Anmelden

Bitte melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an.

Benutzername:    
Passwort:

   Angemeldet bleibenPasswort vergessen?
Neukunde? Jetzt registrieren!

wettbewerbe aktuell bei facebook

Spracheinstellung:    

Anzeige

09.01.2017 - Štadión: Futbal Tatran Aréna v Prešove.
Prešov, Slowakei

Auslober
Futbal Tatran Aréna, s.r.o., Prešov, Slowakei

 

Koordination
Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Prešov, Slowakei

 

Wettbewerbsart
Offener Wettbewerb

 

Wettbewerbsaufgabe
Predmetom súťaže návrhov je architektonické a priestorové riešenie futbalového štadióna so zázemím a urbanistické riešenie areálu s návrhom zelene a statickej dopravy k navrhovanej stavbe s prihliadnutím na Rámcovú dohodu medzi Slovenským futbalovým zväzom a Sedasport s.r.o., keďže vyhlasovateľ akceptoval podmienky tejto zmluvy a pristúpil k nim bez výhrad formou nového zmluvného vzťahu.

Účelom súťaže je výber najvhodnejšieho návrhu, ktoré bude zohľadňovať požiadavky vyhlasovateľa, a ktorý je súčasťou postupu vedúcemu k uzavretiu zmluvy Zmluva o dielo na spracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie, pre stavebné konanie, pre realizáciu stavby a autorský dohľad nad zhotovením stavby.

 

Preisgerichtssitzung
09. Januar 2017

 

Beteiligung
3 Arbeiten

 

Gewinner
VSV consulting Slovakia, s.r.o., Prešov, Slowakei

 

Link zur Ausschreibung