Anmelden

Bitte melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an.

Benutzername:    
Passwort:

   Angemeldet bleibenPasswort vergessen?
Neukunde? Jetzt registrieren!

wettbewerbe aktuell bei facebook

Spracheinstellung:    

Anzeige

09.05.2017 - Конкурс за обемно-устройствено архитектурно решение за (...)
Botevgrad, Bulgarien

Auslober
Obshtina Botevgrad, Bulgarien

Wettbewerbsart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Предмет на конкурса е изработването на изработването на прединвестиционно проучване в обхвата по чл. 9, т. 1 и т. 7 от Наредба № 4 от 21.5.2001 г. , и обемно-устройствено проучване в обхват, съгласно чл. 11, ал. 1, т. 3, т. 4 и 5, и ал. 2 от Наредба № 4 от 21.5.2001 г. изработване на задание за проектиране и идеен проект за хотел и тренировъчна зала към Многофункционална спортна зала „Арена Ботевград“ в имоти, публична общинска собственост, съставляващи УПИ I — „за многофункционална спортна зала и озеленяване“, кв. 249 и УПИ I — „за обществено-обслужваща дейност и озеленяване“ , кв. 251, както поземлени имоти, УПИ I, кв. 249 и УПИ I, кв. 251 по плана на гр. Ботевград, както и задание за проектиране и идеен проект за изграждане на хотел и тренировъчна зала към Многофункционална спортна зала „Арена Ботевград“ в посочената територия.

Preisgerichtssitzung
09. Mai 2017

Gewinner
„Амфион“ ЕООД · „М-Синтез“ ЕООД · Весела Йорданова Маркова-Иванова, Bulgarien

Link zur Ausschreibung