Anmelden

Bitte melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an.

Benutzername:    
Passwort:

   Angemeldet bleibenPasswort vergessen?
Neukunde? Jetzt registrieren!

wettbewerbe aktuell bei facebook

Spracheinstellung:    

Dänemark-Kopenhagen: Ny kirke i Sydhavnen i København.

Tag der Veröffentlichung 14.05.2016
Amtsblattnummer 93/2016
Termin 31.08.2016
Verfahren Wettbewerbsbekanntmachung
Zulassungsbereich EU / EWR
Sprache DA

Kurzbeschreibung

14/05/2016    S93    - - Dienstleistungen - Wettbewerbsbekanntmachung - Offenes Verfahren  Dänemark-Kopenhagen: Dienstleistungen von Architekturbüros 2016/S 093-166312
Abschnitt II: Gegenstand
II.1) Umfang der Beschaffung II.1.1) Bezeichnung des Auftrags: Ny kirke i Sydhavnen i København. II.1.2) CPV-Code Hauptteil 71200000
II.2) Beschreibung II.2.2) Weitere(r) CPV-Code(s) II.2.4) Beschreibung der Beschaffung: Åben Projektkonkurrence. Opgaven omfatter udarbejdelse af forslag til en ny sognekirke placeret i Teglværkshavnen i Københavns Sydhavn. Kirken skal ligge på en attraktiv hjørnegrund ud mod Frederiksholmsløbet med vand på to sider. Det bliver således muligt at sejle direkte til kirken. Kirken skal foruden kirkerum rumme lokaler til kulturelle, sociale og musikalske formål; i alt et byggeri på ca. 3 200 m². Vinderen af konkurrencen kan forvente at få overdraget projekteringsopgaven. Deltagerne skal komme med overordnede ideer til kirkens udformning. II.2.13) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Originaltext

14/05/2016    S93    - - Tjenesteydelser - Projektkonkurrence - Offentligt udbud  Danmark-København: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
2016/S 093-166312
Bekendtgørelse om projektkonkurrence
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed
I.1) Navn og adresser
Sydhavn Sogns menighedsråd
Frederiksholm Kirke, Louis Pios Gade 10B
København SV
2550
DANMARK
E-mail: bk@arkitektforeningen.dk
NUTS-kode: DK
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.sydhavnsogn.dk
I.2) Fælles udbud

I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.arkitektforeningen.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Arkitektforeningens konkurrenceafdeling
Åbenrå 34
Købehavn K
1124
DANMARK
Kontaktperson: Konkurrencerådgiver, arkitekt MAA Bent Kolind
E-mail: bk@arkitektforeningen.dk
NUTS-kode: DK
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.arkitektforeningen.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion
Del II: Genstand
II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:
Ny kirke i Sydhavnen i København.
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71200000
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Åben Projektkonkurrence.
Opgaven omfatter udarbejdelse af forslag til en ny sognekirke placeret i Teglværkshavnen i Københavns Sydhavn. Kirken skal ligge på en attraktiv hjørnegrund ud mod Frederiksholmsløbet med vand på to sider. Det bliver således muligt at sejle direkte til kirken. Kirken skal foruden kirkerum rumme lokaler til kulturelle, sociale og musikalske formål; i alt et byggeri på ca. 3 200 m². Vinderen af konkurrencen kan forvente at få overdraget projekteringsopgaven. Deltagerne skal komme med overordnede ideer til kirkens udformning.
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.10) Kriterier for udvælgelse af deltagere:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Deltagelse er forbeholdt en bestemt profession: ja
Angiv professionen: Færdiguddannede arkitekter, ingeniører, landskabsarkitekter o.l.

Del IV: Procedure
IV.1) Beskrivelse
IV.1.2) Type konkurrence
Åben
IV.1.7) Navne på allerede udvalgte deltagere:
IV.1.9) Kriterier for vurdering af projekter:
Forslagene vil blive bedømt på de arkitektoniske løsninger, funktionalitet, bygbarhed, bæredygtighed samt anlægsøkonomi og vedligeholdelsesomkostninger.
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af projekter og ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/08/2016
IV.2.3) Dato for afsendelse til udvalgte ansøgere af opfordringer til at deltage
IV.2.4) Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.3) Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.3.1) Oplysninger om præmie(r)
Der vil blive uddelt en eller flere præmier: ja
Antal og værdi af præmie(r), der skal uddeles:
Dommerkomitéen råder over 600 000 DKK. 1. præmien vil være på mindst 150 000 DKK. Eventuelle indkøb vil være på mindst 25 000 DKK pr. forslag.
Dommerkomitéen forbeholder sig ret til at udpege 1-3 vindere, der efter konkurrencen indbydes til forhandlinger om tilretning af konkurrenceforslaget med henblik på at kunne udpege en endelig vinder. For deltagelse i forhandlingerne vil hvert team modtage et vederlag på op til 200 000 DKK ekskl. moms.
IV.3.2) Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere:
IV.3.3) Opfølgende kontrakter
Enhver tjenesteydelseskontrakt, der tildeles som følge af konkurrencen, vil gå til vinderen eller vinderne af konkurrencen: ja
IV.3.4) Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed/enhed: ja
IV.3.5) Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen:
Arkitektforeningen udpeger 3 uvildige fagdommere. Alle navne fremgår af konkurrenceprogrammet

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
Konkurrenceprogrammet forventes offentliggjort på Arkitektforeningens hjemmeside den 17.5.2016. Bedømmelsen forventes afsluttet ultimo oktober 2016, og offentliggørelsen er planlagt til at finde sted i København den 2.11.2016.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København Ø
2100
DANMARK
Telefon: +45 35291000Internetadresse:http://klfu.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
DANMARK
Telefon: +45 41715000Internetadresse:http://www-kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/05/2016