Anmelden

Bitte melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an.

Benutzername:    
Passwort:

   Angemeldet bleibenPasswort vergessen?
Neukunde? Jetzt registrieren!

wettbewerbe aktuell bei facebook

Spracheinstellung:    

Anzeige

27.02.2017 - Námestie Andreja Hlinku s parkom – verejná anonymná urbanisticko-krajinárska súťaž návrhov
Žilina, Slowakei

Auslober
Mesto Žilina, Slowakei

Wettbewerbsart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Cieľom je získanie návrhov najvhodnejšieho využitia verejného mestského priestranstva námestia s parkom Sadom SNP ako zhromažďovacieho, tranzitného a pobytového priestoru. Na základe výsledkov súťaže a odporúčania poroty vyhlasovateľ s víťazom súťaže, na základe výsledkov priameho rokovacieho konania (§ 81 písm. h) a § 116 ods. 1), písm. a) zákona o verejnom obstarávaní), uzavrie zmluvu o dielo podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka na spracovanie urbanisticko-krajinárskej štúdie Námestia Andreja Hlinku s Farskými schodmi a Sadu SNP.

Vzhľadom na charakter a vymedzenie riešeného verejného priestoru Mesto Žilina, ako verejný obstarávateľ, na základe autorských výhradných práv podľa zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) a podľa § 81 písm. b) ods. 3) zákona o VO pristúpi s autormi štúdie k priamemu rokovaciemu konaniu o podpísaní zmluvy o dielo na spracovanie následnej projektovej dokumentácie.

Preisgerichtssitzung
27. Februar 2017

Beteiligung
3 Arbeiten

Gewinner
Laboratórium architektúry krajiny – Labak, s.r.o., Bratislava, Slowakei

Link zur Ausschreibung