Anmelden

Bitte melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an.

Benutzername:    
Passwort:

   Angemeldet bleibenPasswort vergessen?
Neukunde? Jetzt registrieren!

wettbewerbe aktuell bei facebook

Spracheinstellung:    

Anzeige

15.01.2017 - Budowa i Wyposażenie Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie.
Szczytno, Polen

Auslober
Gmina Miejska Szczytno, Polen

Koordination
Gmina Miejska Szczytno, Polen

Wettbewerbsaufgabe
Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektonicznego dla budynku Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie (działki 333/1,333/2 przy ul. Solidarności w Szczytnie) oraz stworzenie w obrębie jego bezpośredniego otoczenia urbanistycznego, wartościowej przestrzeni publicznej, której walorami byłyby w szczególności jej jakość oraz atrakcyjność dla użytkowników i mieszkańców oraz powiązanie z obszarami przyległymi. Projekt zidentyfikowany do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach: osi priorytetowej IX Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 prowadzony jest na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz 2164 z póź. zm) jako konkurs jednoetapowy ze składaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Preisgerichtssitzung
Januar 2017

Beteiligung
7 Arbeiten

Gewinner
Studio Forma Architektonicznych PANTEL, Tomasz Lella, Olsztyn, Polen

Link zur Ausschreibung