Anmelden

Bitte melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an.

Benutzername:    
Passwort:

   Angemeldet bleibenPasswort vergessen?
Neukunde? Jetzt registrieren!

wettbewerbe aktuell bei facebook

Spracheinstellung:    

Anzeige

15.12.2016 - Bygherrerådgivning — Steno Diabetes Center Copenhagen
Herlev, Dänemark

Auslober
Herlev og Gentofte Hospital, Dänemark

Wettbewerbsart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Bygherrerådgivning i forbindelse med planlægning, projektering og gennemførelse af nyt Steno Diabetes Center Copenhagen.
Region Hovedstaden og Novo Nordisk Fonden deler en fælles vision om at sikre personer med diabetes behandling i verdensklasse.
For at realisere visionen skal der etableres et center i verdensklasse for behandling baseret på klinisk diabetesforskning og uddannelse. Det er intentionen, at centret etableres med fuldt ejerskab i Region Hovedstaden med henblik på, at centret kan indgå i et tæt og integreret samspil med behandlingstilbud på regionens øvrige hospitaler. Der pågår lige nu en proces omkring udmøntningen af visionen, hvilket fortsætter frem til endelig projekt- og budgetgodkendelse af Novo Nordisk Fondens bestyrelse, samt Region Hovedstadens regionsråd hvilket forventeligt vil ske medio 2016. På nuværende tidspunkt forventes et budget på omkring 4-500 000 000 DKK, men dette er endnu en meget usikker vurdering.
Centret opføres som en særskilt bygning ved Herlev Hospital, og navngives »Steno Diabetes Center Copenhagen«, hvilket viderefører det internationalt anerkendte Steno navn, samt positionerer »Copenhagen« som verdensledende inden for diabetesområdet.
— Centret forventes at behandle ca. 11-13 000 patienter årligt.
— Byggeriet forventes etableret med et bruttoetageareal på ca. 20 000 m2, hvoraf en del vil udgøre lettere forskningsarealer, og resten kliniske arealer.
— Der etableres parkering i forbindelse med byggeriet.
— Byggeriet forventes afsluttet senest år 2020.
Der ønskes indgået en aftale med en bygherrerådgiver, der gennem hele processen fra projektkonkurrencen frem til ibrugtagning af byggeriet, kan varetage bygherrens overordnede styrende og koordinerende funktion overfor de involverede parter.
Bygherrerådgiveren skal sikre, at aftaleparterne (projekterende rådgivere, byggeledelse, entreprenører, leverandører og bygherren selv), opfylder deres kontraktlige forpligtigelser og at der udøves rettidig omhu i forbindelse med beslutninger og dispositioner.
Bygherrerådgiveren skal i alle faser proaktivt bistå bygherrens egen organisation med råd og vejledning med særligt fokus på økonomi, budgetstyring, tid, risikostyring, proces og kvalitet.
Bygherrerådgiveren skal endvidere sikre, at der sker den nødvendige og rettidige koordinering med involverede myndigheder.
Aftalen med bygherrerådgiver forventes at løbe indtil mangeludbedring efter 1 års gennemsyn er udbedret.
Da projektet endnu ikke er fuldt ud afklaret, vil ordregiver til enhver tid kunne standse opgaven — kontrakten vil indeholde nærmere regulering heraf.

Preisgerichtssitzung
Dezember 2016

Beteiligung
5 Arbeiten

Gewinner
Vilhelm Lauritzen Arkitekter, København · MIKKELSEN arkitekter a|s, Copenhagen V · COWI, Kongens Lyngby · Sted ApS, København N, Dänemark