Anmelden

Bitte melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an.

Benutzername:    
Passwort:

   Angemeldet bleibenPasswort vergessen?
Neukunde? Jetzt registrieren!

wettbewerbe aktuell bei facebook

Spracheinstellung:    

Anzeige

10.01.2017 - Specjalista (tka) ds. wdrażania.
Gdańsk, Polen

Auslober
Stowarzyszenie Morena


Wettbewerbsart
Offener Wettbewerb


Wettbewerbsaufgabe
Specjalista (tka) ds. procesu wdrażania w będzie odpowiedzialny(a) za realizację następujących zadań na rzecz jednej szkoły w wymiarze średnio 8 godzin w miesiącu:

1. Budowanie współpracy szkoły z innymi placówkami oświatowymi (szkoły, poradnie pedagogiczno – psychologiczne, biblioteki pedagogiczne, instytucje edukacyjne, kulturalne, uczelnie wyższe itp.) w celu lepszego wykorzystywania dobrych praktyk, zasobów i doświadczeń, w tym:
a) opracowanie dla każdej objętej wsparciem szkoły planu współpracy,
b) wsparcie w nawiązaniu współpracy danej szkoły z podmiotami zewnętrznymi,
c) zainicjowanie i wsparcie w realizacji wspólnych projektów międzyszkolnych;
d) wsparcie mentorskie i facylitacja w trakcie realizacji działań zaplanowanych w ramach planu współpracy;
2. Wspomaganie pracowników szkoły, w tym: Opiekuna Procesu Wdrażania ze strony szkoły w tworzeniu środowiska i systemowych rozwiązań służących pracy opartej o projekty między-przedmiotowe, metody eksperymentu, uczenia przez praktykę,


Preisgerichtssitzung
10. Januar 2017


Beteiligung
5 Arbeiten


Gewinner
Magdalena Gwiaździńska, Polen

Szymon Knitter, Polen

Alicja Zajączkowska, Polen

Zenobia Glac-Ściebura, Polen