Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

A Nagyerdei Kultúrpark attrakciófejlesztése , Debrecen / Ungarn

Abgabefrist 02.02.2022

Wettbewerbs-Ausschreibung

wa-ID
wa-601246-2021
Amtsblattnummer
2021/S 228-601246
Tag der Veröffentlichung
24.11.2021
Abgabetermin
02.02.2022 12:00
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Fachbereich
Allgem. Ing.-Leistungen
Architektur
Ingenieurwesen/ Fachplanung
Auslober
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
24/11/2021    S228

Magyarország-Debrecen: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2021/S 228-601246

Tervpályázati kiírás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nemzeti azonosító szám: 15735588209

Postai cím: Piac Utca 20.

Város: Debrecen

NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar

Postai irányítószám: 4024

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett

E-mail: kozbeszerzes@ph.debrecen.hu

Telefon: +36 52511550

Fax: +36 52511552

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001433432021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001433432021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Nagyerdei Kultúrpark attrakciófejlesztése

Hivatkozási szám: EKR001433432021
II.1.2)Fő CPV-kód
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tervpályázat tárgya a debreceni állatkertet és vidámparkot magában foglaló Nagyerdei Kultúrpark attrakciófejlesztésének, turisztikai vonzerejének élményelemekkel történő növelésének tervezése. Mindez azon sajátosság előtérbehelyezésével, hogy a két funkció komplex, szerves egységet alkot, amely egyedülálló a hazai hasonló intézmények között, így fejlesztésük a megfelelő súlypontok definiálásával csak együttesen megvalósítható.

A tervezési feladat főbb elemei:

- Infrastruktúra fejlesztés a park teljes 17 ha területének vonatkozásában

- Bejárati épület a megadott funkciók ellátását szolgáló területi kialakítással

- Az Afrika kifutóba integrált minimum 1200 m2 alapterületű tematikus multifunkciós látogatóközpont

- Állatkerti fejlesztések

- Vidámparki fejlesztések

További információk a tervpályázati dokumentációban találhatók.

A IV.3.2) Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok pont folytatása:

A Bírálóbizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja, és törekszik arra, hogy 1 győztes pályázót hirdessen ki.

A Bírálóbizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra és/vagy megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen
nevezze meg az adott szakmát:

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet alapján tervezői tevékenység 1. sz. melléklet, II. Szakma Építészeti-Műszaki tervezés: É jelű szakterület

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.2)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.7)A már kiválasztott résztvevők neve:
IV.1.9)A pályaművek értékelésének szempontjai:

Építészet, kertépítészet, városrendezés

# A bejárati épület és multifunkciós látogatóközpont funkcionális használhatósága, építészeti és turisztikai színvonala.

# A meglévő bemutató és kiszolgáló épületek hasznosítása. A park teljes területének egységbe foglalása, koncepciónális és funkcionális összehangoltsága.

# A parkon belüli funkciók prioritási sorrendje, a súlypontok elhelyezése a teljes park szövetében.

# Az új létesítmények és attrakciók integrálása.

# Az állatok minél életszerűbb tartását elősegítő tartóhelyek kialakítása.

# Regionálisan kiemelkedő vidámparki attrakció létrehozása.

# Az építészeti és mélyépítési elemek, valamint a kertépítészet együtt kezelése.

# A beavatkozások városképi (elsősorban a II. János Pál pápa téri) megjelenése, az egységes és nagyvonalú építészeti-városépítészeti arculatra való törekvés.

# A terület adottságainak és minél jobb kihasználása.

# Innovatív, a XXI. századi követelményeknek maradéktalanul megfelelő, de a költségkorlátokat nem túllépő építészeti-belsőépítészeti megoldások alkalmazása, a meglévő épületegyüttes értékeinek kontiunitását figyelembe véve.

Megvalósíthatóság, gazdaságosság:

# Ütemezhetőség.

# A beavatkozás megvalósíthatóságának gazdaságossága, integrálása a meglévő épületegyüttes vendégforgalmi rendszerébe.

# Infrastrukturális ellátás biztosíthatósága.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 02/02/2022
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek:
Magyar
IV.3)Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1)Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke:

Nettó 17 600 000- Ft. HUF keretösszeg, Legmagasabb díj nettó 7 200 000- HUF, Legalacsonyabb díj nettó 3 200 000- HUF, A megvétel legkisebb összege: nettó 800 000,- Ft

IV.3.2)Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:

A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét. Karakterkorlát miatt folytatás a II.2.4) A közbeszerzés ismertetése rovatban.

IV.3.3)A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.3.4)A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára: igen
IV.3.5)A bírálóbizottság tagjainak neve:
Dr. Papp László - elnök
Tutervai Mátyás - társelnök
Dr. Széles Diána - tag
Gábor István - tag
Sziki Gyula - tag
Gáva Attila - tag

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) Az eljárás lebonyolítására irányadó jogszabályok: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény, a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015 (X.28.) Korm. rendelet, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet. (EKR rendelet)

2) A pályázati dokumentáció az EKR-ben történő regisztrációt követően térítésmentesen letölthető.

3) A pályaművek titkosságának biztosítása érdekében a bírálóbizottság csak a zárójelentés elfogadását követően ismerheti meg és hozhatja nyilvánosságra a pályázók adatait.

4) Az eljárás során minden kommunikáció a kiíró és a pályázók között anonim módon történik, a titkosság és esélyegyenlőség elvének szem előtt tartásával.

5) A pályaműveket az EKR rendelet előírásainak megfelelően elektronikus formában az EKR-en keresztül kell benyújtani. A késve beérkezett pályázatokat a bírálóbizottság a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 24.§ (8) bekezdés a) pontja alapján az eljárásból bontás nélkül kizárja.

6) Az eljárás során az EKR rendszeridő irányadó.

7) A tervpályázaton pályázónként csak egy pályaművel lehet részt venni.

8) A Bíráló Bizottság döntése alapján a Kiíró 2022.03.02.-án 10:00 órakor tervezi a pályázat eredményét kihirdeti. (Az eredményhirdetés tényleges időpontjáról Ajánlatkérő az EKR rendszeren keresztül értesítést küld a pályázók részére.) Helyszín: DMJV Polgármesteri Hivatal, 4024 Debrecen, Piac u. 20., I. emelet 35. Nagytanácsterem. Ajánlatkérő a zárójelentést az EKR rendszeren keresztül is megküldi, az eredményhirdetést követően haladéktalanul.

9) A Kiíró 2021.12.03.-án, 10:00 órakor helyszíni szemlét tart. Találkozó: Nagyerdei Kultúrpark főbejárata, 4032 Debrecen, Ady Endre út 1.

10) A 310/2015. (X.28). Korm. rendelet 21. § (4) és (6) bekezdéseire tekintettel azok a személyek és szervezetek, amelyek a tervpályázat dokumentációját beszerezték - az abban megadott határidőn belül írásban, a titkosság feltételeinek betartásával - a tervpályázati feladattal kapcsolatban kérdéssel fordulhatnak a Kiíróhoz. Az írásbeli kapcsolattartásra a Kbt. 41. § (1) és (2) bekezdése, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltak irányadóak. A kérdések feltevésének határideje: 2021.12.10. 24:00 óra.

11) A 310/2015 (X.28). Korm. rendelet 27. § (5) bekezdésére tekintettel a pályaművek egy példányát a tervpályázat tárgyának kulturális jelentőségére tekintettel megőrzi és kiállíthatja.

12) Jelen eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett (lajstromszáma: 00176) és dr. Jakabfy Attila (lajstromszáma: 00465).

A tervpályázaton azon természetes-, vagy jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint

jogképes szervezet (továbbiakban Pályázó) vehet részt, aki, illetve amely a tervpályázati kiírásban

meghirdetett feladat elkészítésére vállalkozik az alábbiak szerint:

A Pályázó azzal, hogy pályaművét benyújtotta,

- a jelen tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta;

- nyilatkozik arról, hogy a vele szemben a vonatkozó érvényes magyar jogszabályokban megfogalmazott összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn (a 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet 18.§ (4) és (5) bekezdése);

- nyilatkozik arról, hogy szakmai tevékenysége körében - három évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított - jogszabálysértést nem követett el;

- nyilatkozik arról, hogy a pályázatot benyújtó(k)nak van legalább 1 fő építészeti tervezési területű („É” jelű) tervezője, aki saját országában, vagy abban az országban, ahol munkáját végzi jogosult hivatalos építész tervezői munkavégzésre;

- elfogadja, hogy a győztes Pályázókkal az Ajánlatkérőnek csak abban az esetben van lehetősége szerződést kötni, amennyiben tervezési jogosultságuk a Magyar Építész Kamaránál akkreditálásra kerül, vagy a tervezésbe olyan magyar tervezőirodát von be partnerként, amely rendelkezik a szükséges jogosultságokkal. A szerződéskötéskor meglévő akkreditált tervezői jogosultság vagy akkreditált jogosultsággal rendelkező partner megléte a Pályázó felelőssége;

- a pályamű szerzőit név szerint megnevezte, és a megnevezett szerző(k) a tervezési feladat ellátására jogosultak,

- a tervpályázat eredményhirdetésének időpontjában a szerzőkkel a feladat továbbtervezésére érvényes szerződéses megállapodással, vagy munkaszerződéssel rendelkezik,

- elfogadja, hogy a tervpályázaton csak egy pályaművel vehet részt;

- felhatalmazza az Ajánlatkérőt, hogy a pályamű egy példányát a tervpályázat tárgyának kulturális jelentőségére tekintettel megőrzi és kiállíthatja;

- nyilatkozik, hogy a tervezési feladat elkészítésére vállalkozik és arra alkalmas;

- vállalja, hogy a tervpályázat titkosságát megőrzi.

A tervpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet 17.§ (3), valamint 18.§ (4) és (5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.

A Bíráló Bizottság kizárja a tervpályázatból

- a határidő után benyújtott pályaművet, bontás nélkül,

- azt a pályaművet, amely a dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeket nem teljesíti,

- a titkosságot sértő pályaművet,

- azt a pályaművet, amelynek szerzőivel szemben a 17. § (3) bekezdése és a 18. § szerinti kizáró ok fennáll,

- a tervpályázati kiírásban meghatározott „részvételi feltételek”-et nem teljesítő pályázókat.

Amennyiben a pályázókkal, szerzőkkel, vagy munkatársakkal kapcsolatban a zárójelentés elfogadása, vagy a pályázó személyének megismerése után merül fel a 17. § (3) bekezdése és a 18. § szerinti kizáró ok, az érintett pályaművet a tervpályázatból utólag ki kell zárni. A kizárás a korábban megállapított rangsorolást és díjakat nem befolyásolja, a kizárt pályázó díja nem kerül kiadásra. Az ajánlattételre felhívni javasolt pályázó kizárása esetén a bírálóbizottság a rangsorban következő pályázót ajánlhatja ajánlattételre felhívni a tervpályázatot követő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban.

A bírálóbizottság eredménytelennek minősítheti a tervpályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra vagy megvételre alkalmasnak. A bírálóbizottság a zárójelentésben fogalmazza meg az eredménytelenség indokát, és javaslatot tehet a tervpályázat megismétlésének és lebonyolításának módjára.

A díjazott és megvételt nyert pályaművek a Kiíró tulajdonába kerülnek, aki további ellenszolgáltatás nélkül azokat felhasználhatja a szerzői jogi védelemre vonatkozó előírások betartásával. A díjazott és megvételben részesült pályaművek szerzői a pályamű beadásával a szerzői műre vonatkozó korlátlan, kizárólagos, minden felhasználási módra kiterjedő, korlátlan területi felhasználási engedélyt megadják, mely magában foglalja a tervek átdolgozására illetve tovább tervezésére vonatkozó jogot is.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: Magyarország

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: Magyarország

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/11/2021

Weitere Ausschreibungen

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen