die Grundsätze der biologischen Vielfalt und Nachhaltigkeit zu berücksichtigen.

Concurs de solutii in urma caruia se va incheia un contract de servicii de proiectare prin negociere fara publicarea unui anunt de participare, in conformitate cu prev. art. 3 alin. 1 lit. j) din Legea 98/2016, art. 105 lit. b), art. 104 alin.7 din Legea 98/2016 pentru “Amenajarea complexă a plajelor din stațiunea Mamaia, județul Constanța – Mamaia Seaside”.

Obiectivul principal al demersului este să asigure un plan integrat de dezvoltare durabilă a plajelor, în acord cu principiile contemporane de amenajare și administrare a zonelor litorale urbane. Autoritatea Contractantă este în căutarea unei amenajări de calitate, ce va servi ca model pentru demersurile ulterioare de pe litoralul românesc al Mării Negre. Sensul acestui concurs derivă din necesitatea de reamenajare a plajelor din stațiunea Mamaia, așa cum au rezultat în urma procesului de înnisipare și lărgire.

Miza concursului constă în selectarea celei mai bune soluții de planificare și amenajare a zonei de plajă în acord cu natura și peisajul specific litoralului Mării Negre, o soluție capabilă să integreze elementele spațiului construit, activitățile sale specifice și dotările necesare deschise accesibilității tuturor categoriilor de utilizatori, și nu în ultimul rând, să ia în considerare principiile biodiversității și sustenabilității.

Jury
Adrian ABRUDAN
Razvan RADU
Ana - Maria HORHAT
Irina POPESCU-CRIVEANU
Silviu-Virgil ALDEA
Rodrigo PEREZ DE ARCE ANTONCICH
Igal TARTAKOVSKY
Saša BEGOVIĆ
Dan Petre LEU
03/07/2023    S125

România-București: Servicii de proiectare arhitecturală

2023/S 125-398145

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2023/S 120-380023)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE

Număr naţional de înregistrare: RO 24326056

Adresă: Strada: Edgar Quinet, nr. 6

Localitate: Bucuresti

Cod NUTS: RO321 Bucureşti

Cod poștal: 010018

Țară: România

Persoană de contact: Madalina- Anca Nicula

E-mail: madalina.nicula@rowater.ro

Telefon: +40 213110146

Fax: +40 0213151297

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.rowater.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

 

Concurs de solutii cu tema “Amenajarea complexă a plajelor din stațiunea Mamaia, județul Constanța – Mamaia Seaside”

Număr de referinţă: 13207/MM/31.05.2023
II.1.2)Cod CPV principal
71220000 Servicii de proiectare arhitecturală
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

 

Concurs de solutii in urma caruia se va incheia un contract de servicii de proiectare prin negociere fara publicarea unui anunt de participare, in conformitate cu prev. art. 3 alin. 1 lit. j) din Legea 98/2016, art. 105 lit. b), art. 104 alin.7 din Legea 98/2016 pentru “Amenajarea complexă a plajelor din stațiunea Mamaia, județul Constanța – Mamaia Seaside”.

Obiectivul principal al demersului este să asigure un plan integrat de dezvoltare durabilă a plajelor, în acord cu principiile contemporane de amenajare și administrare a zonelor litorale urbane. Autoritatea Contractantă este în căutarea unei amenajări de calitate, ce va servi ca model pentru demersurile ulterioare de pe litoralul românesc al Mării Negre. Sensul acestui concurs derivă din necesitatea de reamenajare a plajelor din stațiunea Mamaia, așa cum au rezultat în urma procesului de înnisipare și lărgire.

Miza concursului constă în selectarea celei mai bune soluții de planificare și amenajare a zonei de plajă în acord cu natura și peisajul specific litoralului Mării Negre, o soluție capabilă să integreze elementele spațiului construit, activitățile sale specifice și dotările necesare deschise accesibilității tuturor categoriilor de utilizatori, și nu în ultimul rând, să ia în considerare principiile biodiversității și sustenabilității.

Misiunile de proiectare aferente obiectivului de investitii sunt:

1. Concept definitiv / Anteproiect;

2. Plan Urbanistic Zonal (PUZ)

3. Studiu de fezabilitate;

4. Documentații pentru autorizarea executării lucrărilor (D.T.A.C. + D.T.O.E.)

5. Documentație tehnică și detalii de execuție (DT + DDE)

6. Asistență tehnică.

7. Documentație mentenanță

Proiectul prezentat in cadrul concursului de soluții va avea in vedere cerințele din tema de concurs atașata prezentei documentații.

