Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Pūpes parka (“Zaļumi”, Babīte 0.8443 ha) labiekārtojuma projektēšana , Mārupes novads / Lettland

Abgabefrist 19.10.2023

Wettbewerbs-Ausschreibung

wa-ID
wa-2036856
Amtsblattnummer
2023/S 179-559536
Tag der Veröffentlichung
18.09.2023
Ergänzung zur Ausschreibung
04.12.2023
Abgabetermin
19.10.2023 10:00
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Fachbereich
Allgem. Ing.-Leistungen
Architektur
Ingenieurwesen/ Fachplanung
Auslober
Mārupes novada pašvaldība

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, der Wettbewerb ist abgeschlossen. |
Uzvarētājs netika izraudzīts, un konkurss ir slēgts.
 
 

Latvija - Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi - Pūpes parka (“Zaļumi”, Babīte 0.8443 ha) labiekārtojuma projektēšana

233/2023

Paziņojums par metu konkursa rezultātiem

 

1. Pircējs

1.1 Pircējs

Oficiālais nosaukums: Mārupes novada pašvaldība

Pircēja juridiskais statuss: Vietējās pārvaldes iestāde

Līgumslēdzējas iestādes darbības joma: Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

 

2. Procedūra

2.1 Procedūra

Nosaukums: Pūpes parka (“Zaļumi”, Babīte 0.8443 ha) labiekārtojuma projektēšana

Apraksts: Pūpes parka (“Zaļumi”, Babīte 0.8443 ha) labiekārtojuma projektēšana

Procedūras identifikators: f2ad503d-a0bf-446d-8a20-9450b80750f4

Iekšējais identifikators: MNP 2023/104

Procedūras veids: Atklāta

2.1.1 Mērķis

Līguma veids: Pakalpojumi

Galvenā klasifikācija (cpv): 71320000 Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi

2.1.4 Vispārīga informācija

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/24/ES

5. Daļa

5.1 Daļa: LOT-0000

Nosaukums: Pūpes parka (“Zaļumi”, Babīte 0.8443 ha) labiekārtojuma projektēšana

Apraksts: Pūpes parka (“Zaļumi”, Babīte 0.8443 ha) labiekārtojuma projektēšana

Iekšējais identifikators: MNP 2023/104

5.1.1 Mērķis

Līguma veids: Pakalpojumi

Galvenā klasifikācija (cpv): 71320000 Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi

5.1.2 Izpildes vieta

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Pierīga (LV007)

Valsts: Latvija

Papildu informācija: 

5.1.7 Stratēģiskais iepirkums

Stratēģiskā iepirkuma mērķis: Nav stratēģiskā iepirkuma

5.1.8 Pieejamības kritēriji

Kritēriji par pieejamību personām ar invaliditāti nav iekļauti, jo iepirkums nav paredzēts fiziskām personām

5.1.12 Iepirkuma noteikumi

Informācija par pārskatīšanas termiņiem: Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 38. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;2) 15 dienu laikā pēc dienas, kad Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 38. pantā minētā informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu

5.1.16 Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana

Pārskatīšanas organizācija: Iepirkumu uzraudzības birojs

Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: Mārupes novada pašvaldība

 

6. Rezultāti

6.1 Rezultāti – daļas ID: LOT-0000

Uzvarētājs netika izraudzīts, un konkurss ir slēgts.

Iemesls, kāpēc netika izraudzīts uzvarētājs: Cits

6.1.4 Statistikas informācija

Saņemtie piedāvājumi vai dalības pieprasījumi:

Saņemto piedāvājumu un pieteikumu veids: Piedāvājumi

Saņemto piedāvājumu vai dalības pieprasījumu skaits: 1

Saņemto piedāvājumu un pieteikumu veids: Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem

Saņemto piedāvājumu vai dalības pieprasījumu skaits: 1

Saņemto piedāvājumu un pieteikumu veids: Piedāvājumi saņemti no mikrouzņēmumiem

Saņemto piedāvājumu vai dalības pieprasījumu skaits: 0

Saņemto piedāvājumu un pieteikumu veids: Piedāvājumi saņemti no mazajiem uzņēmumiem

Saņemto piedāvājumu vai dalības pieprasījumu skaits: 1

Saņemto piedāvājumu un pieteikumu veids: Piedāvājumi saņemti no vidējiem uzņēmumiem

Saņemto piedāvājumu vai dalības pieprasījumu skaits: 0

Saņemto piedāvājumu un pieteikumu veids: Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī

Saņemto piedāvājumu vai dalības pieprasījumu skaits: 0

Saņemto piedāvājumu un pieteikumu veids: Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas

Saņemto piedāvājumu vai dalības pieprasījumu skaits: 0

Saņemto piedāvājumu un pieteikumu veids: Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami

Saņemto piedāvājumu vai dalības pieprasījumu skaits: 1

Saņemto piedāvājumu un pieteikumu veids: Piedāvājumi pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tie nav pieņemami nepamatoti zemas cenas vai izmaksu dēļ

Saņemto piedāvājumu vai dalības pieprasījumu skaits: 0

Saņemto piedāvājumu un pieteikumu veids: Attiecībā uz piedāvājumiem nav pārbaudīts, vai tie ir pieņemami vai nepieņemami

