Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Győri Nemzeti Színház megújítása , Győri / Ungarn

Abgabefrist 05.03.2018

Wettbewerbs-Ausschreibung

wa-ID
wa-2021666
Tag der Veröffentlichung
03.01.2018
Abgabetermin
05.03.2018
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
03/01/2018    S1    - - Szolgáltatások - Tervpályázat - Nyílt eljárás 
Magyarország-Győr: Építészeti tervezési szolgáltatások
2018/S 001-000717
Tervpályázati kiírás
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
AK15511
Városház tér 1.
Győr
9021
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pápai Gábor
Telefon: +36 96500270
E-mail: papai.gabor@gyor-ph.hu
Fax: +36 96500189
NUTS-kód: HU221
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.gyor.hu
A felhasználói oldal címe: www.gyor.hu
I.2) Közös közbeszerzés
I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.gyor/innovacio/kozbeszerzesek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés: Győri Nemzeti Színház megújítása
II.1.2) Fő CPV-kód
71220000
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok)
71221000
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Magyarország Kormánya és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata között a Modern Városok Program keretében született együttműködési megállapodás és az 1387/2017. (VI.27.) számú Kormányhatározat alapján a Kormány támogatta a Győri Nemzeti Színház komplex megújítását, valamint a II. János Pál tér rehabilitációját. A Győri Nemzeti Színház a Czuczor Gergely utca – Bajcsy-Zsilinszky utca – Teleki László utca – Schweidel utca által határolt területen, Győr történelmi belvárosában helyezkedik el. A Győri Nemzeti Színház és a Győri Balett a színház épületében két játszóhellyel, ezen belül három tagozattal (próza, zene, és tánc) működik és rendelkezik. A színház nagyszínpada mintegy 700 néző befogadására, míg a kamaraterem ~120 fő színházlátogatására alkalmas. Az intézmény önálló gyártótárakkal és műhelyházzal rendelkezik. A Győri Nemzeti Színház 1973-1978 között épült Vincze Kálmán és Harmati János építészek tervei alapján, eredetileg műhelyekkel, varrodákkal és raktárakkal. Egytagú, meredeken emelkedő nézőterével, változtatható szélességű színpadnyílásával, oldalszínpadokkal, a kornak megfelelő technológiai megoldásokkal az építés korában rendkívül korszerűnek számított. A színház 1978 óta működik, jelentős funkcióváltás nem volt a házban. Külső és belső építészeti kialakítása is lényegében az eredeti állapotot mutatja. Az azóta eltelt időben kisebb felújítások történtek. 2009-ben a nézőtér, a székek és az előterek rekonstrukciója, 2012-ben a nagyszínpad teljes padlócseréje és az alsó gépészet felújítása, 2014-ben az íves lapos tető vízszigetelésének cseréje, 2016-ban a színpad és vasfüggönyök tűzvédelmi rendszerének kiépítése történt meg. Az üzemeltetés a rendszeres karbantartás ellenére - a berendezések elavultsága miatt - sok gonddal és magas költséggel jár. Mostanra már elhasználódott az épület, és elavult a technika. Az építésekor korszerű, technikával jól felszerelt színház elöregedett, rekonstrukciója emiatt napirendre került. Az épületben fennálló műszaki problémákon túl komoly problémát jelentek a funkcionális nehézségek. A tervpályázat az általános épületszerkezeti, energetikai, gépészeti és színpadtechnikai korszerűsítés mellett megoldást várt a kamaraterem kapacitásának bővítésére, új elhelyezésére és/vagy önálló megközelítésére, valamint a nézőtér átalakítására is. A felújítást követően zökkenőmentesen megoldható lesz a tagozatok párhuzamos működése, a próbák és az előadások lebonyolítása, akadályoztatás nélkül. A tervezés során a legfontosabb célkitűzések a következők: — A tervezési programban szereplő funkcionális igények belső átalakításokkal való kielégítése, — Bővítés, átalakítás esetén a meglévő épület karakterisztikus épületelemeinek, forma- és arányrendszerének figyelembevétele, — A korszerűsítéssel felszabaduló belső terek hasznosítása, a meglévő funkciók épületen belüli elhelyezkedésének újragondolása, — A rendelkezésre álló költségkeret figyelembevételével és a költséghatékony hosszú távú üzemeltetés szem előtt tartásával szükséges az építési technológiákat, szerkezeteket, beépítendő anyagokat, eszközöket, berendezéseket kiválasztani, — A színpadtechnikai, világítási, hangosítási, prezentációs-, videó- eszközökből - a színház léptékéhez igazodó - jól használható technikai elemek összeválogatása és azok egységes rendszerré formálása.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.10) A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen
nevezze meg az adott szakmát: Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti tervezői tevékenység. 1.melléklet, I. Tervezés, 2. rész Építészeti-műszaki tervezés: É jelű szakterület.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.2) Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.7) A már kiválasztott résztvevők neve:
IV.1.9) A pályaművek értékelésének szempontjai: A pályaművek értékelése során a Bírálóbizottság az alábbi bírálati szempontok szerint értékeli a pályaműveket és dönt a rangsorolásról: Környezeti kialakítás. A térrel és a környező utcákkal való párbeszéd. A városképhez és környezethez való illeszkedés. Építészet és tömegformálás. Az épület építészeti összhatása, tömegarányok. Az épület innovatív külső és belső megjelenése. Az épület tereinek építészeti minősége. Épületszerkezetek, anyaghasználat. Tervezési program és funkció. Tervezési programnak és tervezési irányelveknek való megfelelőség. Funkcionális kapcsolatok. Közlekedési rendszerek. Innovatív megoldások. Költségek. Az épület rekonstrukciójának várható költsége. Az épület fenntartásának várható költsége. A tervi minőség követelményei. Kidolgozottság, részletezettség, közérthetőség. Tervpályázati kiírás szerinti megítélhetőség. — A megadott bírálati szempontok felsorolása nem jelent fontossági sorrendet. A Bírálóbizottság a pályaművek sorrendjének megállapítása során a fenti szempontokat összességében érvényesíti, de fenntartja annak jogát, hogy a bírálati eljárás során új aspektusokat is beemeljen a bírálati szempontok közé.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 05/03/2018
Helyi idő: 23:59
IV.2.3) Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek:
Magyar
IV.3) Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke: A pályaművek díjazására és megvételére nettó 60 000 000 HUF áll rendelkezésre. A díj legnagyobb összege: 20 000 000 HUF. A megvétel legkisebb összege: 5 000 000 HUF.
IV.3.2) Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok: A Bírálóbizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét. A Bírálóbizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja, és törekszik arra, hogy egy győztes pályázót hirdessen ki. A Bírálóbizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra és/vagy megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősül. A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák az ajánlatkérő tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával.
IV.3.3) A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.3.4) A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára: igen
IV.3.5) A bírálóbizottság tagjainak neve:
Révi Zsolt (elnök)
Bolberitz Henrik (tag)
Füke Péter (tag)
Lukács István (tag)
Mikó László (tag)
Páternoszter Piroska (társelnök)
Markó Angéla (tag)
dr. Laczkó Katalin (szakértőként felkért személy)
Kiss János (szakértőként felkért személy)
Forgács Péter (szekértőként felkért személy)
Szabó-Jilek Iván (szakértőként felkért személy)
Böröcz Sándor (szakértőként felkért személy)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3) További információk: 1) A tervpályázat lebonyolítása a 2015. évi CXLIII. törvény, illetőleg a 310/2015. (X.28.) Korm. Rendelet előírásai szerint történik. 2) A dokumentáció beszerzése: a pályázónak első lépésben regisztrálnia kell a papai.gabor@gyor-ph.hu címre megküldött jelentkezéssel. A regisztráció a következő információkat tartalmazza: pályázó neve, székhelye, kapcsolattartójának e-mail és fax elérhetősége. Ezt követően a megkapott link alapján a pályázó a teljes tervpályázati dokumentációt térítésmentesen le tudja elektronikus formában tölteni a fenti honlapról. 3) A Bíráló Bizottság döntése alapján a Kiíró 2018. március 31-ig tervezi a pályázat eredményét kihirdeti. 4) A Kiíró 2018. január 16-án 10:00 órakor helyszíni szemlét tart. Találkozás: a Győri Nemzeti Színház főbejáratánál. 5) A 310/2015. (X. 28.) Korm.rendelet 27. § (5) bekezdésére tekintettel a pályaművek egy példányát a tervpályázat tárgyának kulturális jelentőségére tekintettel megőrzi és kiállíthatja. 6) A Kiíró a tervpályázati eljárás Bíráló Bizottságának ajánlása alapján kiválasztott pályázóval a Kbt. 98. § (5) bekezdése alapján építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére kíván tervezési szerződést kötni. 7) A 310/2015. (X. 28.) Korm.rendelet 21. § (4) és (6) bekezdéseire tekintettel azok a személyek és szervezetek, amelyek a tervpályázat dokumentációját beszerezték - az abban megadott határidőn belül írásban, a titkosság feltételeinek betartásával - a tervpályázati feladattal kapcsolatban kérdéssel fordulhatnak a Kiíróhoz. Az írásbeli kapcsolattartásra a Kbt. 41. § (2) bekezdése irányadó. A kérdések feltevésének határideje: 2018. január 20. 24:00 óra. 8) Jelen eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Laczkó Katalin, lajstromszáma: 00094, titkarsag@lkdr.hu.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
29/12/2017

Weitere Ausschreibungen

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen