Anmelden

Bitte melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an.

Benutzername:    
Passwort:

   Angemeldet bleibenPasswort vergessen?
Neukunde? Jetzt registrieren!

wettbewerbe aktuell bei facebook

Spracheinstellung:    

Anzeige

Schweden-Strängnäs: Domkyrkoberget, Strängnäs

Tag der Veröffentlichung 20.09.2017
Amtsblattnummer 180/2017
Termin 27.11.2017
Verfahren Wettbewerbsbekanntmachung
Zulassungsbereich EU / EWR
Sprache SV

Kurzbeschreibung

20/09/2017    S180    - - Dienstleistungen - Wettbewerbsbekanntmachung - Nicht offenes Verfahren  Schweden-Strängnäs: Dienstleistungen von Architekturbüros 2017/S 180-369245
Abschnitt II: Gegenstand
II.1) Umfang der Beschaffung II.1.1) Bezeichnung des Auftrags: Domkyrkoberget, Strängnäs. II.1.2) CPV-Code Hauptteil 71200000
II.2) Beschreibung II.2.2) Weitere(r) CPV-Code(s) 71221000 II.2.4) Beschreibung der Beschaffung: Välkommen att tävla! Strängnäs domkyrka och dess omgivning är en levande kulturmiljö. Höjd över tidens snabba skiften är den samtidigt en del av sin samtid. Tradition och förnyelse, bevarande och förändring, har alltid format livet i och omkring domkyrkan såväl som byggnaden. Domkyrkan är en levande kyrka som samlar både församlingen och stiftet och har en potential att bli ett nod för hela Strängnäs och den vidare regionen. Sedan ett antal år arbetar Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö med en vision för Strängnäs domkyrka och domkyrkoberget i framtiden. Genom att varsamt anpassa delar av domkyrkan med omgivning till nuvarande, och framtida, behov hos församling, stift och stad, vill vi skapa en miljö där kyrkbacken åter blir en plats som rymmer hela livet och olika aktörer strålar samman. Förhoppningsvis kan det vi avser att göra i och runt Strängnäs domkyrka tjäna som förebild för fler kyrkomiljöer i Sverige. Tävlingen: Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö inbjuder härmed till en projekttävling i 2 steg för domkyrkan och dess omgivning. Tävlingen genomförs i 2 steg där första steget är idéinriktat och genomförs som en allmän internationell tävling. Andra steget genomförs som en inbjuden projekttävling mellan de 5 bästa förslagsställarna som juryn väljer ut från steg ett. Samtliga förslagsställares anonymitet kommer att bevaras tills bedömningen av steg 2 är avslutad. Tävlingsprogrammet: En översiktlig sammanfattning av tävlingsprogrammet återfinns under rubriken Ansökan. II.2.13) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Originaltext

20/09/2017    S180    - - Tjänster - Meddelande om formgivningstävlan - Selektivt förfarande 
Sverige-Strängnäs: Arkitekttjänster
2017/S 180-369245
Meddelande om projekttävling
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö
252002-7117
Biskopsgränd 2
Strängnäs
645 30
Sverige
Kontaktperson: Marie Rydén Davoust
E-post: strangnas.tavling@svenskakyrkan.se
Nuts-kod: SE122
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.svenskakyrkan.se/strangnas

I.2) Gemensam upphandling

I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=31449
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ

I.5) Huvudsaklig verksamhet
Fritidsverksamhet, kultur och religion

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen: Domkyrkoberget, Strängnäs.
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod

71200000

II.2) Beskrivning
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)

71221000
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen: Välkommen att tävla! Strängnäs domkyrka och dess omgivning är en levande kulturmiljö. Höjd över tidens snabba skiften är den samtidigt en del av sin samtid. Tradition och förnyelse, bevarande och förändring, har alltid format livet i och omkring domkyrkan såväl som byggnaden. Domkyrkan är en levande kyrka som samlar både församlingen och stiftet och har en potential att bli ett nod för hela Strängnäs och den vidare regionen. Sedan ett antal år arbetar Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö med en vision för Strängnäs domkyrka och domkyrkoberget i framtiden. Genom att varsamt anpassa delar av domkyrkan med omgivning till nuvarande, och framtida, behov hos församling, stift och stad, vill vi skapa en miljö där kyrkbacken åter blir en plats som rymmer hela livet och olika aktörer strålar samman. Förhoppningsvis kan det vi avser att göra i och runt Strängnäs domkyrka tjäna som förebild för fler kyrkomiljöer i Sverige. Tävlingen: Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö inbjuder härmed till en projekttävling i 2 steg för domkyrkan och dess omgivning. Tävlingen genomförs i 2 steg där första steget är idéinriktat och genomförs som en allmän internationell tävling. Andra steget genomförs som en inbjuden projekttävling mellan de 5 bästa förslagsställarna som juryn väljer ut från steg ett. Samtliga förslagsställares anonymitet kommer att bevaras tills bedömningen av steg 2 är avslutad. Tävlingsprogrammet: En översiktlig sammanfattning av tävlingsprogrammet återfinns under rubriken Ansökan.
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.10) Kriterier för urval av deltagare: Se upphandlingsdokumenten.

III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp


Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.2) Typ av projekttävling

Selektivt
Antal deltagare som övervägs: 5
IV.1.7) Namn på de deltagare som redan utsetts:
IV.1.9) Kriterier som kommer att tillämpas vid bedömningen av projekten: Se upphandlingsdokumenten.

IV.2) Administrativ information
IV.2.2) Sista datum för mottagande av projekt eller projektansökningar

Datum: 27/11/2017
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att delta
IV.2.4) Språk som får användas i projekt eller projektansökningar:

Svenska, Engelska

IV.3) Priser och jury
IV.3.1) Information om pris(er)

Pris(er) kommer att delas ut: ja
Ange antal priser och deras värde: Se upphandlingsdokumenten.
IV.3.2) Närmare uppgifter om eventuell ersättning till samtliga deltagare: Se upphandlingsdokumenten.
IV.3.3) Följdkontrakt

Eventuella tjänstekontrakt som följer på projekttävlingen kommer att tilldelas vinnaren eller vinnarna i projekttävlingen: ja
IV.3.4) Juryns beslut
Juryns beslut är bindande för den upphandlande myndigheten/enheten: nej
IV.3.5) Namn på valda juryledamöter:

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar: Upphandlingsdokumenten är tillgängliga via följande länk tidigast 18.9.2017: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=31449

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Linköping
Linköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning


VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15/09/2017