Anmelden

Bitte melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an.

Benutzername:    
Passwort:

   Angemeldet bleibenPasswort vergessen?
Neukunde? Jetzt registrieren!

wettbewerbe aktuell bei facebook

Spracheinstellung:    

Anzeige

Ungarn-Budapest: Duna-Buda építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-partok megújítására

Tag der Veröffentlichung 01.08.2017
Amtsblattnummer 145/2017
Termin 09.10.2017
Verfahren Wettbewerbsbekanntmachung
Zulassungsbereich EU / EWR
Sprache HU

Kurzbeschreibung

01/08/2017    S145    - - Dienstleistungen - Wettbewerbsbekanntmachung - Offenes Verfahren  Ungarn-Budapest: Architekturentwurf 2017/S 145-300065
Abschnitt II: Gegenstand
II.1) Umfang der Beschaffung II.1.1) Bezeichnung des Auftrags: Duna-Buda építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-partok megújítására. II.1.2) CPV-Code Hauptteil 71220000
II.2) Beschreibung II.2.2) Weitere(r) CPV-Code(s) 71221000 71222000 71240000 71400000 II.2.4) Beschreibung der Beschaffung: A budapesti Duna-szakasz menti területek kiemelt potenciállal rendelkeznek a város más területeihez képest, ezért a városszerkezetben elfoglalt helyi értékük miatt fejlesztésük komplex cél. A Duna szerepének újragondolása, a folyó és a partok nyújtotta sokszínű, gazdasági, rekreációs, turisztikai és közlekedési témájú városi szolgáltatások színvonalának és kihasználtságának növelése, valamint a Duna menti városkép védelme és értékteremtő fejlesztése Budapest Főváros Önkormányzatának kiemelt célja és feladata. A tervpályázat célja kettős, a budai alsó rakpart észak-déli közlekedési folyosó (amely biztosítja a forgalom zökkenőmentes, gyors lefolyását) szerepének megtartása mellett, a budai felső rakparton a közterületek – legfőképpen a közlekedési területek – újra osztásával olyan köztérhálózat kialakítása, amely a lakosság és a turisták számára egyaránt vonzó alternatívát kínál a part menti tartózkodásra, valamint elősegíti a budai háttérterületek és a folyó part kapcsolatát. A tervpályázat célja a tervpályázati dokumentációban közzétett tervezési program megvalósítására legalkalmasabb tervező kiválasztása annak érdekében, hogy a budai Duna-partok megújítására vonatkozó tervek magas építészeti minőségben, az igényeknek leginkább megfelelő módon készüljenek el. A tervpályázat nyertesének – a megkötött Tervezési Szerződés értelmében – Ajánlatkérővel együttműködve kell elkészítenie a budai belvárosi Duna-partok – a tervezési programban leírt akcióterületek tervezési területeire vonatkozó – közterületeinek engedélyezési tervét. II.2.13) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Originaltext

01/08/2017    S145    - - Szolgáltatások - Tervpályázat - Nyílt eljárás 
Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások
2017/S 145-300065
Tervpályázati kiírás
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek
Budapest Főváros Önkormányzata
AK15623
Városház utca 9–11.
Budapest
1052
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mártonffy Miklós, főépítész
Telefon: +36 13271147
E-mail: tervpalyazat@budapest.hu
Fax: +36 13271851
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe: https://dunabuda.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://dunabuda.hu/
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság

I.5) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés: Duna-Buda építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-partok megújítására.
II.1.2) Fő CPV-kód

71220000

II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok)

71221000
71222000
71240000
71400000
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: A budapesti Duna-szakasz menti területek kiemelt potenciállal rendelkeznek a város más területeihez képest, ezért a városszerkezetben elfoglalt helyi értékük miatt fejlesztésük komplex cél. A Duna szerepének újragondolása, a folyó és a partok nyújtotta sokszínű, gazdasági, rekreációs, turisztikai és közlekedési témájú városi szolgáltatások színvonalának és kihasználtságának növelése, valamint a Duna menti városkép védelme és értékteremtő fejlesztése Budapest Főváros Önkormányzatának kiemelt célja és feladata. A tervpályázat célja kettős, a budai alsó rakpart észak-déli közlekedési folyosó (amely biztosítja a forgalom zökkenőmentes, gyors lefolyását) szerepének megtartása mellett, a budai felső rakparton a közterületek – legfőképpen a közlekedési területek – újra osztásával olyan köztérhálózat kialakítása, amely a lakosság és a turisták számára egyaránt vonzó alternatívát kínál a part menti tartózkodásra, valamint elősegíti a budai háttérterületek és a folyó part kapcsolatát. A tervpályázat célja a tervpályázati dokumentációban közzétett tervezési program megvalósítására legalkalmasabb tervező kiválasztása annak érdekében, hogy a budai Duna-partok megújítására vonatkozó tervek magas építészeti minőségben, az igényeknek leginkább megfelelő módon készüljenek el. A tervpályázat nyertesének – a megkötött Tervezési Szerződés értelmében – Ajánlatkérővel együttműködve kell elkészítenie a budai belvárosi Duna-partok – a tervezési programban leírt akcióterületek tervezési területeire vonatkozó – közterületeinek engedélyezési tervét.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek
III.1.10) A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai:

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen
nevezze meg az adott szakmát: 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet előírásai szerint.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.2) Az eljárás fajtája

Nyílt
IV.1.7) A már kiválasztott résztvevők neve:
IV.1.9) A pályaművek értékelésének szempontjai:
A Bírálóbizottság a következő bírálati szempontok figyelembevételével vizsgálja a pályaműveket: — Környezethez való illeszkedés; — Építészeti minőség; — Értékőrzés, — Értékteremtés; — Költséghatékonyság; — Fenntarthatóság; — Tervezési programban megfogalmazott jövőképnek való megfelelés. A megadott bírálati szempontok sorrendje nem jelent fontossági sorrendet. A Bírálóbizottság a pályaművek értékelése során a fenti szempontokat összességében érvényesíti.