Solicitarile de clarificari si raspunsurile se vor adresa/raspunde conform Regulament atasat (se va avea in vedere punctul 3.4, din Regulament). Solicitările de clarificări se pot pune in 2 runde:

Pentru Runda 1 de clarificari, solicitarile pot fi facute nu mai tarziu de 63 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare. Pentru Runda 2 de clarificari, solicitarile pot fi facute nu mai tarziu de 17 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare. Solicitările sau întrebările se pot transmite numai în scris, prin intermediul site-ului concursului www.oar.archi, la rubrica „Adaugă o întrebare”. Concurentul are obligația de a respecta datele limită stabilite în calendarul concursului și de a se asigura că solicitările de clarificări sau întrebările au fost primite la secretariatul concursului. Autoritatea Contractantă va răspunde in mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare pentru runda 1 cu 54 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor si pentru runda 2 cu 10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/06/2023
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2023/S 120-380023

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.3.5
În loc de:

 

Igal TARTAKOVSKY

A se citi:

 

Igal Ahad TARTAKOVSKY

VII.2)Alte informații suplimentare:

 

Alte informatii:IV.3.5) Numele membrilor juriului selectati: In loc de Igal TARTAKOVSKY se va citi Igal Ahad TARTAKOVSKY.IV.3.5) Numele membrilor juriului selectati: Adrian ABRUDAN, Razvan RADU, Ana - Maria HORHAT, Irina POPESCU-CRIVEANU, Silviu-Virgil ALDEA, Rodrigo PEREZ DE ARCE ANTONCICH, Igal Ahad TARTAKOVSKY, Saša BEGOVIĆ, Dan Petre LEU

26/06/2023    S120

România-București: Servicii de proiectare arhitecturală

2023/S 120-380023

Anunț de concurs de proiecte

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE

Număr naţional de înregistrare: RO 24326056

Adresă: Strada: Edgar Quinet, nr. 6

Localitate: Bucuresti

Cod NUTS: RO321 Bucureşti

Cod poștal: 010018

Țară: România

Persoană de contact: Madalina- Anca Nicula

E-mail: madalina.nicula@rowater.ro

Telefon: +40 213110146

Fax: +40 0213151297

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.rowater.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral

Număr naţional de înregistrare: RO 23877359

Adresă: Strada Mircea cel Bătrân, Nr. 127

Localitate: Constanta

Cod NUTS: RO România

Cod poștal: 900592

Țară: România

Persoană de contact: MIRELLA OANCEA

E-mail: mirela.oancea@abadl-rowater.ro

Telefon: +40 0241673024/+40 0241673026

Fax: +40 0241673025

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.rowater.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Concursul implică o achiziţie comună
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/dc-notice/v2/view/100003961
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la următoarea adresă:
Denumire oficială: ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA

Număr naţional de înregistrare: 14083510

Adresă: Strada Pictor Arthur Verona nr. 19

Localitate: Bucuresti

Cod poștal: 010312

Țară: România

Persoană de contact: Mirona Craciun

Telefon: +40 213172634

E-mail: concursuri@oar.archi

Cod NUTS: RO321 Bucureşti

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.oar.archi

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: oar.archi/; www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Aplicare unitara a strategiei nationale in domeniul gospodaririi cantitative si calitative a aperlor de suprafat si subterane ce apartin domeniului public al statului
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Aplicarea strategiei nationale in dom. apelor

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

 

Concurs de solutii cu tema “Amenajarea complexă a plajelor din stațiunea Mamaia, județul Constanța – Mamaia Seaside”

Număr de referinţă: 13207/MM/31.05.2023
II.1.2)Cod CPV principal
71220000 Servicii de proiectare arhitecturală
II.2)Descriere
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

 

Concurs de solutii in urma caruia se va incheia un contract de servicii de proiectare prin negociere fara publicarea unui anunt de participare, in conformitate cu prev. art. 3 alin. 1 lit. j) din Legea 98/2016, art. 105 lit. b), art. 104 alin.7 din Legea 98/2016 pentru “Amenajarea complexă a plajelor din stațiunea Mamaia, județul Constanța – Mamaia Seaside”.

Obiectivul principal al demersului este să asigure un plan integrat de dezvoltare durabilă a plajelor, în acord cu principiile contemporane de amenajare și administrare a zonelor litorale urbane. Autoritatea Contractantă este în căutarea unei amenajări de calitate, ce va servi ca model pentru demersurile ulterioare de pe litoralul românesc al Mării Negre. Sensul acestui concurs derivă din necesitatea de reamenajare a plajelor din stațiunea Mamaia, așa cum au rezultat în urma procesului de înnisipare și lărgire.

Miza concursului constă în selectarea celei mai bune soluții de planificare și amenajare a zonei de plajă în acord cu natura și peisajul specific litoralului Mării Negre, o soluție capabilă să integreze elementele spațiului construit, activitățile sale specifice și dotările necesare deschise accesibilității tuturor categoriilor de utilizatori, și nu în ultimul rând, să ia în considerare principiile biodiversității și sustenabilității.