Saņemto piedāvājumu vai dalības pieprasījumu skaits: 0

Saņemto piedāvājumu un pieteikumu veids: Elektroniski iesniegti piedāvājumi

Saņemto piedāvājumu vai dalības pieprasījumu skaits: 0

 

8. Organizācijas

8.1 ORG-0001

Oficiālais nosaukums: Mārupes novada pašvaldība

Reģistrācijas numurs: 90000012827

Pasta adrese: Daugavas iela 29  

Pilsēta: Mārupes novads

Pasta indekss: LV-2167

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Pierīga (LV007)

Valsts: Latvija

Kontaktpunkts: Mārupes novada pašvaldība, Iepirkumu nodaļa, Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes novads, LV - 2167

Tālrunis: +37167149860

Interneta adrese: https://www.marupe.lv/

Šīs organizācijas lomas:

Pircējs

Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru

8.1 ORG-0002

Oficiālais nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs

Reģistrācijas numurs: 90001263305

Pasta adrese: Smilšu iela 1  

Pilsēta: Rīga

Pasta indekss: LV-1919

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Rīga (LV006)

Valsts: Latvija

Kontaktpunkts: Iepirkumu uzraudzības birojs

E-pasts: pasts@iub.gov.lv

Tālrunis: +371 22416641

Interneta adrese: https://www.iub.gov.lv

Informācijas apmaiņas beigupunkts (URL): https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/472

Šīs organizācijas lomas:

Pārskatīšanas organizācija

 

11. Informācija par paziņojumu

11.1 Informācija par paziņojumu

Paziņojuma identifikators/versija: 56d20898-e692-4134-b638-8317eddca281 - 01

Veidlapas tips: Rezultāts

Paziņojuma veids: Paziņojums par metu konkursa rezultātiem

Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2023-11-30Z 21:47:53Z

Valodas, kurās oficiāli pieejams šis paziņojums: latviešu valoda 

11.2 Informācija par publikāciju

Paziņojuma publikācijas numurs: 00734942-2023

OV S sērijas izdevuma numurs: 233/2023

Publicēšanas datums: 2023-12-04Z

18/09/2023    S179

Latvija-Mārupes novads: Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi

2023/S 179-559536

Paziņojums par metu konkursu

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Mārupes novada pašvaldība

Valsts reģistrācijas numurs: 90000012827

Pasta adrese: Daugavas iela 29

Pilsēta: Mārupes novads

NUTS kods: LV007 Pierīga

Pasta indekss: 2167

Valsts: Latvija

Kontaktpersona: Iveta Strūģe

E-pasts: iveta.struge@marupe.lv

Tālrunis: +371 26563610

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.marupe.lv

Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16800
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/107933
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja iestāde
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

 

Pūpes parka (“Zaļumi”, Babīte 0.8443 ha) labiekārtojuma projektēšana

Atsauces numurs: MNP 2023/104
II.1.2)Galvenās CPV kods
71320000 Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71320000 Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

 

Pūpes parka (“Zaļumi”, Babīte 0.8443 ha) labiekārtojuma projektēšana

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.2)Konkursa veids
Atklāts
IV.1.7)Jau atlasīto dalībnieku vārdi/nosaukumi:
IV.1.9)Projektu vērtēšanas kritēriji:

 

Atbilstība konkursa mērķim un noteiktajām prasībām

Estētiskā kvalitāte un risinājuma sintēze pilsētvidē

Funkcionalitāte un tehnoloģiskais risinājums, atbilstoša materiālu izvēle un pielietojums, to ilgtspējība

Vides un arhitektūras risinājumi

IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Termiņš, līdz kuram jāsaņem projekti vai dalības pieteikumi
Datums: 19/10/2023
Vietējais laiks: 10:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītājiem kandidātiem nosūtīts dalības uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu:
Latviešu valoda
IV.3)Godalgas un žūrija
IV.3.1)Informācija par godalgām
Tiks piešķirta(-as) godalga(-as): jā
Piešķiramo godalgu skaits un vērtība:

 

3, 4000,00

IV.3.2)Informācija par maksājumiem visiem dalībniekiem:
IV.3.3)Turpmākie līgumi
Pakalpojumu līguma slēgšanas tiesības pēc konkursa tiks piešķirtas konkursa uzvarētājam vai vienam no uzvarētājiem: jā
IV.3.4)Žūrijas lēmums
Žūrijas lēmums līgumslēdzējai iestādei/līgumslēdzējam ir saistošs: jā
IV.3.5)Izvēlēto žūrijas locekļu vārdi:
Ilze Krēmere
Valdis Kārkliņš
Žanete Salzirne
Dace Ržepicka
Dace Štrodaha
Normunds Kārklis
Aivars Osītis
Nikolajs Antipenko

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:

 

Paziņojuma numurs ES OV 2023/S 175-549748 , publikācijas datums 12/09/2023

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs

Pasta adrese: Smilšu iela 1

Pilsēta: Rīga

Valsts: Latvija

E-pasts: pasts@iub.gov.lv

Tālrunis: +371 22416641

Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs

Pasta adrese: Smilšu iela 1

Pilsēta: Rīga

Pasta indekss: LV-1919

Valsts: Latvija

E-pasts: pasts@iub.gov.lv

Tālrunis: +371 22416641

Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
13/09/2023

Weitere Ausschreibungen

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen