Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

A Nagyerdei Kultúrpark attrakciófejlesztése , Debrecen/ Ungarn

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032955
Tag der Veröffentlichung
24.11.2021
Aktualisiert am
11.04.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Auslober
Abgabetermin
02.02.2022 12:00
Preisgerichtssitzung
24.02.2022

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

Gewinner

B5 Építészstúdió Kft., Nyíregyháza
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Gestaltung der touristischen Entwicklung des Kulturparks Nagyerdei, zu dem der Zoo Debrecen und der Vergnügungspark gehören, und die Steigerung seiner touristischen Attraktivität durch Erlebniselemente. Bei all dem wird die Besonderheit hervorgehoben, dass die beiden Funktionen eine komplexe, organische Einheit bilden, die unter ähnlichen Einrichtungen in Ungarn einzigartig ist, so dass ihre Entwicklung nur durch die gemeinsame Festlegung der entsprechenden Schwerpunkte erreicht werden kann.

Die wichtigsten Elemente der Gestaltungsaufgabe sind:
- Infrastrukturentwicklung für die gesamten 17 ha des Parks
- Eingangsgebäude mit einer räumlichen Aufteilung, die den genannten Funktionen gerecht wird
- Ein thematisches multifunktionales Besucherzentrum mit einer Mindestfläche von 1200 m2, das in die Landebahn Afrika integriert ist
- Verbesserungen im Zoo
- Verbesserungen im Vergnügungspark

Versenyfeladat
A tervpályázat tárgya a debreceni állatkertet és vidámparkot magában foglaló Nagyerdei Kultúrpark attrakciófejlesztésének, turisztikai vonzerejének élményelemekkel történő növelésének tervezése. Mindez azon sajátosság előtérbehelyezésével, hogy a két funkció komplex, szerves egységet alkot, amely egyedülálló a hazai hasonló intézmények között, így fejlesztésük a megfelelő súlypontok definiálásával csak együttesen megvalósítható.

A tervezési feladat főbb elemei:
- Infrastruktúra fejlesztés a park teljes 17 ha területének vonatkozásában
- Bejárati épület a megadott funkciók ellátását szolgáló területi kialakítással
- Az Afrika kifutóba integrált minimum 1200 m2 alapterületű tematikus multifunkciós látogatóközpont
- Állatkerti fejlesztések
- Vidámparki fejlesztések
24/11/2021    S228

Magyarország-Debrecen: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2021/S 228-601246

Tervpályázati kiírás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nemzeti azonosító szám: 15735588209

Postai cím: Piac Utca 20.

Város: Debrecen

NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar

Postai irányítószám: 4024

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett

E-mail: kozbeszerzes@ph.debrecen.hu

Telefon: +36 52511550

Fax: +36 52511552

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001433432021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001433432021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

 

A Nagyerdei Kultúrpark attrakciófejlesztése

Hivatkozási szám: EKR001433432021
II.1.2)Fő CPV-kód
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

 

A tervpályázat tárgya a debreceni állatkertet és vidámparkot magában foglaló Nagyerdei Kultúrpark attrakciófejlesztésének, turisztikai vonzerejének élményelemekkel történő növelésének tervezése. Mindez azon sajátosság előtérbehelyezésével, hogy a két funkció komplex, szerves egységet alkot, amely egyedülálló a hazai hasonló intézmények között, így fejlesztésük a megfelelő súlypontok definiálásával csak együttesen megvalósítható.

A tervezési feladat főbb elemei:

- Infrastruktúra fejlesztés a park teljes 17 ha területének vonatkozásában

- Bejárati épület a megadott funkciók ellátását szolgáló területi kialakítással

- Az Afrika kifutóba integrált minimum 1200 m2 alapterületű tematikus multifunkciós látogatóközpont

- Állatkerti fejlesztések

- Vidámparki fejlesztések

További információk a tervpályázati dokumentációban találhatók.

A IV.3.2) Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok pont folytatása:

A Bírálóbizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja, és törekszik arra, hogy 1 győztes pályázót hirdessen ki.

A Bírálóbizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra és/vagy megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen
nevezze meg az adott szakmát:

 

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet alapján tervezői tevékenység 1. sz. melléklet, II. Szakma Építészeti-Műszaki tervezés: É jelű szakterület

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.2)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.7)A már kiválasztott résztvevők neve:
IV.1.9)A pályaművek értékelésének szempontjai:

 

Építészet, kertépítészet, városrendezés

# A bejárati épület és multifunkciós látogatóközpont funkcionális használhatósága, építészeti és turisztikai színvonala.

# A meglévő bemutató és kiszolgáló épületek hasznosítása. A park teljes területének egységbe foglalása, koncepciónális és funkcionális összehangoltsága.