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 09/10/2017
Helyi idő: 23:59
IV.2.3) Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek:
Magyar

IV.3) Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk

Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke: A pályaművek díjazására és megvételére 20 000 000 HUF, azaz húszmillió forint áll rendelkezésre (bruttó). A díj legnagyobb összege: 8 000 000 HUF, azaz nyolcmillió forint (bruttó). A megvétel legkisebb összege: 1 000 000 HUF, azaz egymillió forint (bruttó). A Bírálóbizottság a beérkezett pályaműveknek a bírálati szempontok szerinti egymáshoz viszonyított értéke alapján, a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét, továbbá a díjazásban részesülő pályaművek számát. A díjak és a megvételek összege minden, a vonatkozó jogszabályok szerinti adótartalmat tartalmaz (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az ÁFA összegét) és adóköteles bevételnek számít. A díjak utáni adófizetési kötelezettség a díjazottakat terheli. A díjak kifizetésére számla alapján kerül sor. A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák Ajánlatkérő tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával. A tervpályázatra vonatkozó szerzői jogi kikötéseket a tervpályázati dokumentáció 1.15. fejezete tartalmazza.
IV.3.2) Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:
IV.3.3) A tervpályázati eljárást követő szerződések

A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.3.4) A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára: igen
IV.3.5) A bírálóbizottság tagjainak neve:
dr. Szeneczey Balázs, elnök (Bp. Főv Önkormányzata, főpolgármester-helyettes, nem szakmai tag)
Kovácsné Tóth Ágnes, társelnök (Bp. Főv Önkormányzata, főpolgármesteri Irodavezető, építészmérnök)
Mártonffy Miklós (Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, főépítész)
Massányi Katalin (Budapest, III. kerület önkormányzata, főépítész)
Gacsályi Zsolt (Budapest, II. kerületi önkormányzat, főépítész)
Csány Éva (Budapest I. kerület Budavári önkormányzat főépítész)
Takács Viktor Tibor (Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat, főépítész)
Benkő Melinda PhD (Magyar Építész Kamara, urbanista-építészmérnök)
Jámbor Imre CSc, DLA (Magyar Építész Kamara, tájépítész mérnök)
Dévényi Tamás (Budapesti Építész Kamara, építészmérnök)
Rhorer Ádám (Magyar Mérnöki Kamara, közlekedésmérnök)
Albrecht Ute (Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft., építészmérnök, településtervező)
Nyul Zoltán (Budapesti Közlekedési Központ Stratégia és Innováció részleg, igazgató)
Győr Attila (Miniszterelnökség, műemlékvédelmi szakértő)
prof. Ferencz István Habil, DLA (Magyar Művészeti Akadémia, Építőművészeti tagozat, építészmérnök)
Krizsán András DLA (Magyar Építőművészek Szövetsége, építészmérnök)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3) További információk: 1. A IV.3.5. ponthoz kapcsolódóan a Bírálóbizottságban szavazati joggal nem rendelkező szakértők: 1. Maczák Johanna (Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, építészet). 2. Lampert Rózsa (Budapest Főváros Önkormányzata, örökségvédelem). 3. Janča Tibor (Budapest Főváros Önkormányzata, közlekedés). 4. dr. Farkas Róbert (Budapest Főváros Önkormányzata, jog). 5. dr. Kovács Tímea (Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, jogi szakértő). 6. Kassai Ferenc (Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, műtárgyak). 2.A III.2.1. pontból helyhiány miatt kimaradt rendelkezés: A Pályázók között legyen: — legalább egy olyan személy, aki okleveles építészmérnök vagy aki okleveles településmérnök vagy aki táj-és kertépítész szakon végzett okleveles kertészmérnök,vagy okleveles tájépítész mérnök, vagy okleveles tájépítész; valamint — további egy olyan személy, aki közlekedési építmények tervezési szakterületek közül bármely részszakterületen okleveles közlekedési építőmérnök, vagy okleveles közlekedésmérnök, vagy közlekedés építőmérnök vagy közlekedésmérnök. 3. A Tervpályázatra vonatkozó jogszabályok megnevezése: — a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, — a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet. 4. A pályaművek benyújtásával kapcsolatos információkat és előírásokat részletesen a dokumentáció tartalmazza. A pályaművek a dokumentációhoz csatolt címzéslap felhasználásával, ajánlott postai küldeményként nyújthatók be. 5. A tervpályázat során a pályázók és Ajánlatkérő közötti kapcsolattartás és információcsere kizárólag a tervpályázat honlapján keresztül (https://dunabuda.hu), a titkosság szabályait betartva, anonim módon történik. A Pályázó a pályázati honlapon történő regisztrációjával jelentkezik, amely után elérhetővé válik a tervpályázati dokumentáció. A regisztrációkor kapott hatjegyű kódot kell feltüntetni a pályázat benyújtásakor. . 6. A kiírással kapcsolatos kérdések és válaszok: A tervpályázati kiírás dokumentációját letöltő Pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseiket 11.8.2017. (péntek) 24:00 óráig a pályázat honlapjára tölthetik fel. A határidőben feladott kérdéseket Ajánlatkérő 28.8.2017-ig megválaszolja, és az összes kérdést és választ a pályázati honlapra feltölti. A kérdésekre adott válaszok a dokumentáció részét képezik. Ajánlatkérő legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig az értékelési szempontok kivételével a dokumentációt módosíthatja. 7. Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó: Kocsis István, lajstromszám:00998.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u.5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
28/07/2017