Anmelden

Bitte melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an.

Benutzername:    
Passwort:

   Angemeldet bleibenPasswort vergessen?
Neukunde? Jetzt registrieren!

wettbewerbe aktuell bei facebook

Spracheinstellung:    

Anzeige

06.02.2017 - Verejná súťaž na architektonickú a výtvarnícku koncepciu slovenskej expozície Expo Astana 2017, Kazachstan.
Bratislava-Ružinov, Slowakei

Auslober
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Bratislava-Ružinov, Slowakei

Wettbewerbsart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Predmetom tejto súťaže je ideové, výtvarné a dizajnové spracovanie koncepcie slovenskej expozície v rozsahu: grafický návrh, perspektívne zobrazenie/vizualizácia/, usporiadania vnútorných výstavných priestorov pavilónu a1. poschodia, spracovanie témy (vrátane umiestnenia umiestnenie hlavného artefaktu) v súlade s témou SR na EXPO Astana, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 týchto podkladov.

Účelom sútaže je získanie najvhodnejšieho architektonického a výtvarníckeho návrhu riešenia predmetu sútaže v rozsahu, ktorý zabezpečí jeho realizáciu na mieste výstavy v súlade s normami Kazašskej republiky a požiadavkami usporiadateľa.

Preisgerichtssitzung
06. Februar 2017

Gewinner
Kvant, spol. s r.o., Bratislava, Slowakei

Link zur Ausschreibung