# A parkon belüli funkciók prioritási sorrendje, a súlypontok elhelyezése a teljes park szövetében.

# Az új létesítmények és attrakciók integrálása.

# Az állatok minél életszerűbb tartását elősegítő tartóhelyek kialakítása.

# Regionálisan kiemelkedő vidámparki attrakció létrehozása.

# Az építészeti és mélyépítési elemek, valamint a kertépítészet együtt kezelése.

# A beavatkozások városképi (elsősorban a II. János Pál pápa téri) megjelenése, az egységes és nagyvonalú építészeti-városépítészeti arculatra való törekvés.

# A terület adottságainak és minél jobb kihasználása.

# Innovatív, a XXI. századi követelményeknek maradéktalanul megfelelő, de a költségkorlátokat nem túllépő építészeti-belsőépítészeti megoldások alkalmazása, a meglévő épületegyüttes értékeinek kontiunitását figyelembe véve.

Megvalósíthatóság, gazdaságosság:

# Ütemezhetőség.

# A beavatkozás megvalósíthatóságának gazdaságossága, integrálása a meglévő épületegyüttes vendégforgalmi rendszerébe.

# Infrastrukturális ellátás biztosíthatósága.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 02/02/2022
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek:
Magyar
IV.3)Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1)Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke:

 

Nettó 17 600 000- Ft. HUF keretösszeg, Legmagasabb díj nettó 7 200 000- HUF, Legalacsonyabb díj nettó 3 200 000- HUF, A megvétel legkisebb összege: nettó 800 000,- Ft

IV.3.2)Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:

 

A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét. Karakterkorlát miatt folytatás a II.2.4) A közbeszerzés ismertetése rovatban.

IV.3.3)A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.3.4)A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára: igen
IV.3.5)A bírálóbizottság tagjainak neve:
Dr. Papp László - elnök
Tutervai Mátyás - társelnök
Dr. Széles Diána - tag
Gábor István - tag
Sziki Gyula - tag
Gáva Attila - tag

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

 

1) Az eljárás lebonyolítására irányadó jogszabályok: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény, a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015 (X.28.) Korm. rendelet, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet. (EKR rendelet)

2) A pályázati dokumentáció az EKR-ben történő regisztrációt követően térítésmentesen letölthető.

3) A pályaművek titkosságának biztosítása érdekében a bírálóbizottság csak a zárójelentés elfogadását követően ismerheti meg és hozhatja nyilvánosságra a pályázók adatait.

4) Az eljárás során minden kommunikáció a kiíró és a pályázók között anonim módon történik, a titkosság és esélyegyenlőség elvének szem előtt tartásával.

5) A pályaműveket az EKR rendelet előírásainak megfelelően elektronikus formában az EKR-en keresztül kell benyújtani. A késve beérkezett pályázatokat a bírálóbizottság a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 24.§ (8) bekezdés a) pontja alapján az eljárásból bontás nélkül kizárja.

6) Az eljárás során az EKR rendszeridő irányadó.

7) A tervpályázaton pályázónként csak egy pályaművel lehet részt venni.

8) A Bíráló Bizottság döntése alapján a Kiíró 2022.03.02.-án 10:00 órakor tervezi a pályázat eredményét kihirdeti. (Az eredményhirdetés tényleges időpontjáról Ajánlatkérő az EKR rendszeren keresztül értesítést küld a pályázók részére.) Helyszín: DMJV Polgármesteri Hivatal, 4024 Debrecen, Piac u. 20., I. emelet 35. Nagytanácsterem. Ajánlatkérő a zárójelentést az EKR rendszeren keresztül is megküldi, az eredményhirdetést követően haladéktalanul.

9) A Kiíró 2021.12.03.-án, 10:00 órakor helyszíni szemlét tart. Találkozó: Nagyerdei Kultúrpark főbejárata, 4032 Debrecen, Ady Endre út 1.

10) A 310/2015. (X.28). Korm. rendelet 21. § (4) és (6) bekezdéseire tekintettel azok a személyek és szervezetek, amelyek a tervpályázat dokumentációját beszerezték - az abban megadott határidőn belül írásban, a titkosság feltételeinek betartásával - a tervpályázati feladattal kapcsolatban kérdéssel fordulhatnak a Kiíróhoz. Az írásbeli kapcsolattartásra a Kbt. 41. § (1) és (2) bekezdése, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltak irányadóak. A kérdések feltevésének határideje: 2021.12.10. 24:00 óra.