Misiunile de proiectare aferente obiectivului de investitii sunt:

1. Concept definitiv / Anteproiect;

2. Plan Urbanistic Zonal (PUZ)

3. Studiu de fezabilitate;

4. Documentații pentru autorizarea executării lucrărilor (D.T.A.C. + D.T.O.E.)

5. Documentație tehnică și detalii de execuție (DT + DDE)

6. Asistență tehnică.

7. Documentație mentenanță

Proiectul prezentat in cadrul concursului de soluții va avea in vedere cerințele din tema de concurs atașata prezentei documentații.

Solicitarile de clarificari si raspunsurile se vor adresa/raspunde conform Regulament atasat (se va avea in vedere punctul 3.4, din Regulament). Solicitările de clarificări se pot pune in 2 runde:

Pentru Runda 1 de clarificari, solicitarile pot fi facute nu mai tarziu de 63 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare. Pentru Runda 2 de clarificari, solicitarile pot fi facute nu mai tarziu de 17 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare. Solicitările sau întrebările se pot transmite numai în scris, prin intermediul site-ului concursului www.oar.archi, la rubrica „Adaugă o întrebare”. Concurentul are obligația de a respecta datele limită stabilite în calendarul concursului și de a se asigura că solicitările de clarificări sau întrebările au fost primite la secretariatul concursului. Autoritatea Contractantă va răspunde in mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare pentru runda 1 cu 54 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor si pentru runda 2 cu 10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
Participarea este rezervată unei anumite profesii: da
A se indica profesia:

 

Actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: Arhitect cu drept de semnătură, conform prevederilor Legii 184/2001 - privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, membru OAR / organizație internațional echivalentă. Se va avea in vedere puctul 2.1.2 din Regulament.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.2)Tip de concurs
Deschis
IV.1.7)Numele participanților deja selectați:
IV.1.9)Criterii de evaluare a proiectelor:

 

In conformitate cu prevederile sectiunii II.2.5 Criterii de evaluare din prezenta Fisa de date

Totodata, precizam ca in cadrul negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru atribuirea contractului se vor avea in vedere prevederile pct. 4.2.8 din Regulament.

IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea proiectelor sau a cererilor de participare
Data: 11/09/2023
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data expedierii invitațiilor de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare:
Română
IV.3)Recompense și juriu
IV.3.1)Informații privind premiul (premiile)
Se vor acorda unul sau mai multe premii: da
Numărul şi valoarea premiului (premiilor) care urmează să fie acordat(e):

 

Premiul I – valoarea contractului de proiectare care se va semna in urma negocierii si nu mai mult de 7.650.780 lei (fără TVA), Premiul II –185.625 lei , Premiul III –86.625 lei

Mentiunile I, II, si III cate 24.750 lei

IV.3.2)Detalii privind plățile către toți participanții:

 

Platile pentru premiile II si III si platile pentru mentiunile I, II si III se vor face conform pct. 3.18 din Regulament.

IV.3.3)Contracte subsecvente
Eventualul contract de servicii rezultat în urma concursului va fi atribuit câștigătorului sau câștigătorilor concursului: da
IV.3.4)Decizia juriului
Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea/entitatea contractantă: da
IV.3.5)Numele membrilor juriului selectați:
Adrian ABRUDAN
Razvan RADU
Ana - Maria HORHAT
Irina POPESCU-CRIVEANU
Silviu-Virgil ALDEA
Rodrigo PEREZ DE ARCE ANTONCICH
Igal TARTAKOVSKY
Saša BEGOVIĆ
Dan Petre LEU

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

 

1. Vizitarea amplasamentului: Autoritatea Contractantă organizează în data anunțată în calendarul concursului o vizită la amplasament. Costurile și organizarea călătoriei spre amplasament cad în seama participanților. Se va avea in vedere punctul 3.5 din Regulament.

2. Departajarea ofertelor cu punctajul egal se va face conform art. 139, alin 3, din HG 395/2016.

3. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului concursului, Temei de proiectare, Regulamentului concursului sau altor documente complementare, prin trimitere la standarde, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

4. Mijloacele oficiale de corespondență cu ofertanții sunt precizate în Regulament (subpunctele 1.6.1. și 3.2., 3.5., 3.8).

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

Localitate: Bucuresti

Cod poștal: 030084

Țară: România

E-mail: office@cnsc.ro

Telefon: +40 213104641

Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

 

Eventualele contestații se pot depune cf Art. 2 din Legea nr. 101/ 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiz. publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, la C.N.S.C, in termen de 10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului ce se doreste a fi contestat.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Administratia Nationala „Apele Romane” – Serviciul Juridic si Contencios

Adresă: Strada Ion Campineanu nr.11, sector 1, Bucuresti

Localitate: Bucuresti

Cod poștal: 010031

Țară: România

E-mail: catalin.caluian@rowater.ro

Telefon: +40 213110146-1187

Fax: +40 213151297

Adresă internet: www.rowater.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
21/06/2023

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen