Anmelden

Bitte melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an.

Benutzername:    
Passwort:

   Angemeldet bleibenPasswort vergessen?
Neukunde? Jetzt registrieren!

wettbewerbe aktuell bei facebook

Spracheinstellung:    

Anzeige

05/2017 - Masterplaan 2030
Tallinn/Estland

Auslober
Aktsiaselts Tallinna Sadam, Tallinn, Estland
 
Wettbewerbsart
Offener Ideenwettbewerb
 
Wettbewerbsaufgabe
1. Tallinna Sadamal on plaanis tuua sadamafunktsioonide kõrvale kesklinna vahetus läheduses asuvasse Vanasadamasse juurde linnalist arendust ning muuta piirkond kergesti läbitavaks ning atraktiivseks linnaruumiks. Ala, mis ei ole vajalik sadama arendusteks, peab saama avalikus kasutuses turismi-, kultuurilise- ja elamu- ning kommertsalaks andes mereäärsele sadama piirkonnale maksimaalse ruumilise ja rahalise maa väärtuse, luues jätkusuutliku arenduskontseptsiooni, hoides tasakaalu sadama tegevuste ja linnaruumi avamisega merele.
2. Selleks soovime koostada Masterplaani ehk sadama funktsioonide ja linnalise keskkonna tasakaalustatud arendusplaani kuni 2030 a. Masterplaaniga soovime määrata sadama ja linnalise arenduse alad ning ruumilised lahendused, hoonete põhimahud, ühendusteed ja tänavavõrgustiku, avaliku ruumi ning eeldatavad funktsioonid piirkonna edasiste arendus- ja äriplaanide tarbeks.
Koostatav Vanasadama Masterplaan, peab hõlmama suletud sadama alasid, pool-avalikke alasid reisiterminalide ümbruses ning linnalise arendusalasid moodustades funktsionaalselt toimiva süsteemi. Masteplaan peab sisaldama arendusetappe kuni pikaajaliste stsenaariumiteni 2030 a-ni. Masterplaan peab tugevdama sadama identiteeti ja mainet arenduste elluviimisel.
3. Vanasadama ala kokku 54 ha. Vanasadamat läbib aastas ca 10 miljonit reisijat, sh 0,5 miljonit kruiisireisijat; sõiduautosid 1,3 miljonit ning veokeid ca 300 000.
Prioriteetsena planeeritakse tulevased avalikud alad, mis ei ole täna linnaliselt kasutuses. Selles osas ootame, et piirkonda tekiks atraktiivne segahoonestus ehk nn „Linn linnas“ kontseptsiooni võimalus.
Terminalide ja jahisadama ümbruse pool-avalike alade osas ootame sadama logistika ning linna avaliku ruumi ühendamist. Lahendus peab sisaldama lahendust ligipääsude, hoonete paiknemise/muutmise, uute funktsioonide ja uute hoonemahtude lisamise võimalusi. Lahendused peavad võimaldama lisandväärtuse teket nii sadama reisijateveole kui linnaruumile üldisemalt.
Sadama logistiline ala on hiljuti lahendatud, alade suurust ja funktsioonide olemasolu seal muuta ei soovi. Ootame sadama logistikaalade ja pool-avalike ning avalike alade kokkupuute piiride muutmisettepanekuid. Alade asukohti võib muuta, kui see annab naaberalade planeerimisel kvaliteeditõusu. Alade suurused peaksid jääma samaks. Sadama ja avaliku ruumi laiendamist mere täitmise teel analüüsida nii suuruse, kuju kui funktsionaalsuse osas.
Hankija korraldab peale ideekonkurssi riigihangete seaduse § 28 lõike 6 alusel väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, milles osalevad ideekonkursi võitjad ning raamleping sõlmitakse ideekonkursi võitjatega.
 
Preisgerichtssitzung
Mai 2017
 
Beteiligung
5 Arbeiten
 
1. Preis 
OÜ Alver Arhitektid, Tallinn
 
2. Preis
Zaha Hadid Architects, London
 
3. Preis
Kavakava Oü, Tallinn
 

 

Link zur Ausschreibung