11) A 310/2015 (X.28). Korm. rendelet 27. § (5) bekezdésére tekintettel a pályaművek egy példányát a tervpályázat tárgyának kulturális jelentőségére tekintettel megőrzi és kiállíthatja.

12) Jelen eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett (lajstromszáma: 00176) és dr. Jakabfy Attila (lajstromszáma: 00465).

A tervpályázaton azon természetes-, vagy jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint

jogképes szervezet (továbbiakban Pályázó) vehet részt, aki, illetve amely a tervpályázati kiírásban

meghirdetett feladat elkészítésére vállalkozik az alábbiak szerint:

A Pályázó azzal, hogy pályaművét benyújtotta,

- a jelen tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta;

- nyilatkozik arról, hogy a vele szemben a vonatkozó érvényes magyar jogszabályokban megfogalmazott összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn (a 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet 18.§ (4) és (5) bekezdése);

- nyilatkozik arról, hogy szakmai tevékenysége körében - három évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított - jogszabálysértést nem követett el;

- nyilatkozik arról, hogy a pályázatot benyújtó(k)nak van legalább 1 fő építészeti tervezési területű („É” jelű) tervezője, aki saját országában, vagy abban az országban, ahol munkáját végzi jogosult hivatalos építész tervezői munkavégzésre;

- elfogadja, hogy a győztes Pályázókkal az Ajánlatkérőnek csak abban az esetben van lehetősége szerződést kötni, amennyiben tervezési jogosultságuk a Magyar Építész Kamaránál akkreditálásra kerül, vagy a tervezésbe olyan magyar tervezőirodát von be partnerként, amely rendelkezik a szükséges jogosultságokkal. A szerződéskötéskor meglévő akkreditált tervezői jogosultság vagy akkreditált jogosultsággal rendelkező partner megléte a Pályázó felelőssége;

- a pályamű szerzőit név szerint megnevezte, és a megnevezett szerző(k) a tervezési feladat ellátására jogosultak,

- a tervpályázat eredményhirdetésének időpontjában a szerzőkkel a feladat továbbtervezésére érvényes szerződéses megállapodással, vagy munkaszerződéssel rendelkezik,

- elfogadja, hogy a tervpályázaton csak egy pályaművel vehet részt;

- felhatalmazza az Ajánlatkérőt, hogy a pályamű egy példányát a tervpályázat tárgyának kulturális jelentőségére tekintettel megőrzi és kiállíthatja;

- nyilatkozik, hogy a tervezési feladat elkészítésére vállalkozik és arra alkalmas;

- vállalja, hogy a tervpályázat titkosságát megőrzi.

A tervpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 17.§ (3), valamint 18.§ (4) és (5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.

A Bíráló Bizottság kizárja a tervpályázatból

- a határidő után benyújtott pályaművet, bontás nélkül,

- azt a pályaművet, amely a dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeket nem teljesíti,

- a titkosságot sértő pályaművet,

- azt a pályaművet, amelynek szerzőivel szemben a 17. § (3) bekezdése és a 18. § szerinti kizáró ok fennáll,

- a tervpályázati kiírásban meghatározott „részvételi feltételek”-et nem teljesítő pályázókat.

Amennyiben a pályázókkal, szerzőkkel, vagy munkatársakkal kapcsolatban a zárójelentés elfogadása, vagy a pályázó személyének megismerése után merül fel a 17. § (3) bekezdése és a 18. § szerinti kizáró ok, az érintett pályaművet a tervpályázatból utólag ki kell zárni. A kizárás a korábban megállapított rangsorolást és díjakat nem befolyásolja, a kizárt pályázó díja nem kerül kiadásra. Az ajánlattételre felhívni javasolt pályázó kizárása esetén a bírálóbizottság a rangsorban következő pályázót ajánlhatja ajánlattételre felhívni a tervpályázatot követő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban.

A bírálóbizottság eredménytelennek minősítheti a tervpályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra vagy megvételre alkalmasnak. A bírálóbizottság a zárójelentésben fogalmazza meg az eredménytelenség indokát, és javaslatot tehet a tervpályázat megismétlésének és lebonyolításának módjára.

A díjazott és megvételt nyert pályaművek a Kiíró tulajdonába kerülnek, aki további ellenszolgáltatás nélkül azokat felhasználhatja a szerzői jogi védelemre vonatkozó előírások betartásával. A díjazott és megvételben részesült pályaművek szerzői a pályamű beadásával a szerzői műre vonatkozó korlátlan, kizárólagos, minden felhasználási módra kiterjedő, korlátlan területi felhasználási engedélyt megadják, mely magában foglalja a tervek átdolgozására illetve tovább tervezésére vonatkozó jogot is.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: Magyarország

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

 

A Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: Magyarország

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/11/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen