Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

  • відкритий дзвінок OPEN CALL FOR UKRAINIAN ARCHITECTS Slawa Ukrajini

відкритий дзвінок OPEN CALL FOR UKRAINIAN ARCHITECTS Slawa Ukrajini , Ukraine

Abgabefrist 20.06.2022

Wettbewerbs-Ausschreibung

wa-ID
wa-2034299
Tag der Veröffentlichung
10.06.2022
Abgabetermin
20.06.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Andere
Fachbereich
Architektur
Auslober
OPPOSITE OFFICE
відкритий дзвінок
OPEN CALL FOR UKRAINIAN ARCHITECTS
Slawa Ukrajini
 
For an exhibition in urban space at the Angel of Peace in Munich, Germany - next to the Consulate General of Russian Federation - we exhibit with a small public intervention at the architecture week with the topic urban:live. We would like to make this space available to Ukranian architects, so that they can show how beautiful Ukranian cities were before the Russian invasion.
 
We call on Ukranian architects or architects who lived and worked in Ukraine to send us the most beautiful urban spaces in Ukraine. We want to pay tribute to Ukranian urban spaces and show them to visitors of the Russian Consulate and passers-by.
 
Please send us two DIN A6 scans: 
 
1. A freehand-sketch of the chosen urban space: This should be an architectural drawing such as floorplan, section, elevation, perspective or a combination. 
You are free to choose how you want to illustrate the place, but please as a freehand sketch.
 
2. A handwritten text in English in which you describe what made this urban space so special. What are the architectural qualities of that space? As headline please state the name of the space and the exact address. 
Please use the postcard template that you can download from our homepage: www.oppositeoffice.com/slawaukrajini
You are free to choose the recipient of your postcard.
 
3. Only if available: an own or license-free photo of the space as .jpg. One were you see the quality and one how does it look today. 
 
4. A short bio of yourself (max. 200 characters) with following information: Name, place of birth, place of study, date of architecture diploma, family status, place of residence before the war and now, place of work before the war and now, your wish for the future.
 
Deadline: 20.06.22
 
Please send the documents as .pdf or .jpg to slawaukrajini@oppositeoffice.com
For questions write us an email or at instagram @oppositeoffice
 
By participating, you agree that the documents sent in can be used license-free for exhibitions or publications, by mentioning your name. We hope you and your family are safe. 
Let‘s show the world the beauty of Ukraine! Slawa Ukrajini!
 
You can download the material here:
 
 
Для виставки в міському просторі в Ангелі миру в Мюнхені, Німеччина – поруч із Генеральним консульством Російської Федерації – ми виставляємось з невеликою публічною експозицією на Тижні архітектури на тему urban:live. Ми хочемо зробити це спільно з українськими архітекторами, щоб вони показали, якими красивими були українські міста до російського вторгнення. 
 
Ми закликаємо українських архітекторів або архітекторок, які жили та працювали в Україні, надіслати нам найкрасивіші місця України. Ми хочемо віддати належне українському містобудуванні і показати їх відвідувачам російського консульства та перехожим.
 
Будь ласка, надішліть нам два скани DIN A6:
 
1. Ескіз обраного міського простору від руки: це має бути архітектурне креслення, наприклад план поверху, розріз, висота, перспектива або поєднання. Ви можете обрати матеріал та техніку, якою ви хочете ілюструвати місце, але ескіз має бути виконаний від руки. 
 
2. Рукописний текст англійською, в якому ви описуєте, що зробило цей міський простір таким особливим. Які архітектурні якості простору? В заголовку вкажіть назву ілюстрованого місця та точну адресу. 
Будь ласка, використовуйте шаблон листівки, який ви можете завантажити з нашої домашньої сторінки. www.oppositeoffice.com/slawaukrajini
Ви можете вибрати одержувача листівки.
 
3. Тільки за наявності: власна або безліцензійна фотографія простору у форматі .jpg. Одне, коли ви бачите якість, а друге, як воно виглядає сьогодні.
 
4. Коротка біографія (максимум 200 символів) з такою інформацією: ім‘я, місце народження, місце навчання, дата отримання диплому, сімейний стан, місце проживання до війни та зараз, місце роботи до війни. Твої очікування після віни. 
 
Дедлайн: 20.06.22
 
Будь ласка, надсилайте документи у форматі .pdf або .jpg на адресу slawaukrajini@oppositeoffice.com
Пишіть нам на електронну пошту або в instagram @oppositeoffice
 
Беручи участь, ви погоджуєтесь, що надіслані документи можуть використовуватися без ліцензії для виставок або публікацій, вказуючи ваше  ім’я. Сподіваємося, що ви та ваша родина у безпеці. Покажемо світові красу України! Слава Україні!
 
Завантажити матеріал можна тут:

Weitere Ausschreibungen

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen