Anmelden

Bitte melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an.

Benutzername:    
Passwort:

   Angemeldet bleibenPasswort vergessen?
Neukunde? Jetzt registrieren!

wettbewerbe aktuell bei facebook

Spracheinstellung:    

Anzeige

Finnland-Helsinki: A12977 THL K-rakennuksen suunnittelukilpailu

Tag der Veröffentlichung 29.09.2017
Amtsblattnummer 187/2017
Termin 08.11.2017
Verfahren Wettbewerbsbekanntmachung
Zulassungsbereich EU / EWR
Sprache FI

Kurzbeschreibung

29/09/2017    S187    - - Dienstleistungen - Wettbewerbsbekanntmachung - Nicht offenes Verfahren  Finnland-Helsinki: Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen 2017/S 187-383803
Abschnitt II: Gegenstand
II.1) Umfang der Beschaffung II.1.1) Bezeichnung des Auftrags: A12977 THL K-rakennuksen suunnittelukilpailu. II.1.2) CPV-Code Hauptteil 71240000
II.2) Beschreibung II.2.2) Weitere(r) CPV-Code(s) II.2.4) Beschreibung der Beschaffung: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Tilkanmäen kampukselle (Mannerheimin 166, Helsinki) rakennetaan K-uudisrakennus nykyisen D-rakennuksen tilalle tai D-rakennus korjataan ja laajennetaan. Rakennukseen sijoittuvat THL:noikeuslääketieteelliset ruumiinavaustoiminnat, histologian-, oikeustoksikologian ja oikeusgenetiikan laboratoriot sekä oikeuslääkäriasema. Hankkeesta järjestetään suunnittelukilpailu, joka käydään Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukaisena kutsukilpailuna. Kilpailuun osallistutaan suunnitteluryhmänä. Kilpailun tarkoituksena on löytää THL:n uudisrakennukselle kaupunkikuvallinen, toiminnallinen ja kampuksen logistiikkaan parhaiten soveltuva ratkaisu. Lisäksi suunnittelukilpailun avulla haetaan hankkeen asiantuntija- ja suunnittelijaryhmää. II.2.13) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Originaltext

29/09/2017    S187    - - Palvelut - Ilmoitus suunnittelukilpailusta - Rajoitettu menettely 
Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut
2017/S 187-383803
Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus
Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1) Nimi ja osoitteet
Senaatti-kiinteistöt
Lintulahdenkatu 5 A
Helsinki
00530
Suomi
Yhteyshenkilö: Timo Juolevi
Puhelin: +358 503581249
Sähköpostiosoite: timo.juolevi@senaatti.fi
NUTS-koodi: FI
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.senaatti.fi

I.2) Yhteishankinta

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://bem.buildercom.net/html//rfqregistration?rfqid=3982
Lisätietoja saa toinen osoite:
Groop & Tiensuu Arkkitehdit Oy
Laidunrinne 7 C
Espoo
02330
Suomi
Yhteyshenkilö: Jyrki Tiensuu
Puhelin: +358 447888791
Sähköpostiosoite: jyrki.tiensuu@gtark.fi
NUTS-koodi: FI
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.gtark.fi/
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://bem.buildercom.net/html//rfqregistration?rfqid=3982
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen

I.6) Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: kiinteistöhallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus
II.1.1) Nimi: A12977 THL K-rakennuksen suunnittelukilpailu.
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi

71240000

II.2) Kuvaus
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Tilkanmäen kampukselle (Mannerheimin 166, Helsinki) rakennetaan K-uudisrakennus nykyisen D-rakennuksen tilalle tai D-rakennus korjataan ja laajennetaan. Rakennukseen sijoittuvat THL:noikeuslääketieteelliset ruumiinavaustoiminnat, histologian-, oikeustoksikologian ja oikeusgenetiikan laboratoriot sekä oikeuslääkäriasema. Hankkeesta järjestetään suunnittelukilpailu, joka käydään Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukaisena kutsukilpailuna. Kilpailuun osallistutaan suunnitteluryhmänä. Kilpailun tarkoituksena on löytää THL:n uudisrakennukselle kaupunkikuvallinen, toiminnallinen ja kampuksen logistiikkaan parhaiten soveltuva ratkaisu. Lisäksi suunnittelukilpailun avulla haetaan hankkeen asiantuntija- ja suunnittelijaryhmää.
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset
III.1.10) Osallistujien valintaperusteet: Kilpailuun valitaan 5 suunnitteluryhmää. Suunnitteluryhmän kokoaa arkkitehti. Suunnitteluryhmän tulee sisältää seuraava asiantuntemus: — arkkitehtisuunnittelu (ARK), — rakenne- ja geotekninen suunnittelu (RAK), — LVIAJ-suunnittelu (LVI), — sähkö- ja telesuunnittelu (SÄH). Muut paitsi arkkitehti voivat olla useamman kuin yhden suunnitteluryhmän jäsenenä. Osallistumishakemuksessa suunnitteluryhmän jäseniksi ilmoitettujen henkilöiden ja asiantuntijaorganisaatioiden tulee olla käytettävissä myös varsinaiseen suunnittelutehtävään. Tullaakseen valituksi osanottajaksi kutsukilpailuun suunnitteluryhmän jokaisen jäsenen tulee täyttää osallistumishakemuslomakkeessa esitetyt vähimmäiskelpoisuusehdot. Määräaikaan mennessä ilmoittautuneiden ja vähimmäisvaatimukset täyttävien ryhmien kesken suoritetaan arvonta. Arvalla valitaan viiden suunnittelukilpailuun osallistuvan ryhmän lisäksi kaksi ryhmää varasijoille 1. ja 2.. Arvottujen osallistujaryhmien tilaajavastuulain mukainen kelpoisuus ja halu osallistua kilpailuun tarkistetaan arvonnan jälkeen. Mikäli yksi tai useampi ryhmä ei täytä kelpoisuusehtoja, tai he peruuttavat osallistumisensa, valitaan tilalle varasijajärjestyksessä varasijalle arvottu ryhmä taikka ryhmät. Kilpailuun valituille ryhmille lähetetään tieto valinnasta sähköpostitse 15.11.2017 klo 12:00 mennessä.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1) Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta

Osallistuminen on varattu tietylle ammattikunnalle: kyllä
Ilmoittakaa ammatti: Arkkitehti, rakenne- ja geosuunnittelija, lvi- ja sähkösuunnittelija.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus
IV.1.2) Kilpailun tyyppi

Rajoitettu
Harkittavien osallistujien lukumäärä: 5
IV.1.7) Jo valittujen osallistujien nimet:
IV.1.9) Hankkeiden arviointiperusteet: Ilmoitettu osallistumishakemuspyyntöaineistossa.

IV.2) Hallinnolliset tiedot
IV.2.2) Hankkeiden tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

Päivämäärä: 08/11/2017
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3) Päivä, jona osallistumiskutsut lähetetään valituille ehdokkaille
Päivämäärä: 15/11/2017
IV.2.4) Kielet, joilla hankkeet tai osallistumispyynnöt voidaan laatia:
Suomi

IV.3) Palkinnot ja valintalautakunta
IV.3.1) Tietoa palkinnosta (palkinnoista)

Palkinto/palkintoja jaetaan: ei
IV.3.2) Kaikille osallistujille suoritettavia maksuja koskevat tiedot: Kullekin hyväksyttävän kilpailuehdotuksen jättäneelle kilpailijalle maksetaan palkkiona 30 000 EUR + alv 24 %. Palkkio on veronalaista tuloa. Kukin ryhmä voi toimittaa vain yhden ehdotuksen. Palkkio maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton kautta, joka pidättää jokaiselle kilpailijalle maksettavasta summasta 10 % kilpailijoiden nimeämän palkintolautakunnan jäsenen palkkiota ja muita kuluja varten.
IV.3.3) Jatkosopimukset
Kilpailua seuraava palvelusopimus tehdään kilpailun voittajan tai yhden voittajista kanssa: kyllä
IV.3.4) Valintalautakunnan päätös
Valintalautakunnan päätös sitoo hankintaviranomaista/-yksikköä: ei
IV.3.5) Valintalautakunnan jäsenten nimet:

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314Internetosoite:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.2) Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely
VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä


VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
27/09/2017